ערך השונות במעגל החיים הכיתתי לכיתה א

יחידת תוכן בנושא השונות במעגל החיים הכיתתי בכיתות א
תאריך עדכון אחרון: 29/11/2018
כמות צפיות: 529

שיח חברתי ערכי המזמן התנסות בהפעלת עמיתים מקבוצת השווים סביב ערך השונות בסימן חנוכה תוך העלאת המודעות לשונות בין הלומדים.

היחידה בהלימה לשעת חינוך- מפתח הל"ב, סילבוס של חודש כסלו - ערך השונות.

מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל א
תחום דעת מפתח הל"ב
נושאי רוחב מעגל השנה
נושא בתכנית הלימודים מפתח הל"ב - שונות
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
שפה עברית
אוכלוסיית יעד רכזים חברתיים, מורים, מדריכים