מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


שימור מורשת תרבות
גיאוגרפיה
נושא השיעור שימור מורשת תרבות
שכבת גיל כיתה ז'
משך השיעור 50 דקות
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
הקדמה מורשת של תרבות כוללת את כל הדברים העוברים מדור לדור במשך מאות ואלפי שנים. חלקם מועברים בעל פה (כמו שפה או מנהגים שונים) וחלקם חומריים יותר - ספרים, בגדים, כלים, מבנים ועוד - כולם מספרים את הסיפור של אנשים והתרבות שבה הם חיו. אתרי מורשת תרבות הם אתרים ארכיאולוגיים, מבנים או מתחמים שיצר האדם ויש להם ערך יוצא דופן, ברמה מקומית או אוניברסלית. אתרי מורשת תרבות מציגים מגוון של נושאים, שהיו נשכחים ונעלמים, אם לא היו דואגים לשימורם. אתרי מורשת תרבות כוללים שרידים של אירועים היסטוריים חשובים, בתים של אנשים שתרמו תרומה מיוחדת להתפתחותו של מקום מסוים, מקומות המלמדים על השקפות עולם, צורות התיישבות מיוחדות, מסורות, טכנולוגיות, סגנונות אדריכליים ואורחות חיים שהיו נהוגים בעבר.
שאלות לדיון
  1. מהן הפעולות שנעשו במסגרת מיזם השיקום שמתואר בסרטון?
  2. בסרטון נאמר: "החייאת ההיסטוריה מועילה לתושבים בני זמננו" ו- "שימור הישן יכול לתרום להתפתחות הכלכלית". הסבירו טענות אלה.
  3. אחת המטרות של שימור אתרי מורשת תרבות היא לחזק את הזהות והשייכות הקהילתית. הסבירו את המשפט והביאו דוגמאות מהסרטון.
  4. האם אתם מכירים פרויקט שימור מהסביבה שלכם? איזה פעולות שיקום ושימור נעשו בו? במה תרם השימור לתושבי הסביבה?
  5. בחרו "אתר מורשת עולמית" אחד. מה מיוחד בו? מדוע הכריז עליו האו"ם כעל אתר מורשת עולמית?
קישורים
  1. מבט גיאוגרפי
  2. שימור אתרי מורשת תרבות וטבע, בספר "האדם במרחב החברתי תרבותי".
  3. המועצה לשימור אתרים - הפועלת לשיקום מבנים ואתרים היסטוריים המייצגים את ראשית ההתיישבות בישראל ואת תקופת הקמת המדינה.