מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
פירמידת המזון האמריקאית
מדע וטכנולוגיה
נושא השיעור פירמידת המזון האמריקאית
פיתוח
כתיבה ופיתוח צפי רינגל, אביגיל יורמן
עריכהאתי טל, קטי ברקן
ייעוץ פדגוגיד"ר שרה קלצ'קו, קטי ברקן, אתי טל
ייעוץ מדעיד"ר שרה קלצ'קו
שכבת הגיל כיתה ה–ו
משך השיעור 50 דקות
רציונל למורה יחידה זו עוסקת בפירמידת המזון האמריקאית.
בשנת 2005 הופצה בארה"ב פירמידת מזון חדשה שמראה חדש. היא מחולקת למשולשים בגדלים שונים, וכל משולש צבוע בצבע אחר ומייצג קבוצה שונה של מזון. הפירמידה החדשה עוסקת באיכות המזון ולא רק בכמותו, והיא מדגישה בכל קבוצות המזון את המוצרים הבריאים, למשל – היא מפרידה מוצרי חלב, העשירים בחלבון (צבע כחול), לבין שאר המוצרים העשירים בחלבון מן החי (צבע סגול).
תוספת מרכזית וחדשה בפירמידה היא הדגשת חשיבותו של שילוב הפעילות הגופנית והתזונה (המומחשת בפירמידה באמצעות הדמות המטפסת במדרגות). מטרתה של תוספת זו היא להזכיר את החשיבות הרבה של הפעילות הגופנית כחלק מהרגלי תזונה נכונה, ולהדגיש כי אורח חיים בריא נקבע הן בזכות תזונה מאוזנת הן בזכות פעילות גופנית.
פירמידות המזון האמריקאית והישראלית שונות זו מזו, ומשקפות את הרגלי התזונה הנהוגים בכל מדינה. בפירמידה של ארה"ב אין מקום לקבוצת הסוכרים והשומנים, הקיימת בפירמידה הישראלית. שינוי זה נובע כתוצאה מהשמנת יתר בקרב ילדים, ומטרתו להעלות את המודעות לאורח חיים בריא. גם הכנסת הפעילות הגופנית לפירמידה מצביעה על הכוונה לאורח חיים בריא, המשלב תזונה ופעילות גופנית.
יחידת ההוראה כוללת שני חלקים, ומטרתה להוביל את התלמידים לאימוץ אורח חיים בריא, המשלב תזונה מאוזנת ומגוונת ופעילות גופנית. לשם כך התלמידים אוספים מידע ממקורות שונים על פירמידת המזון, מנתחים את המידע ומסיקים מסקנות על הדרך שבה יש לאכול ולפעול כדי לחיות באופן בריא יותר.
צשאשרםא הקשר לתכנית
הלימודים
תחום תוכן
מדעי החיים (העשרה לתכנית הליבה)
תחום משנה
האדם, בריאותו, התנהגותו ואיכות חייו
סטנדרט משנה
3.3.ב. התלמידים יכירו גורמים ואמצעים המשפיעים על בריאות הגוף, יפתחו מודעות לעניין ויאמצו התנהגויות המקדמות אורח חיים בריא.
ציוני דרך
 • התלמידים יסבירו את החשיבות שיש לאימוץ התנהגויות מקדמות בריאות (כגון תזונה נכונה, פעילות גופנית, היגיינה והימנעות מעישון) לתפקוד תקין של הגוף ולשיפור איכות החיים.
 • התלמידים יסבירו את חשיבותו של תפריט מגוון ומאוזן.
מטרות התוכן
ומיומנויות
מטרות תוכן
 • התלמידים יכירו את המבנה של פירמידת המזון האמריקאית ואת תוכנה.
 • התלמידים יבינו את חשיבותו של תפריט מאוזן ומגוון.
 • התלמידים יבינו את החשיבות של פעילות גופנית כחלק מאימוץ אורח חיים בריא.
מיומנויות
 • איסוף מידע על הפירמידה האמריקאית, ניתוחו והסקת מסקנות על הפירמידה האמריקאית מן הניתוח
 • עבודת צוות
 • שימוש בסוגי מדיה שונים (סרטים, מצגות, תמונות)
רצף מומלץ להבניית הנושא (שיעורים קודמים בנושא)
מושגים עיקריים
 • קבוצות המזון (דגנים, ירקות ופֵרות, מזונות עשירים בחלבונים, מזונות עשירים בשומנים, חטיפים, ממתקים ושתייה מתוקה)
 • מרכיבי המזון (פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים, מינרלים, מים)
 • פירמידת המזון
ידע מוקדם
לשיעור
 • התלמידים יודעים מהי חשיבות המזון לגוף.
 • התלמידים מכירים את מרכיבי המזון (פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים, מינרלים ומים).
חומרי הוראה
(כתובים ומתוקשבים)
סרטונים חומרי הוראה כתובים ספרי הלימוד שבהם מופיעים הנושאים הנדונים ביחידה
 • במבט חדש, כיתה ה, הוצאת רמות, עמ' 154–158
 • מסע מדע ה, הוצאת כנרת, עמ' 167–171
 • מדע בעידן טכנולוגי, כיתה ה, הוצאת רכס, עמ' 240
היענות לשונוּת שיטות הוראה-למידה: למידה עצמית, למידה בקבוצות
שימוש במגוון אמצעי הוראה: סרטונים, ניסויים, טבלאות שיתופיות
תוצרי הלמידה
ציוד לשיעור
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
פירמידת המזון האמריקאית
שקופית מס' 1
ביחידה זו נלמד על –
שקופית מס' 2
 1. המרכיבים של פירמידת המזון האמריקאית וחשיבותם לקידום אורח חיים בריא.
 2. התפריט היומי שאנחנו אוכלים. נבדוק אם הוא מתאים להמלצות של פירמידת המזון האמריקאית.
מבנה היחידה
שקופית מס' 3
יחידה זו כוללת שני חלקים:
חלק 1
מהי פירמידת המזון האמריקאית?
חלק 2
ניתוח תפריט יומי בהתאם להמלצות פירמידת המזון האמריקאית

