מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
התאמות בין מבנה איברים לתפקודם בעופות
מדע וטכנולוגיה
נושא השיעור התאמות בין מבנה איברים לתפקודם בעופות
פיתוח כתיבה ופיתוח גלית ניב
עריכה אתי טל, הדס כץ שדה-חן
ייעוץ פדגוגי אתי טל, ד"ר שרה קלצ'קו
ייעוץ מדעי ד"ר שרה קלצ'קו
שכבת גיל כיתה ד'
משך השיעור 100 דקות (שני שיעורים)
רציונל למורה יחידת ההוראה עוסקת בנושא של התאמות יצורים חיים לסביבתם. סביבת החיים הטבעית של בעלי החיים היא המקום שבו הם חיים ובו הם מוצאים את הנחוץ להם: לאכול, לנשום, לנוע, להתרבות ולהסתתר. במהלך מיליוני שנים של אבולוציה חלו אצל כל אחד מבעלי החיים התאמות שונות לסביבתם הטבעית. התאמות אלה מאפשרות ליצורים החיים לשרוד ולהתרבות.

יחידה זו מתמקדת במחלקת העופות, בהתאמות בין מבנה האיברים (מקור, רגליים) לבין תפקודם (השגת מזון)

יחידת ההוראה כוללת .7 לקים בהם התלמידים לומדים על מבנה המקור של עופות שונים לבין סוג המזון שמהם ניזונים. על מנת להעמיק את הבנת התלמידים על חשיבות התאמה בין איבר לתפקודו (השגת מזון) התלמידים חוקרים איברים נוספים (צורות רגליים) אשר מסייעים להשיג את מזונם. במהלך הלמידה התלמידים אוספים מידע מתוך סרטונים, קטעי קריאה,מעבדים את המידע ומתבקשים להסיק מסקנות ולהגיע להכללה של עיקרון התאמה בין מבנה האיבר ותפקודו
הקשר לתוכנית הלימודים תחום תוכן: מדעי החיים
תחום משנה: עולם היצורים החיים
התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר שבין מבנה של בעלי חיים לתפקודם ולאורח חייהם בסביבה.
סטנדרט משנה:
2.3.ב:
התלמידים יכירו דרכי מיון של בעלי חיים, יכירו מערכות, איברים ותהליכים בבעלי חיים, בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד והתאמה לסביבה.
ציון דרך:
התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר שבין מבנה של בעלי חיים לתפקודם ולאורח חייהם בסביבה.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
קישור למסמך הסטנדרטים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי
מטרות תוכן:
 1. התלמידים יבינו כי קיימת התאמה בין סוגי מזונות למבנה המקור של העופות ולדרך השגת המזון
 2. התלמידים יבינו כי התאמה בין רגלי עופות לתפקודם
 3. התלמידים יוכלו להכליל את עיקרון ההתאמה בעופות באמצעות דוגמאות בין מבנה איברים של עופות לבין תפקידיהם
מיומנויות:
 1. התנסות, העלאת השערות, השוואה בין עופות שונים, מתן הסבר מדעי, תהליכי הסקת מסקנות והכללה להבנת עיקרון ההתאמה בין מבנה לתפקיד
 2. טיפול במידע (הפקת מידע מתמונות, קטעי קריאה, סרטון)
 3. עבודת צוות
 4. שימוש בסוגי מדיה שונים
ידע מוקדם
 • היכרות עם קבוצות בעלי החיים (מיון סיסטמטי לחסרי חוליות ובעלי חוליות).
 • היכרות עם מאפייני מחלקת העופות.
 • היכרות עם צורכי קיום בסיסיים.
מושגים התאמה בין מבנה לתפקוד, צורכי קיום, סביבת חיים, איברי גוף
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
מענה לשונות שיטות הוראה - למידה: למידה עצמית, בזוגות, בקבוצות.
