מערכות ניהול

מערכות ניהול הן כלל המוצרים החינוכיים המתוקשבים מסוגים שונים שהמשרד אישר להפעלה בבתי ספר. שימו לב שהשימוש בסביבות מותנה בדר"כ ברכישת מנוי.