משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת המדע והטכנולוגיה
שקיות הפלסטיק – המחיר הסביבתי של השימוש בהן
 
 
נושא השיעור שקיות הפלסטיק – המחיר הסביבתי של השימוש בהן
פיתוח כתיבה ופיתוח אריאלה ארן-הרשקוביץ
עריכה הדס כץ שדה חן, אתי טל, קטי ברקן
ייעוץ פדגוגי ד"ר שרה קלצ'קו, קטי ברקן
ייעוץ מדעי ד"ר שרה קלצ'קו
שכבת הגיל כיתות ה–ו
קישור לכיתות ג (בפרקים הדנים בחומרי דלק) – ולכיתות ד (בפרקים הדנים בשמירה על הסביבה)
משך השיעור 150 דקות (שלושה שיעורים בני 50 דקות כל אחד, מומלץ להעבירם ברצף)
רציונל למורה יחידה זו עוסקת במחיר הסביבתי של השימוש הלא מבוקר בשקיות הפלסטיק.
במהלך ההוראה התלמידים מתוודעים להיקף השימוש הנרחב בשקיות הפלסטיק, שוקלים אילו שימושים הם הכרחיים ומה אפשר לצמצם בהתחשב בנזקים שהפלסטיק גורם למשאבי הטבע החיים והדוממים. המטרה המרכזית של היחידה היא לחולל שינוי בדפוס התנהגותם של התלמידים ושל בני משפחותיהם ולהגביר את המודעות לשימוש מושכל בשקיות הפלסטיק תוך התחשבות בסביבה. יחידה זו עוסקת בחקר מידעני ובחקר מדעי.
התוצרים המצופים
1. הסבר והבעת עמדה על הנזקים שגורם השימוש הנרחב בשקיות פלסטיק.
2. יצירת טבלת מעקב מקוונת להמחשת הרגלי הצריכה של שקיות פלסטיק.
3. הכנת תוצר לבחירה מבין השניים:
• תוצר אישי/קבוצתי העשוי משקיות פלסטיק (לדוגמה: תיק/וילון העשוי משקיות פלסטיק).
• הפקת פרסומת המסבירה וממחישה את הנזקים הסביבתיים העלולים להיגרם משימוש מופרז בשקיות הפלסטיק.
4. העלאת התוצרים לאתר קבוצתי ב-Google site שירוכזו בו תוצרי יחידת ההוראה העוסקת בנושא: "שקיות הפלסטיק".
הקשר לתכנית הלימודים תחום תוכן (מתוך מפרט הסטנדרטים)
(5) מדעי הסביבה
תחום משנה (מתוך מפרט הסטנדרטים)
מערכות אקולוגיות ואיכות סביבה
סטנדרט תוכן (מתוך מפרט הסטנדרטים)
1.5– הכרת מרכיבי הסביבה, תהליכים בסביבה ויחסי גומלין בין מרכיביה.
השפעת האדם על הנוף הדומם של כדור הארץ ועל היצורים החיים – מקום האדם בסביבה ומעורבותו בה.
קיים צורך בפיתוח בר קיימא לצמצום המחיר הסביבתי.
חשיבות לקיחת אחריות אישית בשמירה ובהגנה על ערכי הטבע ועל איכות הסביבה.

תחום תוכן
מדעי הסביבה
ציון דרך
חומרים, תועלת ומחיר סביבתי
בכיתה ג – בתוך יחידת הלימוד על החומרים – הנושא של שימוש בחומרי דלק, (פלסטיק מפיקים מזיקוק נפט)
בכיתה ד – לקשר לפרקים העוסקים בשמירה על הסביבה
בכיתה ה – בפרק העוסק במשאבי טבע
בכיתה ו – ביחידת הלימוד העוסקת בהשפעת האדם על הסביבה
מטרות התוכן והמיומנויות מטרות תוכן
• התלמידים יהיו מודעים למידת השימוש שהאדם עושה בפלסטיק בחיי היום יום.
• התלמידים יסבירו את המחיר הסביבתי של שימוש האדם בשקיות פלסטיק.
• התלמידים יבינו את מקומו של האדם בסביבה ואת השפעת מעורבותו של האדם על מערכות טבעיות בכדור הארץ.
• התלמידים יציעו פתרונות ודרכים לצמצום המחיר הסביבתי.
• התלמידים יסבירו את הצורך בחוקים, את הפיקוח עליהם ואת אכיפתם לשמירה ופיתוח בר קיימא.

