פריט מרכז – תלקיט דיגיטלי – חלופות בהערכה

פריט זה מרכז את שלבי העבודה בתבנית תלקיט דיגיטלי – חלופות בהערכה בסביבה הדיגיטלית לכיתות ז-יב.

לצפייה והתנסות בתבנית המלאה של תלקיט דיגיטלי היכנסו באמצעות הזדהות אחידה לכאן

 

לפניכם פוסטר עם קישורים חמים לכל שלבי הקורס: תלקיט דיגיטלי

קישורים לפריטים המשויכים (שלבי הקורס)

יחידה למורה

מבוא: מהו תלקיט?

שלב 1: איסוף מרכיבי התלקיט וכתיבת רפלקציה

שלב 2: הכנת התלקיט, הערכתו והגשתו

Image Map

-
מאפייני פריט
שכבת גיל ז, ח, ט, י, יא, יב
נושאי רוחב אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
מתוקשב או לא מתוקשב מתוקשב - מצריך עמדת מחשב/אינטרנט
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים