תיק-תק מערכת טפסים מקוונים והחתמה דיגיטאלית

סביבה מתוקשבת ללא תוכן
תאריך עדכון אחרון: 16/12/2018
כמות צפיות: 110

סביבה שמאפשרת יצירת טפסים מקוונים והחתמה דיגיטאלית.

ההחתמה הדיגיטאלית אינה מאושרת לפעילות חוץ בית ספרית.

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מורים, תלמידים