תיק-תק מערכת דיוור בית ספרית

סביבה מתוקשבת ללא תוכן
תאריך עדכון אחרון: 16/12/2018
כמות צפיות: 102

מערכת לשליחת דיוור להורים ומורים לפי פילוחים שונים

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מורים, תלמידים