מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


בחירת ספר לקריאה עצמית
חינוך לשוני עברית
נושא השיעור בחירת ספר לקריאה עצמית
פיתוח חני קרמר, קרול גילה
שכבת גיל כיתות ג'-ד'
משך השיעור כשלושה/ ארבעה שיעורים
רציונל למורה היחידה נלמדת בעקבות העיסוק ביחידת ההוראה "להיות מיוחד" (פותחה על ידי מט"ח והמטה ונשלחה לכיתות ג' בשנת תש"ע). בסיום היחידה יש פעילות מומלצת, ובעקבותיה מזהים התלמידים רכיבים אופייניים לכריכה אחורית בספר.
רצף
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
יחידה זו ניתן ללמד בעקבות היחידה "להיות שונה". ניתן ללמד אותה עם הגעת ספרי הקריאה לכיתה, בכל הזדמנות של העשרת הכיתה בספרי קריאה.
מטרות שפה
( עולם השיח, האופנות במרכז, טקסט מרכזי, הישגים נדרשים)
התמצאות בספרייה לבחירת ספרי קריאה שונים על ידי שימוש בקריטריונים: יוצרים, סוגות, נושאים ועניין, רמת גיל. הרחבת שיקולי הדעת של התלמיד בבחירת ספר לקריאה. זיהוי ושימוש בידע גלוי.
מושגים
מיומנויות המאה ה-21
  • סימון במדגש צבע.
  • סריקה של כריכות ספרים.
  • שיתוף באמצעות דוא"ל/ מצגת כיתתית.
ידע מוקדם התלמידים למדו את יחידת ההוראה "להיות מיוחד" והתנסו בפעילות הפקת המידע הגלוי והמשתמע מכריכה אחורית. (עמוד 24 ביחידה)
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
  • ספרי קריאה מגוונים ברמות קריאות שונות.
  • משימות כתובות לתלמידים- טבלה.
היענות לשונות בכל שלב של עבודה עצמית או בזוגות, המורה מסייע לתלמידים מתקשים. משימה עצמית שונה על פי שונות (טבלה). יש לכוון את התלמידים המתקשים והמצטיינים בבחירת ספר על-פי רמת הקריאה העצמית שלהם.
תוצרי למידה
מהלך השיעור
מהלך ההוראה רציונל למורה זמן
שיעור מספר 1 מליאה- לאחר סיום העיסוק ביחידה "להיות מיוחד", המורה מציג את הכריכה האחורית של הספר "ילד הכרובית" מאת יהונתן גפן (מצגת מצורפת).
אחד התלמידים קורא את הכתוב בקריאה קולית. (יש לבחור תלמיד מיומן או לתת לתלמיד להתכונן לקריאה.)
המורה מנהל שיחה עם התלמידים על המידע העולה מהכריכה:
  • שקופית מס' 1- מידע על הגיבור ועל מקום ההתרחשות. המורה עוזר להכליל את המידע. (ההכללה מופיעה במצגת ככותרת מתחת לרכיבים.)
  • שקופית מס' 2 - שאלות שהתשובות עליהן נמצאות בסיפור.
  • שקופית מס' 3 - פנייה לקוראים.
  • שקופית מס' 4 - מידע על הסופר
חשוב לפתח אצל התלמידים אסטרטגיות שונות ומגוונות לבחירת ספר לקריאה עצמית. 15 דקות
משימה בזוגות:
כל זוג תלמידים מקבל צילום של כריכת הספר "הכיתה המעופפת" מאת אריך קסטנר. המשימה בזוגות (מופיעה במצגת).
לפניכם צילום הכריכה האחורית של הספר "הכיתה המעופפת" מאת אריך קסטנר. זהו וסמנו את פרטי המידע הנמצאים בכריכה.
(בסביבת למידה ובה מחשב לכל זוג תלמידים, הכריכה תינתן סרוקה והתלמידים יתנסו בהדגשה במחשב).
יישום הנלמד על כריכה אחרת. 15 דקות
מליאה- המורה מציג את שקופית מס' 5 במצגת, מצביע על המידע והיכן הוא מופיע בטקסט (שקופית מס' 6). סיכום הנלמד והכללתו. 20 דקות
שיעור מספר 2
עבודה עצמית - השוואה בין שתי הכריכות
משימה עצמית לכל תלמיד. התלמידים מתבקשים למלא את הטבלה בציון המילים "נמצא" או "לא נמצא".