מיומנויות
• מיומנות תקשורת ושיתוף – יכולת לשתף פעולה, יכולת עבודה בצוות ואינטראקציה עם אחרים.
• מיומנויות שיח טיעוני.
• מיומנויות שימוש בכלי תקשוב.
• שימוש ב- OFFICE למצגות ב-PowerPoint, ליצירת תרשימים ב–Smart Art
תדריך 1 להכנת תרשים זרימה ב–Smart Art
תדריך 2 להכנת תרשים זרימה ב–Smart Art
• שימוש באינטרנט – כמקור מידע: כתבות מקוונות, בריינפופ, אתר אופק, אתר ynet
ידע מוקדם לשיעור ידע קודם נדרש
• התלמידים יכירו מרכיבי סביבה (מרכיבים חיים ומרכיבים דוממים) ויבינו את יחסי הגומלין בין המרכיבים.
• התלמידים יסבירו מהם משאבי טבע מתכלים ומהם משאבי טבע מתחדשים.
• התלמידים יכירו בצורך של האדם להשתמש בחומרים ובמשאבי טבע לקיומו.

מיומנות קודמת נדרשת
התלמידים יכירו את שלבי החקר המדעי. אם אינם מכירים אותם כדאי להקדיש זמן רב יותר ליחידה ולנצל אותה להתנסות בתהליך החקר. מידע מתאים בנושא קיים ב:
מוזיאון המדע בירושלים – תהליך החקר המדעי
תהליך החקר המדעי – פו הדוב וחבריו
מושגים עיקריים לשיעור זה • מיחזור
• מחיר סביבתי
• חומר מלאכותי
• חומר טבעי
• משאב מתכלה
• משאב מתחדש
חומרי הוראה (כתובים ומתוקשבים) ספרי הלימוד שבהם מופיעים הנושאים הנדונים ביחידה
מסע מדע ג, הפלסטיק הוא חומר לא ידידותי לסביבה, הוצאת כנרת עמ' 127–128, בחוברת העבודה – פלסטיק ושימושיו, עמ' 134; מסע מדע ד – טכנולוגיה, חקיקה ושינוי בהתנהגות למען הסביבה, עמ' 245–246 (שימוש חוזר בשקיות פלסטיק).
משאבי טבע מן הארץ – חלק ראשון, הוצאת רמות.
מדע וטכנולוגיה– במבט חדש כיתה ה, הוצאת רמות, עמ' 8–18.
שומרים על כדור הארץ – פיתוח בר קיימא, מדע וטכנולוגיה– במבט חדש כיתה ה, הוצאת רמות, עמ' 44–46, 50–55.
מן הטבע לחומרים מעשה ידי אדם – חלק רביעי, מדע וטכנולוגיה – במבט חדש כיתה ה, הוצאת רמות עמ' 100–114.
מדע בעידן טכנולוגי, הוצאת רכס, פיתוח בר קיימא מהו? חלק שישי עמ' 254–255.
מדע בעידן טכנולוגי, הוצאת רכס, השפעות החברה המודרנית על הסביבה – פסולת מוצקה, חלק חמישי עמ' 183–194.
פיתוח בר קיימא– חלק חמישי עמ' 195–196.

