נתיב

מערכת לניהול פדגוגי (SMIS)
תאריך עדכון אחרון: 06/11/2018
כמות צפיות: 697

מערכת לניהול פדגוגי המאפשרת שליטה על ההשלכות הכלכליות והכספיות של בית הספר, בניית משרות המורים והגמולים השונים להם הם זכאים.

המודולים המוצעים במערכת:

ניהול פרופיל המורים של ביה"ס- עריכת סימולציות בפרופיל המורים, בדיקת כדאיות העסקה של מורים והיקפי משרה, בדיקת הפרופיל הצפוי לביה"ס לשנת הלימודים ועריכת סימולציה לשנת הלימודים הבאה.

כמו כן, המערכת מחשבת את שעות הגיל, עלות השעה ואת התקן הצפוי עבור ביה"ס.

ניהול רמת השירות של ביה"ס- חישוב צפי רמת השירות של ביה"ס.

בקרת קליטת תלמידים- השוואה בין הנתונים המוזנים ע"י ביה"ס למנב"ס התלמידים, לבין הנתונים הנקלטים בפועל ע"י משה"ח.

בניית משרות מורים לשכר- בניית משרות המורים לטובת דיווח לתשלום שכר, חישוב גמולים להם זכאים המורים בגין משרתם.

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
סוג חינוך רגיל