הערה: ניתן להציג את הטבלה באופן המתאים לשונוּת בין הלומדים, לדוגמה: תלמיד מיומן מאוד יכול לקבל טבלה שיש בה רק רכיב אחד, ואת שאר הרכיבים הוא ישלים. תלמיד לא מיומן יקבל טבלה ובה כל הרכיבים (שקופית מס' 7).

הרכיב ילד הכרובית הכיתה המעופפת
מידע על הסופר
מידע על תוכן הספר
פנייה לקורא
שאלות מעוררות סקרנות לקראת הקריאה
ספרים נוספים של הסופר
אופן הכתיבה של הסופר
אחר...
ההשוואה מאפשרת תהליך של עיבוד חוזר של המידע והלמידה.
20 דקות
מליאה
סיכום המשימה במליאה:
המורה מזמן כל פעם תלמיד אחר כדי להשלים את רכיבי הטבלה.
בעקבות הטבלה השלמה, נערכת שיחה ובה מגיעים להכללה: מכריכות אחוריות שונות של ספרים שונים, ניתן ללמוד על הספר עוד לפני הקריאה ולבחור אם לקרוא את הספר או לא. המידע שונה מכריכה לכריכה.
מטרת כל השוואה היא להגיע לסיכום והכללה. בהשוואה זו שתי מסקנות מכלילות. 15 דקות
משימה בזוגות:
גשו לספרייה הכיתתית, עיינו בספרים, בחרו ספר שהכריכה האחורית שלו גורמת לכם רצון לקרוא את הספר.
סמנו מהו המידע שיש בכריכה האחורית על תוכן הספר, הדמויות, הסופר, סוג הספר. כתבו מדוע בחרתם בספר זה והתכוננו להציג את עבודתכם בפני הכיתה.
הנחיות למורה: לאחר שהזוגות בחרו את הספר, המורה יצלם לכל זוג את הכריכה האחורית של הספר שבחרו או התלמידים יסרקו את הכריכה האחורית וישלחו בדוא"ל למורה.
יישום הנלמד והתנסות בתהליך עצמי של בחירת ספר. כשעה
שיעור מספר 3 הנחיות למורה: לפני השיעור, המורה סורק את עבודות התלמידים (כריכה אחורית והדגשים של מידע בצבעים שונים).
ניתן לבקש מהתלמידים לסרוק בעצמם את ההיצג ולשלוח בדוא"ל למורה.
כל זוג מציג את הכריכה שבחר (על המסך), מציג את המידע שמצא ומנמק את בחירתו בספר.

התלמידים המאזינים מתבקשים להגיב לעמיתיהם לשאלות:
האם מה שהוצג ברור לכם?
האם גם אתם רוצים לקרוא כעת את הספר?
הנחיות למורה: כדאי לתת רק לשלושה זוגות להציג בכל שיעור ולפזר את ההיצגים לאורך כמה שיעורים.
חשיפה למגוון של מידע המגיע מעמיתים.

מסייע לתלמיד להרחיב את שיקולי הדעת שלו בבחירת ספר קריאה.
15 דקות
עבודה עצמית- סיכום התהליך

משימה לתלמידים:
בעקבות הלמידה וההיצגים ששמעתם, כתבו מה הם הרכיבים בכריכה האחורית, שעוזרים לכם לבחור ספר לקריאה עצמית
חשיבה רפלקטיבית על תהליך הלמידה 15 דקות
תוצרי למידה ברמת תלמידים
היצג סרוק עם הסבר בעל פה.
כתיבה רפלקטיבית על תהליך הלמידה.
תשתיות טכנולוגיות שונות – מחשב למורה, מקרן, סורק.