חומרים מקוונים:
האם הישראלים ייפרדו מהשקיות? (Ynet)
שקיות פלסטיק פוגעות ב"כדור הארץ" (אדם טבע ודין)
הפלסטיק (בריינפופ)
שלבי תהליך החקר – פו הדוב וחבריו (מוזיאון המדע בירושלים)

עזרי למידה
מצגת העוסקת בנזקי שקיות הפלסטיק
מטלת צפייה – קבוצה א
מטלת צפייה – קבוצה ב
מטלת צפייה – קבוצה ג

חומרים מקוונים נוספים לפי צורך המורה
שקיות הפלסטיק (YouTube)

עזרי למידה נוספים לפי צורך המורה
משחק – "השג את המיליון"
בנוסף, אפשר להפנות את התלמידים לאתר מט"ר – שם אפשר למצוא פעילויות מגוונות העוסקות בשקיות הפלסטיק.
הכנה ליחידה 1. איסוף שקיות פלסטיק מסוגים, מגדלים, מצבעים ומשימושים שונים. יש לאסוף שקיות של מזון מוכן כדי להמחיש את העובדה שצריכת מזון מוכן מגבירה את השימוש בפלסטיק.
2. התלמידים מתבקשים לרשום בטבלה שיתופית בגוגל דוקס שימושים שונים שהם ובני משפחתם נוהגים לעשות בשקיות הפלסטיק, ואת התדירות של השימוש בהן. (יומית? שבועית? חודשית? אחרת?)
3. יש צורך במחשבים לעבודת החקר הקבוצתית ולהצגתה (מחשב לקבוצה)מהלך השיעור

מהלך ההוראה מהלך היחידה – ביחידה זו כמה שיעורים:
1. מה השימושים שאנחנו עושים בשקיות פלסטיק?
סקר שימושים בפלסטיק שנעשה לאריזת מוצרים שונים.
מיון תוצאות הסקר: מה הכרחי ומה אפשר לשנות בשימוש של האדם.
תובנה שהמעבר לצריכת מזון מוכן מגביר את השימוש בפלסטיק.
2. השפעת השימוש בפלסטיק על הסביבה – המחיר הסביבתי של שימוש האדם בשקיות פלסטיק, כיצד מעורבות האדם משפיעה על הסביבה.
3. פתרונות אפשריים לבעיה – שינוי בדפוסי ההתנהגות שלנו.


השיעור הנחיות לתלמיד הנחיות למורה
שיעור 1
שימושים בשקיות הפלסטיק
אילו שימושים אנחנו עושים בשקיות הפלסטיק ?
פעילות במליאה – פתיחה

התבוננו בשקיות הפלסטיק שלפניכם.
מה אפשר ללמוד מהן על השימושים שאנו עושים בשקיות פלסטיק?
אילו שימושים אנחנו עושים בשקיות הפלסטיק ?
פעילות במליאה – פתיחה

שלב זה מיועד לתיאור המצב, חשיפת הצורך לדון ולעורר את הבעיה בקרב התלמידים.

מטרת שלב זה
להכיר את השימושים הרבים בכמויות גדולות של שקיות פלסטיק.

בפתיחת השיעור נערום שקיות מגדלים, מסוגים ומצבעים שונים, וניתן לילדים לחוש בידיהם, לצפות בעיניהם ולשמוע באוזניהם את השקיות הללו.
*חשוב בשלב זה להסביר לתלמידים שעליהם להתבסס על ידע קודם (למשל על מה שגילו בסקר הביתי) ולא לנחש.
שימושים שאנחנו עושים בשקיות הפלסטיק
ערכו סקר בנושא השימושים שאנחנו עושים בשקיות הפלסטיק.
הסקר הוא אחד מכלי מחקר.
הסקר מתבסס על השאלון כאמצעי עיקרי לאיסוף נתונים. הסקר נעשה בכתב או בעל-פה. הוא כולל אוסף שאלות בתחום מסוים לקהל יעד (מצומצם או רחב).
הסקר משמש בסיס להסקת מסקנות ולניסוח המלצות.
אם לא התנסיתם בכלי חקר זה, עיינו במסמך המצורף שתוכלו לקרוא בו:
הסבר כללי על הסקר, דוגמאות לסקרים, יתרונות של הסקר ככלי מחקר, שלבים בתכנון ובביצוע הסקר, סיכום הממצאים.
שימושים שאנחנו עושים בשקיות הפלסטיק
חלק זה יוקדש להכנה לסקר.
אם התלמידים מתנסים לראשונה בעריכת סקר, יש להקדיש זמן, ללמד, להדגים ולהציג את הסקר ולהתייחס לשאלות:
מה זה סקר, מהי מטרת הסקר, דוגמאות לסקרים, יתרונות של הסקר ככלי מחקר, שלבים בתכנון ובביצוע הסקר, סיכום הממצאים.
שימושים שאנחנו עושים בשקיות הפלסטיק
תוצאות הסקר – עבודה בקבוצות

