מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


היישוב שלי והיישובים השכנים
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור היישוב שלי והיישובים השכנים
פיתוח אלה פאוסט מדריכה ארצית ל"מולדת חברה ואזרחות" וגיאוגרפיה.
שכבת גיל כיתה ד'
משך השיעור 45 דקות
רציונל למורה
רצף חלק זה הוא הפתיח ליחידה ומטרתו לסייע לילדים לגבש את עולם התוכן והמושגים הרלוונטיים לקריאה עצמית של הטקסט הראשון.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
התלמיד יכיר את שם היישוב שלו ואת שם היישוב השכן, משמעות השם ומיקום היישובים.
מיומנויות המאה ה-21 כתיבה באתר שיתופי "שמקום".
חיפוש תמונות ב-Google.
השוואה.
עזרים לכלי חשיבה התמצאות במפה.
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
ספר הלימוד: "לחיות יחד בישראל " כיתה ד'.
אתר "שמקום".
רצף היישובים אז והיום – שיעור אחרי פתיח הנושא.
היענות לשונות העמקה והרחבה על פי עניין. שאלות ומשימות מדורגות על פי קושי.
תוצרי למידה הכנסת מידע על היישוב שבו מתגוררים התלמידים ועל היישוב השכן לאתר "שמקום".
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה המורה מקרינה את מפת ישראל האינטראקטיבית מתוך אתר "שמקום".
הצגת היישוב שבו נמצא בית הספר בעזרת המפה האינטראקטיבית.
את המשימה בצעו על היישוב שבו נמצא בית ספרכם תחת שם היישוב שבו נמצא בית ספרכם (הוספת תגובה), כתבו:
 1. שם היישוב ופירוש השם.
 2. מיקום היישוב (אזור גיאוגרפי, כיוונים).
 3. הוסיפו שתי תמונות של היישוב (חיפוש תמונות ב-Google).
 4. שם בית הספר והכיתה המשתתפת במשימה.
 5. הוסיפו מידע חשוב ומעניין על היישוב שלכם וציינו מדוע מידע זה חשוב לדעתכם.
שימו לב! אם כבר קיים פירוט לגבי היישוב שלכם באתר, הוסיפו מידע חדש.
20 דקות
יישום התלמידים יבצעו את המשימה על היישוב השכן ליישובם. 10 דקות
עבודה פרטנית מקמו על גבי המפה המצורפת את היישובים שאיתרתם את מיקומם. צבעו בצבע שונה כל צורת יישוב (מושב, קיבוץ). 10 דקות
העשרה התלמידים יערכו השוואה בין היישוב שבו הם מתגוררים לבין היישוב השכן. (קריטריונים: צורת יישוב, שנת הקמה, עיסוק כלכלי מרכזי...)
סיכום ורפלקציה מה למדת מהשיעור? מה אהבת בשיעור? מה חידש לך?
ציין דבר אחד שאהבת/עניין/סקרן/הרגיז אותך בתוך כל השיעור.
5 דקות
מעבדת מחשבים היכנסו לאתר "שמקום".
היכנסו ליישוב השכן/הקרוב ליישוב שבו אתם מתגוררים.
 1. הוסיפו ארבעה פריטי מידע על היישוב השכן/הקרוב ליישוב שלכם.
 2. ציינו אם היישוב עתיק, ותיק או צעיר ונמקו.
 3. מהי משמעות שם היישוב שבו אתם מתגוררים?
שיעורי בית היכנסו לאתר "שמקום".
היכנסו ליישוב השכן/הקרוב ליישוב שבו אתם מתגוררים.
 1. הוסיפו ארבעה פריטי מידע על היישוב השכן/הקרוב ליישוב שלכם.
 2. ציינו אם היישוב עתיק, ותיק או צעיר ונמקו.
 3. מהי משמעות שם היישוב שבו אתם מתגוררים?