פורטל בית ספרי

 

 

פורטל בית הספר מהווה "שער הכניסה" לעולם האינטרנט של קהילת החינוך הבית ספרית.

באמצעות הפורטל ניתן לנהל תהליכי הוראה למידה מתוקשבים, לשלב הודעות, חומרי לימוד, סביבות למידה מתוקשבות,

וליצור קשר אינטראקטיבי בתוך קהילת ביה"ס כמו גם עם קהילות למידה נוספות.

להרחבה על הפורטל הבית ספרי.

 

פורטל בית ספרי יכול להימצא על תשתית באחת משתי האפשרויות: 

1. עומד בפני עצמו באמצעות אחד מספקי התשתיות המאושרים ע"י המשרד (ומופיעים למטה)

2. כחלק מסביבת תקשוב גדולה המוגדרת כסביבת ענן: Google, Microsoft, Moodle

להרחבה על סביבות ענן בחינוך

להלן פרטי הפלטפורמות והספקים לפורטל בית ספרי המאושרים לשימוש על ידי משרד החינוך.

 

 
מוצגים 9 מתוך 9 פריטים

מיין על פי