משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת המדע והטכנולוגיה
תחום תוכן מדע וטכנולוגיה
מים – משאב במחסור
 
 
נושא השיעור בעיית המים בישראל
פיתוח כתיבה ופיתוח ניצה גטניו
עריכה הדס כץ שדה-חן, אתי טל, קטי ברקן
ייעוץ פדגוגי ד"ר שרה קלצ'קו, קטי ברקן
ייעוץ מדעי ד"ר שרה קלצ'קו
שכבת הגיל כיתה ד (ניתן ליישם בכל בית הספר כפרויקט למתווה קיימות)
משך השיעור 150 דקות (שלושה שיעורים בני 50 דקות כל אחד, מומלץ להעבירם ברצף)
רציונל למורה יחידה זו עוסקת בבעיית המים בישראל, מטרתה לעורר את מודעות התלמידים להשפעת האדם על משאב המים וליצור שינוי התנהגותי בדפוסי החיסכון במים. במהלך עבודתם, התלמידים אוספים מידע מנתונים רשמיים (המשרד להגנת הסביבה) על צריכת המים לאדם ביממה, ומציגים את הנתונים בגרף. כמו כן הם אוספים מידע על צריכת המים במשפחתם ומעלים את הנתונים לקובץ שיתופי, שבו הם משווים בין נתוני הגורמים השונים המשפיעים על צריכת המים שלהם לבין נתוני חבריהם. המסקנות העולות מן הנתונים ומהשוואתם מעלות את הצורך למצוא פתרונות לבעיית הצריכה הגבוהה של המים, ומובילות את התלמידים לחשוב על אפשרויות לצמצום הצריכה, להמליץ עליהן וכן ליישמן בבתיהם. יחידה זו מזמנת למידה שיתופית בין כמה בתי ספר, ובה כל בית ספר אוסף נתונים, מנסח רעיונות לשינוי ההתנהגות כלפי צריכת מים, מתעד אותם באתר הבית-ספרי ומעביר את המידע בין בתי הספר השונים. חשוב לגלוש לאתרים רלוונטיים ברשת, למשל המשרד להגנת הסביבה. יחידה זו יכולה להיות פרוייקט בית ספרי המתחבר למתווה הקיימות.
הקשר לתוכנית הלימודים
חוברת סטנדרטים
תחום תוכן
מדעי כדור הארץ והיקום
סטנדרט משנה
1.4.ג. השפעת מעורבותו של האדם על כדור הארץ.
ציוני דרך
השפעת האדם על הסביבה: משאבי המים
• התלמידים יציעו דרכי פעולה להגדלת כמות המים (כגון אגירה, הובלת מים, מחזור והתפלה)
• התלמידים יציעו אמצעים לשיפור איכות המים (כגון חיטוי, סינון, מניעת זיהום).
• התלמידים יסבירו את הצורך לחסוך במים ויציעו דרכים ואופני התנהגות שיעזרו לחיסכון במים
מטרות התוכן והמיומנויות מטרות תוכן
• התלמידים יאספו מידע על צריכת מים לאדם ביממה
• התלמידים יאתרו את הגורמים המשפיעים על היקף צריכת המים
• התלמידים יציעו הצעות לחיסכון המים
• התלמידים יישמו את ההמלצות בבתיהם
מיומנויות
• איסוף ועיבוד מידע
• הצגת נתונים בגרפים
מושגים עיקריים לשיעור זה • צריכה
• צמצום צריכה
• חיסכון במים
• יממה
חומרי הוראה (כתובים ומתוקשבים) חומרי למידה כתובים
מצגת בעיית המים בישראל – למורה
הנחיות לתהליך עבודה – לתלמיד
קריטריונים להערכת מצגות – לתלמיד
צריכת יתר וחיסכון במים – לתלמיד
טבלה לריכוז הנתונים שהתלמידים אספו בבתיהם – לתלמיד
תדריך להכנת דף מעוצב באקסל – לתלמיד
מחוון הערכה – לתלמיד
• דוגמה למשימה – המים משאב במחסור כמה אנו צורכים? – למורה
טיפים לחיסכון במים (החברה להגנת הטבע)
עצות לחיסכון במים (סבבה)
חיסכון במים (סנונית)
חיסכון במים (אתר הילדים של רשות המים)
הכנה לתלמידים לקראת השיעור עבודה אישית או משפחתית לקראת השיעור
א. בדקו את חשבון המים המשפחתי.
האם החשבון מתייחס לחודש אחד? לחודשיים?
ב. חשבו בעזרת גיליון אקסל כמה מים משפחתכם צורכת ביממה אחת (חלקו את המספר המציין את כמות המים שהמשפחה צרכה על פי חשבון המים במספר הימים המתאים. אם החשבון הוא אחת לחודשיים, חלקו ב-60. אם החשבון הוא אחת לחודש, חלקו ב-30)
ג. חשבו מהי כמות המים שכל אחד במשפחתכם צורך ביממה (חלקו את התוצאה שרשמתם בסעיף ב במספר הנפשות במשפחתכם).
ד. רשמו אילו מכשירים בביתכם צורכים מים (מכונת כביסה, מדיח כלים, קומקום חשמלי או מתקן אחר לחימום מים, דוד חשמלי, מערכת להשקיית גינה).
ה. כתבו את גילי הילדים בבית.
ו. העלו את הנתונים לטבלה כיתתית.
טבלה לריכוז הנתונים שהתלמידים אספו בבתיהם
תוצרי למידה התלמידים יבינו איך ניתן לחסוך מים בבתיהם ויכינו תוצר חזותי באמצעות כלי כלשהו על פי בחירתם, שיעביר מסרים קצרים בנושא.


