קשה להיות ים: זיהום הים וחופיו

מערך שיעור בנושא זיהום הים וחופיו
תאריך עדכון אחרון: 21/06/2016
כמות צפיות: 604

נושא השיעור הוא יחסי אדם וסביבה: האדם מושפע מהים ומשפיע עליו.
נדון בסוגיית זיהום הים וחופיו, ההולכת וגדלה. נבדוק את הקשר בין פעילות האדם להתערבותו במשאבי הטבע. התלמידים יכירו תהליכים ועקרונות לטיפול בזיהום, יעלו שאלות, טיעונים ונקיטת עמדות בנוגע לשימור ופיתוח הים וחופיו.
נדון בפורום הכיתתי בשאלה איך לשמור על הים, להביא למודעות התלמידים את אחריות האדם לגורל סביבתו הקרובה והרחוקה – יחסי גומלין בין האדם לסביבה.

מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ה, ו
תחום דעת גאוגרפיה - אדם וסביבה
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
שפה עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים, מורים