תוכנות לניהול פדגוגי

 

 

רוצים לאתר פרטים על מערכות ניהול פדגוגי משלימות המאושרות לשימוש על ידי משרד החינוך?

מערכת הניהול הבית ספרי (מערכת לניהול פדגוגי) היא מערכת מקוונת אשר נועדה לתעד את מהלכי השיעורים ונוכחות,

לאפשר למורה לעקוב אחר הישגי התלמידים, להפיק דוחות התקדמות תקופתיים ועוד.

משרד החינוך מעמיד לרשות בתי הספר מערכת לניהול בית ספרי ללא עלות בשם מנבס"נט.

להרחבה על המערכת לניהול פדגוגי

 
מוצגים 15 מתוך 15 פריטים

מיין על פי