קול קורא אונליין

סביבת תוכן
תאריך עדכון אחרון: 20/12/2017
כמות צפיות: 6708
סביבת תוכן ללימוד המקרא ולקריאה בתורה, הכוללת מערכת לניהול ובקרה של קריאה בנוסחים שונים. בסביבה דגש על טעמי המקרא והניקוד ופירוש פשט המקרא.בסביבה קיימות רמות הרשאה ברמת מורה ותלמיד. הסביבה מאפשרת למורה הגדרת תכנית לימודים, הוספת שאלות חדשות ובחנים למאגר קיים והתאמה לפי דרגת קושי. כמו כן, הסביבה כוללת אפשרות לניהול התוכן, דיווח תוצאות וזמן ההשקעה למנהלים ברמות השונות. 

סרטון משננים עם קול קורא בבתי הספר
http://us.kolkore.com/videos/Learnware/kolkore_learnware_he.mp4

רישום לקבלת פרטים והתנסות
https://kolkore.com?HeDemo

מאפייני הסביבה:

 

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי

ה – ח

תנ"ך – להעשרה בלבד

ממלכתי דתי

א – ח

תנ"ך – על פי תוכנית הלימודים

  

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"פ
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח
תחום דעת תנ"ך - ממלכתי דתי, תנ"ך - ממלכתי
סוג חינוך רגיל
תאריך סיום אישור 31/08/2020
תאריך תחילת אישור 01/09/2018