סכמו את תוצאות הסקר.
עיינו בטבלה השיתופית בגוגלדוקס שמרכזת את נתוני השימוש של תלמידי הכיתה ושל משפחותיהם בשקיות הפלסטיק.
1. סמנו את השימושים ואת מספר הפעמים שהשתמשתם בהם בשקית הפלסטיק.

אופן השימוש

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

יום שבת

אריזות אוכל בשקית בבית

 

 

 

 

 

 

 

אריזת אוכל מוכן שנקנה בסופרמרקט

 

 

 

 

 

 

 

איסוף אשפה בשקית

 

 

 

 

 

 

 

שימוש בשקיות לשמירה על טריות המזון

 

 

 

 

 

 

 

אחר

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

 

 

 

 


2. סכמו את הנתונים בטבלה
א. אילו שימושים עושים בשקיות הפלסטיק בכל יום?
ב. מה הכרחי בשימוש שאנו עושים בשקיות הפלסטיק?
שימושים שאנחנו עושים בשקיות הפלסטיק
תוצאות הסקר – עבודה בקבוצות

התלמידים התבקשו לרשום בטבלה שיתופית בגוגלדוקס את נתוני השימושים השונים שלהם ושל בני משפחתם בשקיות הפלסטיק.
בשלב זה המורה מציגה את הטבלה השיתופית עם נתוני השימושים של תלמידי הכיתה בשקיות הפלסטיק.
שימושים בשקיות הפלסטיק
דיון במליאה

מה למדתם מהממצאים שבטבלה:
1. אילו שימושים אנחנו עושים בשקיות הפלסטיק?
2. מהי מידת השימוש בהן:
האם השימוש בשקיות פלסטיק יומיומי?
האם השימוש בשקיות פלסטיק חיוני?
3. מה לדעתכם הגדיל את השימוש בפלסטיק בדור שלנו?
4. האם חשוב לעסוק בנושא זה? הסבירו.
5. מה לדעתכם הכרחי ומה אפשר לשנות בשימוש של האדם בפלסטיק?
שימושים בשקיות הפלסטיק
דיון במליאה

המשגת ההתנסות –
מיון תוצאות הסקר: מה הכרחי ומה אפשר לשנות בשימוש של האדם?
שיעור זה מדגיש את היתרונות בשימוש בשקיות הפלסטיק, בשיעור העוקב נעסוק בחסרונות.

המורה תכוון לכך שהשימוש הוא יומיומי וחיוני לנו.
היא תדגיש שהמעבר לצריכת מזון מוכן מגביר את השימוש בפלסטיק.
בשאלה – האם זה צריך להעסיק אותנו?
חשוב לציין את העובדה שהשימוש הרב בשקיות פלסטיק יוצר בעיה. בשיעור העוקב נדון בכך בהרחבה.
שיעור 2 המחיר הסביבתי השפעת השימוש בפלסטיק על הסביבה – המחיר הסביבתי
1. צפו במצגת.
א. תארו מה מוצג בה.
ב. סכמו מה המשותף לכל מה שראיתם בה.
2. אילו תחושות עולות אצלכם במהלך הצפייה?
3. בשיעור הקודם עסקנו בחסרונות. בשיעור זה אתם מתבקשים למנות 2 חסרונות לשימוש בשקיות הפלסטיק.
4. מה למדתם מהצפייה במצגת?
5. אילו שאלות עולות אצלכם?
מה הייתם רוצים ללמוד בנושא?
השפעת השימוש בפלסטיק על הסביבה – המחיר הסביבתי
1. צפייה במצגת –
*בשלב הצפייה במצגת יש לבקש מהתלמידים לנסות ולהסביר מה הם רואים ומה הם מרגישים כשהם מתבוננים בתמונות.
מהן התובנות שלהם מהצפייה במצגת.
2. בסיום המצגת חשוב לדון בשאלה מדוע השימוש הרב בשקיות פלסטיק יוצר בעיה.
יש להימנע מהדגשת החסרונות בלבד ולציין את היתרונות (שימוש חיוני בשקיות), החסרונות (המחיר הסביבתי / הנזקים לסביבה).

