מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


מדינת ישראל – מדינת עלייה
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור מדינת ישראל – מדינת עלייה
פיתוח שירה גודמן, צוות מולדת חברה ואזרחות, מטח
שכבת גיל כיתה ד
משך השיעור 50 דקות, או 100 דקות במקרה של עבודה נוספת במעבדת מחשבים.
רציונל למורה מדינת ישראל היא מדינה המורכבת מעולים המגיעים אליה מכל קצוות תבל, מאז ראשיתה ועד לימינו אנו. לכל עלייה יש מאפיינים שונים, וכל עלייה מביאה עמה מנהגים שונים, תרבות שונה, שפה אחרת וכן הלאה. יחידה זו תעסוק ברב גוניות של החברה הישראלית מבחינת מקומות המוצא של אוכלוסייתה, בשאיפה לחנך את התלמידים להבנת החיים יחד מתוך כבוד הדדי וסובלנות.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
 • התלמידים ילמדו נושא באמצעות דילמה: כור היתוך או רב תרבותיות.
 • התלמידים ילמדו להתבונן בקריקטורה ולהסיק מסקנות.
 • התלמידים יתנסו בגיבוש דעה אישית.
מושגים רב תרבותיות, כור היתוך.
מיומנויות המאה ה-21
 • אוריינות טכנולוגית - התלמידים יפעלו בסביבה מתוקשבת המצריכה מיומנויות של שליטה במחשב.
 • מיומנויות תקשורת - עבודה בצוות.
 • דרכי חשיבה-חשיבה ביקורתית.
עזרים לתהליכי החשיבה
 • קריקטורה.
 • סרטון.
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
 1. לחיות יחד בישראל ד- ספר לימוד דיגיטלי, עמודים 40-32
 2. סרטון העלייה לארץ (לול)
 3. קריקטורה הקריקטורה של כור ההיתוך
היענות לשונות משימות שונות.
תוצרי למידה
 • כתיבת טקסט טיעון.
 • הכנת מצגת.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה
 1. השיעור יתחיל בהצגת הנושא לתלמידים בצורת דילמה: מדינת ישראל היא מדינה המורכבת מעולים המגיעים אליה מכל קצוות תבל, מאז ראשיתה ועד לימינו אנו. לכל עלייה מאפיינים שונים, וכל עלייה מביאה עימה מנהגים שונים, שפה אחרת וכן הלאה. איך אפשר לחיות יחד? יש שתי אפשרויות:
  1. שכולם יוותרו על המנהגים שלהם ויאמצו מנהגים חדשים, ישראלים ומשותפים לכולם (כור היתוך).
  2. שכל אחד ימשיך במסורתו ובמנהגים שלו, ויכבד את המסורת והמנהגים של האחרים (רב- תרבותיות).
  מה עדיף?
 2. לאחר הצגת הדילמה, מקרינים לתלמידים את הסרטון העלייה לארץ (לול) (7:09 דקות), ומסבירים על הרקע לסרטון.
 3. עורכים דיון על הסרטון ושואלים את התלמידים מהו לדעתם המסר של הסרטון ולאיזו גישה מן הגישות שהוצגו בתחילת השיעור הוא מתאים- לגישה הראשונה או לגישה השנייה?
 4. שואלים את התלמידים איזו גישה לדעתם מאפיינת את החיים היום במדינת ישראל - הגישה הראשונה או הגישה השנייה? מעודדים את התלמידים להביע את דעתם ולחשוב על דוגמאות שתומכות בה (למשל: האם העולים שהם מכירים מדברים בשפתם או בעברית? האם הם מכירים חגים מיוחדים שחוגגים עולים ממקומות שונים, כמו הסיגד או המימונה?, האם עולים שהם מכירים שמרו על שמם המקורי או שינו את שמם לשם עברי?).
20 דקות
התנסות
המשגה מדינת עלייה, כור היתוך, רב תרבותיות.
יישום מקרינים על הברקו את הקריקטורה של כור ההיתוך (ללא ההסבר שמתחתיה). מסבירים בקצרה על נושא הקריקטורה. (כדאי למורה להכין מראש את ההסבר, אפשר להיעזר במידע מהויקפדיה).
לאחר מכן מבקשים מן התלמידים לזהות איזו גישה משתקפת בקריקטורה- גישת כור ההיתוך או הגישה הרב תרבותית, ולהסביר מדוע הם חושבים כך. הכיתה תחשוב יחד מה ניסה האמן שצייר את הקריקטורה להביע, באיזו גישה הוא תמך או איזו גישה הוא ביקר.
15 דקות
עבודה פרטנית התלמידים יכתבו את עמדתם לגבי הדילמה. 10 דקות
העשרה מקרינים על הברקו את הפסקה הראשונה תחת ראש הפרק "כור ההיתוך" בערך תרבות ישראלית-כור ההיתוך בויקיפדיה.
סיכום ורפלקציה מה למדתם מהשיעור? מה אהבתם בשיעור? מה הוא חידש לכם?
ציינו דבר אחד שאהבתם/שעניין/שסקרן/שהרגיז אתכם במהלך השיעור.
5 דקות
מעבדת מחשבים עבודה בקבוצות (מתאים לכיתות הטרוגניות מבחינת המוצא):
התלמידים יתחלקו לקבוצות לפי ארץ המוצא של משפחתם. כל קבוצה תכין מצגת בת 2-3 שקופיות על מנהג או על חג האופייניים למשפחות מארץ או מאזור המוצא שלהם (סיגד; מימונה; חינה וכן הלאה).
לצורך הכנת המצגת, יחפשו התלמידים תמונות ומידע באינטרנט. כל קבוצה תציג את המצגת שלה בפני כל הכיתה.
50 דקות
שיעורי בית משימה לתלמידים:
הכינו תרשים במחשב שיסכם את הדילמה שעלתה בשיעור (השתמשו בהוספת צורות אוטומטיות, בתיבות טקסט, בהוספת חיצים וכדומה).