פירמידת גילים

מערך שיעור בגיאוגרפיה
תאריך עדכון אחרון: 27/08/2012
כמות צפיות: 622
פירמידת גילאים, או פירמידת אוכלוסייה, היא תרשים המציג את התפלגות האוכלוסייה לפי קבוצות גיל ומגדר, לרוב בתחום מדינה או חטיבה גאוגרפית. תרשים זה משמש לניתוח דמוגרפי של האוכלוסייה.
קבצים מצורפים
מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ו, ז
תחום דעת גאוגרפיה - אדם וסביבה
נושא בתכנית הלימודים אוכלוסייה - צפיפות ותפרוסת אוכלוסייה
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
שפה עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
סוג חינוך רגיל