מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


מי תהום
גיאוגרפיה
נושא השיעור מי תהום
שכבת גיל כיתה ח'
משך השיעור 50 דקות
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
הקדמה מי תהום הם מים הנאגרים מתחת לפני הקרקע. שכבת הסלע שמאפשרת למים לחלחל דרכה ושנושאת אותם בתוכה, נקראת אַקְוִויפֵר (ובעברית - אַקְוָוה). תחתיה נמצאת שכבת סלע אטימה, המונעת את המשך חִלחוּל המים, והיא נקראת אַקְוִויקְלוד.
שאלות לדיון
  1. מה ההבדל בין אקוויפר (אקווה) לבין אקוויקלוד?
  2. מה מאיים על מי התהום ברחבי העולם? כיצד זה עשוי להשפיע עלינו, בני האדם?
קישורים
  1. מבט גיאוגרפי
  2. מי תהום, באתר סבבה - שומרים על הסביבה
  3. מי תהום, באתר סנונית