מהלך השיעור


בעיית המים בישראל
שקופית 1
ביחידה זו נלמד על
שקופית 2
1. הצריכה האישית של מים בביתי
2. צריכה גבוהה של מים ואיתור פתרונות אפשריים – הצגת הבעיה
3. פעולות להגברת המודעות לצורך בחיסכון במים
מהלך ההוראה מבנה היחידה
שקופיות 3–4
יחידת ההוראה כוללת ארבעה חלקים:
חלק 1
מים, מקור החיים – פתיחה
חלק 2
א. צריכת מים לאדם ביממה – המשרד להגנת הסביבה
ב. צריכת מים לאדם ביממה – חשבון המים המשפחתי
ג. הגורמים המשפיעים על צריכת המים – סיכום
חלק 3
א. צריכת מים גבוהה
ב. פתרונות לצריכת מים גבוהה
ג. המלצות לחיסכון במים – סיכום
חלק 4
איך אפשר לחסוך מים בבית – יישום


  השלב בשיעור הנחיות לתלמיד הנחיות למורה
פתיחה חלק 1: מים, מקור החיים
שקופיות 5–6
מליאה
קראו את הקטע שלפניכם. מי לא אוהב מים? מי לא צריך מים? לשתות אותם, להתרחץ, לשחות בהם...
לנו, הילדים, זה נראה פשוט: פותחים את הברז, ו... המים זורמים. אולי בגלל זה אנחנו לא שמים לב שאנחנו משתמשים בהרבה מאוד מים. אנחנו שוכחים שכמות המים העומדת לרשותנו היא בעצם די קטנה.
מים הם מקור חיים שבלעדיו לא יכולים להתקיים חיים על פני כדור הארץ.

ענו על השאלות:
1. מה אתם חושבים על המידע המוצג בקטע?
2. כיצד עלינו לנהוג במים?
חלק 1: מים, מקור החיים

מליאה
פתיחה רגשית שמטרתה להביא את התלמידים לראות את המים כחומר שבדרך כלל אנשים מאוד אוהבים ושבלעדיו לא ייתכנו חיים.
גוף השיעור חלק 2א: צריכת מים לאדם ביממה – המשרד להגנת הסביבה
שקופיות 7–9

עבודה אישית
הידעתם בכמה מים משתמש כל אחד מאתנו ביממה?
1. לפניכם נתונים של המשרד להגנת הסביבה. פתחו את מסמך האקסל הבא: צריכת יתר וחיסכון במים.
2. התבוננו בנתוני צריכת המים של אדם ביממה ורשמו אילו פעולות בבית צורכות מים?
3. הכינו גרף עמודות והציגו בו את צריכת המים של פעולות שונות בבית (מטבח, מקלחת, שירותים ועוד)
4. איזו פעילות בבית צורכת את כמות המים הגדולה ביותר?

כדי ליצור דיאגרמות נלחץ על אשף התרשימים, נבחר את טווח הנתונים שאנו רוצים להציג בטבלה, נלחץ על הבא ואחר כך על אישור.
ליצירת גרף – תוכלו להיעזר במסמך הבא: תדריך להכנת דף מעוצב באקסל.
חלק 2א: צריכת מים לאדם ביממה – המשרד להגנת הסביבה

עבודה אישית
בחלק זה נבדוק את צריכת המים האישית לפי נתונים באתר מצורף.
התלמידים יכינו גרף עמודות שיציג את כמות המים שאדם אחד צורך בביתו ביממה.
לקראת השיעור הבא
אפשר לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות:
1. לבקש מהתלמידים לרשום את הנתונים של צריכת המים המשפחתית שלהם בטבלה לריכוז הנתונים – יש הוראות עבודה בתחילת היחידה, בסעיף הכנה לתלמידים לקראת השיעור.
המים – משאב במחסור. כמה אנו צורכים?
2. לבקש מהתלמידים להביא לשיעור את חשבון המים המשפחתי שלהם, ולבצע את הפעילות בכיתה.

