תיק-תק מערכת לניהול פדגוגי

מערכת לניהול פדגוגי (SMIS)
תאריך עדכון אחרון: 13/03/2019
כמות צפיות: 502

מערכת לניהול פדגוגי המאפשרת הזנת: נוכחות, ציונים, אירועי משמעת, שליחת הודעות והפקת תעודות.

במערכת ישנו מחולל דו"חות ותצוגת גראפים המאפשרים לקבל סטטוס אודות ארועים חריגים והישגים לימודיים.

במערכת ניתן להפיק עבור כל תלמיד כרטיס תלמיד ליום הורים ולישיבות פדגוגיות.

בסביבה הרשאות מנהל, מורה הורה ותלמיד.

 

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
אוכלוסיית יעד תלמידים, מורים, מנהלי בתי ספר
תאריך סיום אישור 31/08/2020
תאריך תחילת אישור 01/09/2018