חשוב להשתמש בשלב זה במושגים מדעיים-סביבתיים כמו: חומר מלאכותי וחומר טבעי (במקום להשתמש ב"משאב מתכלה" שכמותו בטבע פוחתת – תהליך הפוך מחומר שאינו מתפרק בטבע ושורד בו זמן ממושך).
המחיר הסביבתי של שימוש בשקיות הפלסטיק
חקר מידעני בקבוצות

1. התחלקו לקבוצות.
כל קבוצה תבצע משימת חקר הקשורה לבעיית שקיות הפלסטיק בעזרת מידע שתמצא במאגרי מידע שונים.
2. מלאו אחר ההוראות בדף המשימה שקיבלתם.
הגדירו את התופעה שחקרתם, את הבעיה, את ההשלכות, על מי היא משפיעה וכיצד זה משפיע על הסביבה.
3. מהידע שרכשתם עד כה, כתבו אילו נזקים עלולים להיגרם משימוש רב בשקיות הפלסטיק?
4. התכוננו להציג את הידע שרכשתם בפני הכיתה – במליאת הסיכום.
המחיר הסביבתי של שימוש בשקיות הפלסטיק
חקר מידעני בקבוצות

בשלב זה הכיתה מתחלקת לקבוצות עבודה.
כל קבוצה תחקור את הנושא ותפנה למאגרי מידע שונים.
מטרת שלב זה:
ü    הגברת המודעות בקרב התלמידים לנזקים העלולים להיגרם משימוש מופרז בשקיות הפלסטיק.  
ü    התלמידים יסבירו מהו המחיר הסביבתי של שימוש האדם בשקיות פלסטיק.

החקר המוצע – חקר מידעני אשר בעזרתו התלמידים חוקרים את הבעיה תוך שימוש במקורות מידע שונים.

מטרת החקר:
להבין מהו המחיר הסביבתי של שימוש האדם בשקיות פלסטיק והכרת פתרונות אפשריים.
תהליך החקר – קבוצה א
מטלת חקר מידעני על השימוש בשקיות פלסטיק– קבוצה א
 
תהליך החקר – קבוצה ב
מטלת חקר מידעני על השימוש בשקיות פלסטיק– קבוצה ב
תהליך החקר – קבוצה ב
תשובות
ממה מייצרים את חומרי הפלסטיק?
תשובה:

חומרי הפלסטיק מיוצרים בעיקר מנפט גולמי.
נפט – חומר טבעי המצוי במעמקי האדמה.
שימושי הנפט:
חומרי דלק – לתעשייה ולתחבורה.
אספלט – לציפוי כבישים.
שמנים – למכונות.

מתי המציאו את הפלסטיק?
תשובה:
1862– אלכסנדר פארקס מגלה פלסטיק על בסיס צלולוזה, שהיום משמש בסרטי צילום.
1949– צעצוע פלסטיק גמיש משווק לראשונה.
1957– הופעתן של שקיות הפלסטיק.
1976– פלסטיק הופך לחומר השימושי ביותר בעולם.

מנו את היתרונות ואת החסרונות בשימוש הפלסטיק.
תשובה:


יתרונות

חסרונות

אינו מתכלה

 

זיהום סביבתי, ערימות של מוצרי פלסטיק משומשים מכערים

את הטבע ואת הנוף.

שקיפות

 

נשאר בקרקע – משום שאינו מתכלה.

תופס מעט מקום

 

מרעיל את האדמה

 

קל במשקל

 

מתפזר בקלות ברוח

 

 

זול  לייצור

 

שריפת חומרי הפלסטיק גורמת לפליטת חומרים מסוכנים.

