עריכת מידע חזותי, עיצובו והצגתו – כיתות ה-ו

סדרת מיומנויות בנושא עריכת מידע חזותי, עיצובו והצגתו (מידע חזותי, עריכת מצגת, עיצוב אובייקט, היפר קישור, תפעול, אמצעי קצה) לכיתות ה-ו

 לצפייה בפריטים גללו לתחתית העמוד. 🔽

 

-
מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ה, ו
נושאי רוחב אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
מתוקשב או לא מתוקשב מתוקשב - מצריך עמדת מחשב/אינטרנט
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, תלמידים