חלק 1: מהי פירמידת המזון האמריקאית?
שקופית מס' 4

דיון במליאה
התבוננו באיור של פירמידת המזון האמריקאית.
פירמידת המזון האמריקאית
 1. תארו את פירמידת המזון.
 2. כתבו מה אפשר ללמוד מעיון בה.
חלק 1: מהי פירמידת המזון האמריקאית?

דיון במליאה
שאלה א – תיאור הפירמידה. הפירמידה מחולקת לכמה משולשים, שצבעיהם שונים.
כל צבע מייצג קבוצה שונה של מזון. גודל המשולש מייצג את כמות המזון.
(סגול = בשר וקטניות, כחול = חלב, צהוב = שמנים, אדום = פֵרות, ירוק = ירקות, כתום = דגנים)

שאלה ב – מה אפשר ללמוד מעיון בפירמידה. הפירמידה עוסקת לא רק בכמות המזון אלא גם באיכותו.
בכל קבוצה היא מדגישה שישנם מוצרים בריאים יותר וישנם מוצרים בריאים פחות (למשל: בקבוצת הדגנים – דגנים מלאים בריאים יותר, ובקבוצת החלב – מוצרי חלב דלי שומן בריאים יותר).
מלבד זאת, הטיפוס במדרגות מסמן את חשיבותה של פעילות גופנית לצד התזונה המאוזנת והמגוונת כחלק מאורח חיים בריא.
גוף השיעור הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 1: מהי פירמידת המזון האמריקאית? (המשך)
שקופית מס' 5–6
עבודה בקבוצה

צפו בסרטון תזונה נכונה על פירמידת המזון האמריקאית באתר בריינפופ.
ענו על השאלות שלפניכם.
בפירמידה האמריקאית כל צבע מסמל קבוצת מזון אחרת.
 1. כתבו אילו קבוצות מזון מוצגות בפירמידה.
 2. ציינו את הסיבה שחלק מהפסים בפירמידה רחבים מאחרים, ושחלק צרים מאחרים.
 3. הסבירו מה מציין האדם המטפס במדרגות הפירמידה.
חלק 1: מהי פירמידת המזון האמריקאית? (המשך)
עבודה בקבוצה


שאלה א – קבוצות המזון. כל צבע בפירמידה מסמל קבוצת מזון אחרת: סגול = בשר וקטניות, כחול = חלב (הפירמידה מפרידה בין מוצרים עשירים בחלבון מן החי לבין מוצרי חלב), צהוב = שמנים, אדום = פֵרות, ירוק = ירקות, כתום = דגנים.

שאלה ב – רוחב הפסים. בתחתית הפירמידה הפסים רחבים יותר, והם הולכים וצרים ככל שהם מגיעים לראשה.
הדבר בא להדגיש את העובדה שלא לכל המזונות באותה הקבוצה אותו ערך תזונתי, ושיש להרבות בצריכת המזונות הבריאים יותר בכל קבוצה.
לדוגמה: בתוך קבוצת החלב ומוצריו יש להעדיף מוצרים דלי שומן על פני מוצרים רווי שומן.