 

שומר על אורך חיי המוצר

 

הפלסטיק נשאר באדמה ו"חונק" אותה. הוא אינו מתכלה ולכן נשאר זמן רב כפסולת,

עלול לפגוע בבעלי החיים ואף לגרום למוות.

 

ניתן לשימוש חוזר

רק אם הוא באיכות טובה

 

 

אילו תכונות יש לחומר הפלסטיק?
תשובה:
אטום, מוצק, דליק, אינו מוליך חשמל (מבודד), מעביר חום גרוע.

מהם שימושי הפלסטיק?
מה הקשר בין חומר הפלסטיק לבין נושא איכות הסביבה?
תשובה:

הצריכה המוגברת של חומרי הפלסטיק,
שימוש נרחב באריזות פלסטיק שנפחן גדול ומשך השימוש הקצר בהן יוצר ערימות אשפה ענקיות.
משך זמן הפירוק של חומרי הפלסטיק הוא כמעט נצחי. לבקבוק פלסטיק יידרשו 700 שנה כדי להתכלות.
ולכן הבעיה היא:
ערימות האשפה הענקיות מהוות איום רציני על איכות הסביבה שבה אנו חיים.
כמות הפלסטיק שמשפחה ממוצעת מייצרת היא כ–40 ק"ג בשנה.
פסולת הפלסטיק פוגעת בסביבה, מלכלכת אותה, פוגעת בבטיחות, בבעלי החיים ובנוף.
80% ממוצרי הפלסטיק מיועדים לשימוש חד פעמי, בעיקר לצורכי אריזה, ולכן יש לחפש פתרונות לבעיה.
תהליך החקר – קבוצה ג
מטלת חקר מידעני על השימוש בשקיות פלסטיק – קבוצה ג
 
סיכום השפעת השימוש בפלסטיק על הסביבה – המחיר הסביבתי
דיון כיתתי מסכם

השימוש בשקיות פלסטיק פוגע בסביבה.
הקשיבו לדיווחי הקבוצות.
1. כתבו במחברתכם הסברים למחיר הסביבתי של השימוש בפלסטיק מדיווחי הקבוצות. האם חשוב לדעתכם לצמצם את השימוש בשקיות הפלסטיק? הציגו את תשובתכם כטיעון. היעזרו במחולל הטיעון באתר מט"ח
2. כיצד לדעתכם אפשר לעשות זאת? באילו דרכים?
השפעת השימוש בפלסטיק על הסביבה – המחיר הסביבתי
דיון כיתתי מסכם

חשוב לעורר שיח טיעוני ולהעלות דילמה כיתתית באשר לנזקים ולהשלכות הסביבתיות העלולות להיגרם משימוש מופרז ולא מושכל בשקיות הפלסטיק.
שיח טיעוני מהו?
שיח – דיבור, שיחה.
טיעון – טיעון פשוט הוא אמירה המורכבת מטענה ומנימוק המחזק אותה.
שיח טיעוני הוא טיעון הכולל טענה.
שלבי השיח הטיעוני
הצגת טענה והצדקתה תוך שימוש בראיות מבוססות.
העלאת אפשרויות שונות להצדקת הטענה.
ניתוח טענות נוגדות
הצדקתן
דחייתן
הסקה של מסקנות ממגוון הטענות וגיבוש דעה ביקורתית על הטענה הנדונה, תוך שמירה על כללי השיח בקבוצה.(החברה למתנ"סים).
הרחבה (פעילות רשות) כיצד מעורבות האדם משפיעה על הסביבה?
סיכום השיעור
משחק במצגת השג את המיליון
התבוננו במצגת שלפניכם והשיבו על השאלות המופיעות במשחק השג את המיליון:

