סדרה של יחידות הוראה לקידום הערך נתינה

סדרה זו מציגה יחידות הוראה לשעת חברה – מפתח הל"ב בדגש על הערך נתינה לכיתות א-ו

 לצפייה במגוון הפריטים של הסדרה🔽

-
מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו
תחום דעת מפתח הל"ב
נושאי רוחב מעגל השנה
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים