מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


אלבדו
גיאוגרפיה
נושא השיעור אלבדו
שכבת גיל כיתה ח'
משך השיעור 50 דקות
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
הקדמה אלבדו הוא שיעור החזר קרינת השמש, מגוף או ממשטח כלשהו. האלבדו מחושב כיחס בין כמות הקרינה שגוף מחזיר מתוך סך כל הקרינה שפגעה בו.
האלבדו של משטחים כהים נמוך מפני שהם בולעים את רוב קרינת השמש ומחזירים רק חלק קטן ממנה. לעומת זאת, משטחים בהירים בולעים חלק קטן בלבד מהקרינה הפוגעת בהם, ומחזירים את רובה, ולכן האלבדו שלהם גבוה. כך, האלבדו של שלג טרי הוא גבוה - כ-90%, מפני ששלג מחזיר כמעט את כל הקרינה שפוגעת בו. לעומת זאת, למשטחי אספלט יש אלבדו נמוך של 10%-5% בלבד, מפני שהם בולעים את רוב קרינת השמש ומחזירים רק חלק קטן ממנה.
השיעור הממוצע של האלבדו בכדור הארץ הוא כ-30%.
שאלות לדיון
  1. כיצד משפיע הצמצום בשטחם של קרחוני הקטבים על האלבדו של כדור הארץ? מה המשמעות של השינוי הזה באלבדו?
  2. כיצד משפיעה סלילת כבישים על האלבדו של כדור הארץ? ומה אם הכבישים היו לבנים?
  3. כיצד משפיעה כריתת יערות על האלבדו של כדור הארץ?
קישורים
  1. אלבדו - בספר הלימוד "כדור הארץ והסביבה"
  2. מבט גיאוגרפי