לשאלה ג – האדם המטפס במדרגות. משמעות האדם המטפס במדרגות הפירמידה היא שיש לשלב פעילות גופנית עם התזונה הנכונה. יש הסבר על כך בסרטון בבריינפופ.
סיכום הנחיות לתלמיד המלצות למורה
חלק 1: מהי פירמידת המזון האמריקאית? (המשך)
שקופית מס' 7–8
דיון במליאה

 1. תארו אילו קבוצות מזון מוצגות בפירמידה.
 2. הסבירו מדוע כוללים את הפעילות הגופנית בפירמידת המזון.
 3. כתבו כיצד פירמידת המזון מסייעת לנו לשמור על תזונה נכונה.
 4. הציעו דרכים שבהן אנחנו יכולים ליישם בחיי היומיום את הדברים שלמדנו בשיעור.
חלק 1: מהי פירמידת המזון האמריקאית? (המשך)

דיון במליאה

בפירמידת המזון האמריקאית אפשר לראות אילו אבות מזון צריך לאכול, ובאילו כמויות יחסיות.
כל צבע בפירמידת המזון האמריקאית מייצג קבוצת מזון שונה, ורוחב פס הצבע מייצג את הכמות היחסית שיש לאכול מכל קבוצה.

שאלה א – קבוצות המזון המוצגות.
סגול = בשר וקטניות , כחול = חלב (הפירמידה מפרידה בין מוצרים עשירים בחלבון מן החי לבין מוצרי חלב) , צהוב = שמנים , אדום = פֵרות , ירוק = ירקות , כתום = דגנים.

שאלה ב – מדוע כוללים את הפעילות הגופנית בפירמידה. הפעילות הגופנית היא נדבך חשוב בשמירה על אורח חיים בריא, ולכן היא נכללת בפירמידת המזון. תפקידה להזכיר לנו שאורח חיים בריא נקבע גם בזכות תזונה מאוזנת וגם בזכות פעילות גופנית.

שאלה ג – כיצד פירמידת המזון מסייעת לנו לשמור על תזונה נכונה. באמצעות פירמידת המזון אנו יכולים לדעת אילו קבוצות מזון עלינו לצרוך, ואת הכמות היחסית של כל אחד מהמזונות השונים בכל קבוצה (לפי רוחבו של כל פס). בתפריט מאוזן נכללות כל קבוצות המזון בכל יום.
חלק 2: ניתוח תפריט יומי בהתאם להמלצות פירמידת המזון האמריקאית
שקופית מס' 9–11

עבודה אישית

 1. עקבו אחר התפריט שלכם במשך יממה אחת, ורשמו מה אתם אוכלים בעמודה הראשונה בטבלה ב-Excel. בעמודה השנייה ציינו מה אתם עושים במשך היממה (לומדים בבית ספר, מכינים שיעורי בית, צופים בטלוויזיה, משחקים בכדור ועוד).
 2. נתחו את טבלת המעקב היומית לפי ההנחיות האלה:
  • סמנו כל מזון המופיע בתפריט לפי צבעי קבוצות המזון בפירמידה האמריקאית (לדוגמה, מעדן חלב "דני" יסומן בצבע כחול).
  • חשבו את כמויות המזון שאכלתם ביממה בכל קבוצה (לפי הצבעים).
  • העריכו אם התפריט שלכם תואם את ההמלצות המופיעות בפירמידת המזון.
  • האם ביצעתם פעילות גופנית?
 3. הסיקו מה אפשר ללמוד מן הניתוח שהכנתם.
  • האם התפריט שלכם מגוון?
  • האם הוא מאוזן?
  • האם הוא עומד בהמלצות של פירמידת המזון האמריקאית לתזונה בריאה? ובהמלצותיה לפעילות גופנית?
  • מה הייתם ממליצים לעצמכם לשנות בתפריט היומי שלכם? נמקו את תשובתכם.
חלק 2: ניתוח תפריט יומי בהתאם להמלצות פירמידת המזון האמריקאית

עבודה אישית

דוגמה לטבלת מעקב שאפשר להציג לתלמידים:


מה אכלתימה עשיתי
בוקר
 • כריך
 • גבינה
 • מלפפון
 • הלכתי לבית הספר
 • שיחקתי בהפסקה
 • צהריים
 • שניצל
 • ספגטי
 • השתתפתי בחוג ספורט
 • שיחקתי במחשב
 • ערב
 • צפיתי בטלוויזיה
 • ענו על השאלות שלפניכם במשפט אחד.

  שקופית מס' 12
  1. איזה ידע חדש נוסף לכם בנושא פירמידת המזון?
  2. כתבו מה היה קל ומה היה קשה במשימת בניית התפריט והשוואתו לפירמידה
  3. כיצד אהבתם לעבוד – לבד, בזוגות או בקבוצה?