1. מנו 3 שימושים שאפשר לעשות בשקיות פלסטיק.
2. מהו משאב הטבע שממנו מייצרים מוצרי פלסטיק?
3. משך זמן ההתכלות של חומר הפלסטיק
הפלסטיק הוא חומר מלאכותי שאינו מתפרק בטבע.
משך זמן ההתכלות של חומר הפלסטיק הוא בין 500–1,000 שנים.
4. אילו נזקים נוצרים מהשימוש בשקיות הפלסטיק?
5. כיצד לדעתכם אפשר לצמצם את הנזקים שגורמות שקיות הפלסטיק?
6. מדוע לדעתכם הופק סרטון/כתבה מקוונת העוסקים בנושא שקיות הפלסטיק?
7. האם אתם מעוניינים לצמצם את השימוש בשקיות הפלסטיק?
8. כיצד לדעתכם אפשר לעשות זאת? באילו דרכים?
כיצד מעורבות האדם משפיעה על הסביבה?
סיכום השיעור
משחק במצגת השג את המיליון
מטרת המשחק

סיכום חוויתי מתהליך הלמידה.
הפנמה של השימושים והנזקים שיש בשקיות הפלסטיק.
הגברת מודעות הלומדים לשמירה על איכות הסביבה. צמצום הפסולת – שקיות הפלסטיק.

הערה
הנפט הוא חומר מלאכותי שאינו מתכלה. אנו מציעים לא לעסוק כאן במשאבים מתכלים כי זה לא ממש רלוונטי. הבעיה היא שהפלסטיק מצטבר בטבע וגורם נזקים, ולא השימוש בתוצרי נפט לייצורו.
שיעור 3

סיכום היחידה

מה אפשר לעשות? מה אני יכול/ה לעשות?
שימושים בשקיות הפלסטיק ונזקיהן
הכנת תרשים
עבודה בקבוצה

הכינו תרשים המציג את ההשפעות של השימוש בשקיות הפלסטיק בכלי ממוחשב.
את התרשים הכינו בשני שלבים:
1. הכינו רשימה של השפעות השימוש בשקיות הפלסטיק ורכזו בקובץ WORD.
2. הכינו את התרשים בכלי ממוחשב.

היעזרו בכלי:OFFICE – מיקרוסופט SMART ART
תדריך 1 להכנת תרשים זרימה ב–Smart Art
תדריך 2 להכנת תרשים זרימה ב–Smart Art
שימושים בשקיות הפלסטיק ונזקיהן
הכנת תרשים
עבודה בקבוצה

בחלק זה נעסוק בפתרונות אפשריים לבעיה (שימוש חוזר, צמצום השימוש בשקיות פלסטיק ובמקומן – שימוש בסלים רב פעמיים מבד או מנייר).
נסביר לתלמידים מהו תרשים. אפשר לראות באופן חזותי את ההשלכות של השימוש בשקיות הפלסטיק.
נסביר שכדי לבנות תרשים צריך מידע קודם על ההשפעות הסביבתיות ורק לאחר מכן משרטטים את התרשים.
פתרונות אפשריים לבעיה
אילו פתרונות נוכל להציע?
סיפור שקית הניילון
קראו את הסיפור וענו על השאלות.

"ביום מן הימים, בעודי מטיילת על חוף הים, הבחנתי בנער שאוסף שקיות פלסטיק מהחוף. תהיתי מדוע הנער עושה זאת, שכן בחוף היו מפוזרות כמויות אדירות של שקיות פלסטיק שהמתרחצים השליכו.
החלטתי לשאול אותו מדוע הוא לוקח על עצמו מטלה שכזו.
הנער השיב כי אם לא יעשה זאת, אלפי בעלי חיים שחיים בחוף ימותו ויחנקו מבליעתן של שקיות הפלסטיק.
על אף רצונו הטוב לא הצלחתי להבין את מהות מעשיו, שכן על החוף מפוזרות אלפי שקיות פלסטיק. לא האמנתי כי הנער יוכל אי פעם להצליח במשימתו.
פניתי אליו שנית, וראיתי כי פניו עצובות.
אמרתי לו שלא ייתכן כי הוא באמת
מאמין שמעשהו אכן ישנה משהו...
הנער עצר לרגע, חשב,
ואז הרים צב יבשה קטן מהחוף.
הוא אסף שקית פלסטיק נוספת ואמר בעצב רב:
זה משנה... לאחד הזה!"
ענו על השאלות הבאות:
1. תנו שם לסיפור שקראתם. מדוע בחרתם דווקא בשם זה?
2. מי הגורם העיקרי לפגיעתם של בעלי חיים? הסבירו.
3. מהי התחושה שליוותה אתכם בקריאת הסיפור?
4. אילו שאלות מתעוררות לאחר קריאתו של הסיפור?
5. מהו המסר שהסיפור מנסה להעביר?
6. האם זו הדרך להתגבר על הבעיה שהשימוש בשקיות הפלסטיק יוצר?
7. האם נכון לאסוף אותן כדי שלא יגרמו נזק?
8. הציעו דרכי פתרון יעילות יותר שימנעו מראש מצב של שקיות פלסטיק המתגלגלות בשפת הים.
פתרונות אפשריים לבעיה
אילו פתרונות נוכל להציע?

