סדרת שיעורים מצולמים לתלמידי מגמות המוזיקה

הרמוניה מסורתית – חומר הליבה לבגרות

הסרטונים מציגים את נושא ההרמוניה המסורתית. הם תוחמים את גבולות הזמן והמרחב של השפה המוזיקלית הנלמדת – שפה טונלית מז'ור מינורית,ופורסים את יסודות התפיסה ההרמונית והאסתטיקה המלודית, הן במישור התיאורטי שבו מוצגות גישות של תיאורטיקנים וניתנות הגדרות למושגים מוזיקליים שונים,הן במישור המעשישבו הם מתמקדים ב: 1. מתן כלים לניתוח הרמוני של יצירות גם בהסתכלות כללית הנוגעת למבנה וגם בהסתכלות ממוקדת; 2. מתן כלים להרמון בס נתון.הסרטונים כוללים את חומר הליבה ומציגים את הדרגות הראשיות – מצב יסודי והיפוך ראשון, את הדומיננט ספט אקורד והיפוכיו ואת הראשונה קוורטסקסט הקדנציאלית.

-
מאפייני פריט
סוג תוכן סרטון, סדרת תכנים
שכבת גיל ט, י, יא, יב
תחום דעת מוזיקה (חינוך מוזיקלי)
מתוקשב או לא מתוקשב מתוקשב - מצריך עמדת מחשב/אינטרנט
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, תלמידים
מרצה ד"ר מיכאל שנהב