מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


הכיוונים במפה
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור הכיוונים במפה
פיתוח צביה פיין, צוות גאוגרפיה ומולדת, חברה ואזרחות, מטח
שכבת גיל כיתה ד
משך השיעור 50 דקות או 100 דקות במקרה של עבודה נוספת במעבדת מחשבים
רציונל למורה יחידה זו תעסוק בהיכרות ראשונה ובהתנסות ראשונה עם שושנת הרוחות – מערכת הכיוונים הראשית והמשנית.
רצף העשרה לנושא זכויות. הזכויות החברתיות הן ערך נוסף שחשוב לנו ושאיננו רוצים שיפגעו בו: לחיות בכבוד ולא להיות עניים.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
 • התלמידים יכירו מערכות כיוונים יחסיות (ימין, שמאל, לפני, אחרי וכו') ואת מערכת רוחות השמים – צפון, דרום, מזרח, מערב.
 • התלמידים יתנסו בזיהוי רוחות השמים במפות ובתרשימים מסוגים שונים.
 • התלמידים יכירו את מפת ישראל.
מושגים רוחות השמים, צפון, דרום, מזרח, מערב, צפון מזרח, דרום מזרח, צפון מערב, דרום מערב
מיומנויות המאה ה-21
 • התלמידים ילמדו להתמצא במרחבים ברמות שונות באמצעות מפות מסוגים שונים
 • התלמידים יפעלו בסביבה מתוקשבת המצריכה מיומנויות של שליטה במחשב.
עזרים לתהליכי החשיבה פעילויות באופק
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
היענות לשונות
 1. התלמידים החזקים יבצעו את 7 הפעילויות ואילו המתקשים יבצעו רק את הפעילויות של "הצעדים הראשונים במפה".
 2. אם תתקיים עבודה בחדר מחשבים, המורה תעבוד עם קבוצה של תלמידים מתקשים.
תוצרי למידה ביצוע משימות המתרגלות את הכיוונים במפה, הכנת משחק הדורש ידע של כיוונים.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה מתבססת על עמ' 7 מפת ישראל שבספר לחיות יחד בישראל ד'
 1. מקרינים את מפת אזורי ישראל ומשוחחים על רעיונות שונים איך לתאר מיקום של יישוב או של אזור בישראל. לדוגמה: נתניה שוכנת ליד הרצליה, הרצליה קרובה יותר לים מאשר פתח תקווה, פתח תקווה נמצאת מימין להרצליה, והרצליה נמצאת משמאל לפתח תקווה.
 2. מזהים את מיקום היישוב של הכיתה על גבי המפה, ובעזרת המפה האינטראקטיבית של ישראל מתארים בדרכים שונות היכן נמצא היישוב ביחס ליישובים השכנים.
 3. מקרינים את שושנת הרוחות – עמ' 8 בספר הלימוד, והתלמידים מזהים יישובים שונים במפת ישראל שבעמ' 7 בספר הלימוד שלהם לפי כיווני שושנת הרוחות.
20 דקות
התנסות בכיתת מחשב וברקו: המורה מקרינה את פעילויות אופק ותלמידים שונים נקראים אל הלוח ומבצעים את הפעילויות אופק – צעדים ראשונים במפה - הכיוונים = 2 פעילויות ראשונות 15 דקות
יישום דיון במליאה:
שיחה במליאת הכיתה על היתרונות של מציאת כיוונים בעזרת שושנת הרוחות לעומת השימוש במערכות כיוונים אחרות (ליד, לפני, אחרי, ימין, שמאל).
10 דקות
עבודה פרטנית עבודת כיתה:
עמ' 9-8 בחוברת הפעילויות
10 דקות
העשרה
 • בזוגות – התלמידים שואלים אחד את השני על הכיוונים של מקומות שונים בארץ. ולאחר מכן הם שואלים את שאלותיהם במליאת הכיתה.
 • הפתקית בספר הלימוד בכותר ספרי לימוד עמ' 8 – זיהוי הכיוונים בשיר "ופרצת"
השמעת השיר בורסיה של חב"ד
סיכום ורפלקיציה מה למדתם מהשיעור? מה אהבתם בשיעור? מה הוא חידש לכם?
ציינו דבר אחד שאהבתם/שעניין/שסקרן/שהרגיז אתכם במהלך השיעור.
5 דקות
מעבדת מחשבים עבודת עצמית:
 1. התלמידים מבצעים את פעילויות אופק בנושא כיוונים במפה
 2. משחקים בזוגות "סולמות, חבלים וכיוונים" – ראו קובץ PDF מצורף ( עמוד 7)
 3. בונים במחשב משחק דומה.
50 דקות
שיעורי בית עבודת בית
סיימו את פעילויות אופק שלא הספקתם בכיתה (או בצעו אותן- במקרה שאין מעבדת מחשבים)
אופק – צעדים ראשונים במפה - הכיוונים = 5 פעילויות