תוכנות לניהול פדגוגי

מערכת הניהול הבית ספרי (מערכת לניהול פדגוגי) היא מערכת מקוונת אשר נועדה לתעד את מהלכי השיעורים ונוכחות, לאפשר למורה לעקוב אחר הישגי התלמידים, להפיק דוחות התקדמות תקופתיים ועוד.

לפרטים נוספים על המערכת לניהול פדגוגי

משרד החינוך מעמיד לרשות בתי הספר מערכת לניהול בית ספרי ללא עלות בשם מנבס"נט.

להלן פרטי מערכות ניהול פדגוגי  משלימות המאושרות לשימוש ע"י משרד החינוך. 

מיין על פי
חזרה לרשימה לסינון חדש