חלק זה מסכם את היחידה כאשר מטרתו להביא את הסיפור כפתיח וכמסר למחיר הסביבתי של שימוש האדם בשקיות פלסטיק.
חשוב לתת ביטוי אישי לתחושות הלומדים ולאפשר להם לתאר את חוויתם האישית לאחר קריאת הסיפור.
יישום מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפחית את הנזק לסביבה מהשימוש בשקיות פלסטיק
1. חברו סיסמה /כרזה/ פרסומת/ לשמירה על איכות הסביבה ולצמצום השימוש בשקיות פלסטיק.
2. הכינו תוצר אישי/קבוצתי העשוי משקית פלסטיק והביאו לכיתה.

לבוחרים במשימת כתיבת פרסומת
עליכם להפיק פרסומת המסבירה וממחישה את הנזקים הסביבתיים העלולים להיגרם משימוש מופרז בשקיות הפלסטיק.
את משימת הפקת הפרסומת בנושא נבצע במחולל הכתיבה של אופק – מאפשר לבצע תהליכי הערכה.
במחולל יש תבנית ריקה של פרסומת, ובה הנחיות לכתיבתה.
כמו כן מוצעות דוגמאות של פרסומות ומחוון לבדיקה עצמית של התוצר.
מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפחית את הנזק לסביבה מהשימוש בשקיות פלסטיק
כדי לאפשר לתלמידים להציע דרכים לצמצום המחיר הסביבתי נציע לחבר תוצר הקורא לשמירה על איכות הסביבה ולהסברה שתוביל לצמצום השימוש בשקיות הפלסטיק.

משימת כתיבת פרסומת
את משימת הפקת הפרסומת בנושא נבצע במחולל הכתיבה של אופק – מאפשר לבצע תהליכי הערכה.
הוא כולל מאגר עשיר של משימות הערכה מגוונות המותאמות לתכניות הלימודים.
הכלי מציע לתלמיד תבנית ריקה של פרסומת, ובה הנחיות לכתיבתה.
כמו כן מוצעות לתלמיד דוגמאות של פרסומות ומחוון לבדיקה עצמית. הפעילות כוללת: הבעה בכתב וניסוח פרסומת מושכת.

המלצה
צריך לזכור שיצרנים מרבים להשתמש בפלסטיק לאריזת מוצריהם, ושהגידול בצריכת מזון מוכן למשל, מגדיל מאוד את השימוש בפלסטיק. אולי אפשר להציע לכתוב פניה ליצרנים ולבקש שיפסיקו לעטוף מוצרים בפלסטיק שאינו מתפרק בטבע?
מבדק עצמי ענו על השאלות המופיעות באתר BrainPop
פתחו את אתר BrainPop
צפו שוב בסרטון העוסק בנושא הפלסטיק מ BrainPop
וענו על השאלות ב-בחן את עצמך
 
רפלקציה רפלקציה
ענו על השאלות הבאות:
1. מה למדתי?
2. גיליתי והבנתי ש...
3. ההצלחות שלי בביצוע המשימה היו...
4. הקשיים שנתקלתי בהם...
5. הייתי משנה/מוסיף למשימה...
רפלקציה
מטרת הרפלקציה היא לבחון מהן התובנות שהתלמידים רכשו מתהליך הלמידה, והאם הושגו מטרות השיעור.