ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך - ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) היא הגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה וההערכה. הרשות פועלת כגורם מקצועי, אובייקטיבי ובלתי תלוי, המשרת את כל בעלי העניין במערכת החינוך ומחוצה לה.

 

ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

בית אבגד, קומה ג', דרך ז'בוטינסקי 5, רמת-גן, 5252006

טלפון: 073-3937777, פקס: 073-3937709

דואר אלקטרוני: rama@education.gov.il

 

לפנייה מקוונת אנא לחץ כאן