מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


פירמידת גילים
גיאוגרפיה
נושא השיעור פירמידת גילים
שכבת גיל כיתה ז'
משך השיעור 50 דקות
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
הקדמה פירמידת גילים היא דיאגרמה מיוחדת המציגה את הרכב הגילים והמינים של אוכלוסייה מסוימת בשנה מסוימת. מכיוון שלהרכב הגילים והמינים יש השלכות על החיים באזורים שונים, פירמידת הגילים היא כלי חשוב להבנה ולניתוח של אוכלוסיות.
שאלות לדיון
  1. אילו קבוצות גיל שונות מרכיבות את פירמידת הגילים?
  2. למי מתכוונים כשאומרים קבוצת התלויים וקבוצת המפרנסים?
  3. איך נראית פירמידת גילים של מדינה מפותחת?
  4. איך נראית פירמידת גילים של מדינה מתפתחת?
קישורים
  1. מבט גיאוגרפי