בחירה בין דפי עבודה מגוון אמצעי הוראה: סרטון, אתר לימודי, קטעי קריאה,תמונות, התנסות
תוצרי למידה


מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
הנחיות לתלמיד המלצות למורה
התאמות בין מבנה איברים לתפקודם בעופות שקופית 1
ביחידה זו נלמד על: שקופית 2
 1. התאמה בין סוג המזון לבין מבנה המקור של העופות
 2. איברים נוספים בגוף העוף המסייעים בהשגת המזון
 3. הקשר בין מבנה הגוף לבין תפקודם להשגת המזון
מבנה יחידה שקופית 3-4
יחידת ההוראה כוללת
חלק 1: לכל עוף יש מקור - פתיחה
חלק 2: אוספים מזון - התנסות
חלק 2.א.: דיון מסכם
חלק 3: התאמה בין מבנה המקור לסוג המזון במחלקת העופות – התנסות
חלק 3.א.: התאמה בין מבנה המקור לסוג המזון בעופות – פעילות באתר אופק תרגול
חלק 3.ב.: התאמה בין מבנה המקור לסוג המזון בעופות – פעילות סיכום
חלק 4: איברים נוספים בגוף העוף המסייעים בהשגת המזון – פעילות תרגול
חלק 4.א.: לעופות שונים רגליים שונות - פעילות סיכום
חלק 5: ממציאים עוף דמיוני – יישום
חלק 6: ציחקולה מצחיקולה רוצה לעוף! – הערכה
חלק 7: מרחיבים את הידע - הרחבה
פתיחה
התאמה בין סוגי מזונות למבנה המקור של העופות
הנחיות לתלמיד המלצות למורה שיעור מס' 1
חלק 1: לכל עוף יש מקור שקופית5-6
מציגים בפני התלמידים תמונות של מקורי עופות ומבקשים מהם להתמקד במקורים של העופות ולהשוות ביניהם. שואלים:
 1. במה דומים המקורים זה לזה?
 2. במה שונים המקורים זה מזה?
 3. מה התפקיד של המקור בעופות?
 4. שערו מדוע יש למקורים של העופות צורות שונות.
חלק 1: לכל עוף יש מקור
פעילות זו נועדה לברר ידע קודם של התלמידים על מקורי העופות. בשלב זה אין לתקן את תשובות התלמידים, גם אם שגו. בסיום השיעור מומלץ לחזור עם התלמידים על תשובותיהם ולתקנן במידת הצורך לאור מה שנלמד בשיעור.
התנסות ראשונה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 2: אוספים מזון שקופית7
(עבודה בקבוצות במעבדה/כיתה)
המקורים של העופות דומים בצורתם לכלים שונים
בפעילות זו תבדקו אילו כלים הם המתאימים ביותר לאיסוף מזון מסוגים שונים.
עליכם לבדוק כלים שונים ולקבוע איזה כלי הוא המתאים ביותר לאיסוף כל סוג של מזון.
התחלקו לקבוצות ופעלו על פי ההנחיות בשקופיות הבאות.
קבוצה 1: שקופית 8-9-10-11
לפניכם קערת מים גדולה, ובתוכה צפות חתיכות זעירות של מזון.
בחרו ממאגר הכלים כלי שיסייע לכם לאסוף את חתיכות המזון הללו.
סכמו:
 1. באילו כלים השתמשתם כדי לאסוף את המזון מהמים?
 2. הסבירו כיצד צורת הכלי שבחרתם מותאמת לתפקידה באיסוף המזון.
 3. דווחו על ממצאיכם במליאה.
קבוצה 2: שקופית 12-13-14-15
לפניכם משטח חול, ובתוכו מוסתרות חתיכות קטנות של מזון. בחרו ממאגר הכלים כלי שיעזור לכם ללקט את חתיכות המזון מתוך החול. הסבירו כיצד הכלי סייע באיסוף המזון. סכמו:
 1. באילו כלים השתמשתם כדי לאסוף את המזון מהחול?
 2. הסבירו כיצד צורת הכלי שבחרתם מותאמת לתפקידה באיסוף המזון.
 3. דווחו על ממצאיכם במליאה.
קבוצה 3: שקופית 16-17-18-19
לפניכם גוש גדול של בשר (סטייק למשל). בחרו ממאגר הכלים כלי שיעזור לכם להפרידו לחתיכות קטנות כדי שניתן יהיה לאוכלו. הסבירו כיצד הכלי סייע באיסוף המזון. סכמו:
 1. באילו כלים השתמשתם כדי להפריד את הבשר לחתיכות קטנות?
 2. הסבירו כיצד צורת הכלי שבחרתם מותאמת לתפקידה באיסוף המזון.
 3. דווחו על ממצאיכם במליאה.
קבוצה 4: שקופית 20-21-22-23
לפניכם סוגים שונים של אגוזים. בחרו ממאגר הכלים כלי שיעזור לכם להגיע לזרע שבתוך האגוז. הסבירו כיצד הכלי סייע באיסוף המזון. סכמו:
 1. באילו כלים השתמשתם כדי להגיע לזרע שבתוך האגוז ולאסוף אותו?
 2. הסבירו כיצד צורת הכלי שבחרתם מותאמת לתפקידה באיסוף המזון.
 3. דווחו על ממצאיכם במליאה.
חלק 2.א: אוספים מזון - דיון מסכם: שקופית24
 1. דווחו לחבריכם לכיתה על סוגי המזון שבדקתם והכלים שהתאימו ביותר לאיסוף כל סוג מזון.
