קידום תפקודי בוגר במאה ה-21 כמודל

בבי"ס יסודי "הגורן" התלמידים מעורבים בתהליך הלמידה המזמנת שיתופיות, מעורבות פעילה ואחריות לתהליך ולתוצרים. הלמידה מתרחשת בסביבות למידה מגוונות ובדרכי הוראה המתאימות למאה ה-21. מושם דגש על למידה רב תחומית המאפשרת ללומדים לרכוש תפקודים ולטפח כשירויות בתחומים קוגניטיביים, חברתיים, ערכיים ורגשיים. הצוות החינוכי מפתח מתודות הוראה מגוונות ויחידות לימוד רלוונטיות ובעלות ערך ללומדים. בתהליך מתמשך ומתפתח, מכיתה א׳ עד ו׳,״ארגז הכלים״ ממשיך ומתמלא תוך כדי אמון בכל תלמיד ותלמידה.
תאריך עדכון אחרון: 14/03/2016
כמות צפיות: 533
מאפייני פריט
סוג תוכן סרטון
נושאי רוחב למידה משמעותית
שלב חינוך יסודי
שם בית הספר הגורן