סדרה של יחידות הוראה לקידום ערך השונות

סדרה המציגה יחידות הוראה לשעת חברה – מפתח הל"ב בדגש על ערך השונות לכיתות א-ו

קבוצת השווים שבה מתרחשים תהליכים לימודיים וחברתיים היא קבוצה הטרוגנית שחבריה שונים זה מזה בהיבטים מגוונים, כמו צרכים, משאלות ושאיפות, תפיסות עולם, דעות ורצונות, מראה חיצוני, תכונות אופי, יכולות וכישרונות, תחביבים, מסורות ותרבויות. הסדרה מתמקדת בשונות זו הבאה לידי ביטוי בשלבים השונים של תהליך התפתחותה והתגבשותה של קבוצת השווים, והיא שבה ומתעצמת במצבים של השוואה חברתית.
השונות וביטוייה המגוונים בפעילות החינוכית, החברתית והלימודית עשויים לזמן לחברי קבוצת השווים הפריה הדדית, התפתחות אישית וחברתית והתנסות במימוש ערכים, כמו מתן כבוד לשונה, קבלת האחר ועוד.

-
מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו
תחום דעת מפתח הל"ב
נושאי רוחב מעגל השנה
נושא בתכנית הלימודים שונות בחברה
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, רכזים חברתיים, מדריכים