 2. הסבירו, מה המשותף לכל הפעילויות שנעשו בקבוצות. בשיעור זה נלמד על התאמת מבנה איברים ביצורים חיים לתפקודם. הסבירו כיצד לדעתכם הפעילות הפותחת קשורה לנושא השיעור.
חלק 2: אוספים מזון
(עבודה בקבוצות)
הפעילות פותחת בהתנסויות של התלמידים בקבוצות. מומלץ לבצע את הפעילות במעבדה.
במהלך ההתנסות התלמידים מתנסים בדרכים שונות לאיסוף מזון באמצעות כלים שונים.
מטרת הפעילות לעורר את התלמידים ללמידה על הקשר בין מבנה המקור לסוג המזון. הפעילות מתבצעת על ידי שימוש בכלים שונים לאיסוף מזון. התלמידים מתבקשים למצוא את הקשר בין הכלי, לסוג המזון ולמקור.
ההתנסות צריכה להוביל להכללה כי קיים קשר בין מבנה המקור לסוג המזון ולדרך שבו המזון נאסף.


חלק 2.א.: אוספים מזון-דיון מסכם
לאחר העבודה בקבוצות, מומלץ לסכם את המשותף בין הפעילויות השונות בקבוצות והקשר בין הפעילויות לנושא השיעור: התאמה של מבנה גופם של היצורים החיים לתפקידם באיסוף המזון.
התנסות שניה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 3: התאמה בין מבנה המקור לסוג המזון במחלקת העופות שקופית25
בפעילות זו תבדקו כיצד צורת המקור של העופות ומבנהו מותאמים לאיסוף סוגי מזון שונים.
לפניכם שלושה דפי פעילות שונים העוסקים בהתאמה שבין צורת המקור לסוג המזון.
 • התחלקו לקבוצות.
 • בחרו באחת מהפעילויות שבדפים הבאים ופעלו בהתאם להנחיות:
חלק 3: התאמה בין סוג המזון למבנה המקור במחלקת העופות מטרת הפעילות להבין את הקשר בין מבנה המקור לסוג המזון. הפעילות כוללת שלוש אפשרויות להשגת אותה מטרה. מומלץ להתאים את הפעילויות לסגנונות למידה שונים של התלמידים.
יישום הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 3.א: התאמה בין מבנה המקור לסוג המזון במחלקת העופות – פעילות באתר אופק שקופית 26
 1. היכנסו לאתר אופק לפעילות "מכירים את מחלקת העופות".
 2. גללו את המסך למטה עד שתגיעו לנושא "התאמת מבנה לתפקיד".
 3. בצעו את הפעילות.
 4. מה למדתם מפעילות זו על הקשר בין מבנה המקור לבין תפקודו.
חלק 3.א.:התאמה בין מבנה המקור לסוג המזון במחלקת העופות – פעילות באתר אופק
פעילות זו משלימה את החלק הקודם שבו התלמידים עצמם איתרו תמונות, ובהן מקורי עופות המותאמים לסוגי מזון שונים.
סכום הפעילות הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 3.ב: התאמה בין מבנה המקור לסוג המזון בעופות שקופית 27 - סיכום
במהלך ההתנסויות ראינו שקיימת התאמה בין מבנה המקור לסוג המזון.
הסבירו והדגימו כיצד התאמה זו באה לידי ביטוי.
חלק 3.ב.:התאמה בין מבנה המקור לסוג המזון בעופות
הכללה בפעילות זו ראינו שלעופות הניזונים מאותו סוג מזון יש מבנה מקור דומה. לאוכלי בשר יש מקור בצורת אנקול (וו מכופף, למשל הדורסים), לאוכלי תולעים באדמה יש מקור ארוך וצר (דוכיפת), לאוכלי הזרעים יש מקור קצר ועבה (פרוש), לאוכלי דגים מקור חד וארוך כמו חנית (שלדג, אנפה), למוצצי צוף יש מקור דקיק ומעוגל כך שיוכלו לרפרף באוויר ולהחדיר את קצה המקור לתוך הצופנים שבבסיס הפרח (צופית), לאוכלי אצות ויצורים זעירים במים יש מקור שבו מעין מסננת המאפשרת מחד לגרוף מהמים כל מה שיש, ומאידך לסנן את המים החוצה תוך כדי השארת המזון במקור.
פתיחה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 4: איברים נוספים בגוף העוף המסייעים בהשגת המזון שקופית28
פעילות בקבוצות
 • חפשו סרטון המציג איברים נוספים בגוף הציפור המסייעים בהשגת המזון. התבוננו בסרטון והביאו מתוכו דוגמאות להתאמה בין מבנה האיבר לתפקודו בהשגת מהשון.
 • מצאו תמונות שבהן רואים בבירור את האיברים האלה.
 • הסבירו כיצד לדעתכם איברים אלו מסייעים בהשגת המזון.
