תיק-תק מערכת ניהול תוכן על גבי צגים

סביבה מתוקשבת ללא תוכן
תאריך עדכון אחרון: 16/12/2018
כמות צפיות: 96

סביבה לניהול ופרסום מידע כגון: הודעות, תמונות, סרטונים ואירועים בצגים 

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
אוכלוסיית יעד תלמידים, מורים, מנהלי בתי ספר
תאריך סיום אישור 31/08/2020
תאריך תחילת אישור 01/09/2018