סטוד-נט

מערכת לניהול פדגוגי (SMIS)
תאריך עדכון אחרון: 06/11/2018
כמות צפיות: 194

סביבת לניהול פדגוגי המאפשרת: בניית מערכת שעות,  שליחת הודעות,  הפקת דו"חות בפילוחים שונים,  הגדרת קבוצת למידה,  דיווח התנהגות,  הפקה תעודות,  ארועים בית ספריים,, יומן כיתה והתראות.

במערכת קיימם רמות הרשאה שונות,  כגון: מנהל, מורה, תלמיד והורה.

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
תאריך סיום אישור 31/08/2020
תאריך תחילת אישור 01/09/2018