רוב העופות התופסים את הטרף שלהם ברגליהם נקראים דורסים. הסבירו מדוע.
חלק 4: איברים נוספים בגוף העוף המסייעים בהשגת המזון

מטרת חלק זה לעשות העברה להתאמה בין מבנה לתפקוד של איברים נוספים בגוף העוזרים בהשגת מזון - כך הם הרגליים, איברי החישה, בעיקר ראייה ושמיעה.
הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 4.א.: לעופות שונים רגליים שונות שקופית 29
דיון לסיכום – רגליים של עופות
 1. תיארו, כיצד עוזרות הרגליים להשגת מזון?
 2. רשמו, אילו פעולות עושה העוף ברגליים כדי להשיג את המזון?
 3. הסבירו כיצד מותאם מבנה הרגליים לביצוע פעולות אלו.
 4. שערו אילו פעולות נוספות ניתן לבצע באמצעות הרגליים.
חלק 4.א.: לעופות שונים רגלים שונות
פעילות סיכום צפייה
3-1. אצל רוב העופות מתאפשרת תנועה באמצעות רגליים. תנועה זו הכרחית להשגת מזון.
לעופות המשיגים את מזונם במים יש קרומי שחייה המסייעים לתנועה במים ולהליכה בבוץ בגדת המים.
אורך הרגליים גם הוא מסייע בהליכה לכיוון המקום שבו מצוי המזון (האנפות הגדולות). לעופות דורסים יש טפרים חדים ומאונקלים שמסייעים בלכידה ואחיזה של המזון. לאוכלי הזרעים יש רגליים המאפשרות הליכה, ניתור.
4. הרגליים מאפשרות פעולות נוספות מעבר לתנועה, ציד, גירוד, הגנה.
יישום הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 5: ממציאים עוף דמיוני – מיישמים את הנלמד שקופית 30
 1. המציאו עוף דמיוני עם איברים שונים המותאמים לסוג המזון שעליו תחליטו.
 2. איזה סוג מזון אוכל העוף שדמיינתם.
 3. תארו במילים ובציור כיצד נראה העוף.ר
חלק 5: ממציאים עוף דמיוני – מיישמים את הנלמד
בפעילות זו נדרשים התלמידים ליישם את ההבנה של עקרון ההתאמה בין מבנה הגוף לסוג המזון.
הערכה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 6: ציחקולה מצחיקולה רוצה לעוף! – פעילות הערכה
שקופית 31

קראו את הסיפור "ציחקולה" מאת חני זיו באתר: "על ישראל".
 1. במה עוסק הסיפור?
 2. מה הקשר של הסיפור על ציחקולה לנושא השיעור?
 3. הביאו דוגמאות מתוך הסיפור הממחישות את העיקרון של הקשר בין מבנה איברי גוף העוף לתפקודם.
 4. המחיזו את הסיפור באמצעות תחפושות.
חלק 6: ציחקולה מצחיקולה רוצה לעוף!- פעילות הערכה
באתר "על ישראל" מוצג הסיפור "ציחקולה" שכתבה חני זיו. הסיפור עוסק בהתאמת מבנה הגוף לתעופה. זהו יישום והרחבה של נושא השיעור: התאמה בין מבנה לתפקוד.
ניתן להשתמש בתוצרי התלמידים בהמחזה או בסיפור שימציאו כדי לבחון אם העיקרון של התאמה בין מבנה לתפקוד הוטמע. .
רפלקציה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
מה למדנו היום? שקופית32
 1. רשמו, משפט אחד או שניים על הנלמד השיעור.
 2. רשמו, מושג עד שלושה מושגים עיקריים שבהם עסקנו בשיעור, ופירושם.
 3. רשמו, את המיומנות שבה השתמשנו (למשל - מיון/השוואה/אחר).
 4. רשמו, מה היה קשה לכם בשיעור? במה השיעור חידש לכם?
 5. רשמו, איך אתם יכולים ליישם את מה שלמדתם בשיעור במקומות אחרים?
הרחבה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 7: התאמה בין מבנה לתפקוד בהשגת מזון על ידי בעלי חיים שקופית 33
 1. אתרו תמונה של בעל חיים ממחלקה אחרת ואספו עליו מידע.
 2. הכינו לבעל החיים כרטיס מידע.
 3. בדקו אילו איברים בגופו קשורים בהשגת מזונו.
 4. הסבירו כיצד הם מסייעים לו בהשגת המזון.
 5. העלו את המידע לרשת. השוו בין בעלי החיים שהעלו קבוצות שונות לרשת.
 6. דונו עם חבריכם בעיקרון: מבנה האיברים מותאם לתפקידם.
 7. ציינו אילו דוגמאות ממחישות עיקרון זה.
 8. עד כמה העיקרון הזה משותף לכל היצורים החיים?