הערה למורה
בחשבון המים מקבלים נתונים על צריכת המים לחודשיים, כדי לחשב את צריכת המים ליממה צריך לחלק ב-60 יום.
    חלק 2ב: צריכת מים לאדם ביממה – חשבון המים המשפחתי
שקופיות 10–13
ראינו כמה מים בערך צורך כל אחד מאתנו ביממה על פי נתונים של המשרד להגנת הסביבה.
בדקו כמה מים כל אחד מכם צורך על פי חשבון המים המשפחתי.
עבודה אישית, משפחתית או כיתתית
1. בדקו את חשבון המים המשפחתי.
האם החשבון מתייחס לחודש אחד? לחודשיים?
2. חשבו בעזרת גיליון אקסל כמה מים צורכת משפחתכם ביממה (חלקו את הנתון צריכת מים, המופיע בחשבון במספר הימים המתאים. אם החשבון הוא לחודשיים, חלקו ב-60. אם החשבון הוא לחודש חלקו ב-30)
3. חשבו מהי כמות המים שכל אחד במשפחתכם צורך ביממה. (חלקו את התוצאה שרשמתם בסעיף ב במספר הנפשות במשפחתכם).
4. רשמו באילו מכשירים צורכי מים משתמשים במשפחתכם (מכונת כביסה, מדיח כלים, קומקום חשמלי או מתקן אחר לחימום מים, דוד חשמלי, מערכת להשקיית גינה).
5. כתבו את גילי הילדים בבית.
6. העלו את הנתונים לטבלה כיתתית.
טבלה לריכוז הנתונים שהתלמידים אספו בבתיהם.
חלק 2ב: צריכת מים לאדם ביממה – חשבון המים המשפחתי

עבודה אישית, משפחתית או כיתתית
לאחר שהתלמידים מצאו לפי נתונים רשמיים כמה מים צורך בערך כל אדם ביממה, הם משווים נתון זה לכמות המים שכל אדם במשפחתו צורך בפועל, על פי חשבון המים המשפחתי.
בשלב הבא ישוו התלמידים את הנתונים עם נתוני חבריהם לכיתה ויפעלו להבנת הגורמים לפערים. הפערים נובעים מהרגלי שימוש שונים במכשירים צורכי מים: מדיח, מכונת כביסה, מערכת השקיה בגינה, ומהרגלי שימוש במים (האם כשמסתבנים במקלחת סוגרים את הברז או שהמים זורמים כל הזמן? האם המקלחת ממושכת או קצרה? וכו').
גם גילי הילדים במשפחה עשויים להשפיע על התוצאות, לתינוקות למשל יש יותר כביסה בשבוע.
כדי למצוא כמה מים צורך כל אחד מאתנו על פי חשבון המים הביתי, אנחנו מחשבים למעשה צריכה ממוצעת של מים, ולכן צריך להביא בחשבון את כל הגורמים לצריכת המים של המשפחה כולה.
יש להכין טבלה מסכמת בגיליון אקסל שבה יציגו כל התלמידים את הנתונים שאספו (ראו קובץ מצורף).
    חלק 2ג: הגורמים המשפיעים על צריכת המים – סיכום
שקופיות 14–15
דיון בכיתה
עיינו בנתונים על צריכת המים בבתי חבריכם והשוו לצריכת המים שלכם:
1. מה ההבדלים בין נתוני צריכת המים של משפחות הילדים בכיתתכם?
2. בדקו אם יש התאמה בין צריכת המים למספר המכשירים שמשתמשים בהם בבית.
3. בדקו אם יש התאמה בין גיל הילדים בבית לצריכת המים של המשפחה.
4. מדוע בדקנו מכשירים וגילי ילדים בבית?

סכמו: מה משפיע על צריכת המים בבית של כל אחד מאתנו?
חלק 2ג: הגורמים המשפיעים על צריכת המים – סיכום
שקופיות 14–15
דיון בכיתה
יש להתייחס בדיון לגורמים המשפיעים על צריכת מים, כגון מספר בני המשפחה, גילים, מכשירים הצורכים מים (מכונת כביסה, מדיח כלים, קומקום חשמלי או מתקן אחר לחימום מים, דוד חשמלי, מערכת להשקיית גינה), וכן הרגלי שימוש במים (האם כשמסתבנים סוגרים את הברז או שהמים זורמים כל הזמן? מהו משך הרחצה? וכו').
    חלק 3א: צריכת מים גבוהה
שקופיות 16–17
דיון בכיתה
כל אחד מאתנו צריך לשתות 2–3 ליטרים מים (או משקה אחר) ביום כדי להתקיים.
בפעילות הקודמת מצאתם שכמות המים שכל אחד צורך ביממה היא____.
1. מדוע יש הבדל כה גדול בין שני הנתונים?
2. איזו בעיה מתעוררת כשצורכים כמויות מים כה גדולות?
3. בישראל יש מחסור במים. כיצד זה קשור לממצאים שלכם?
4. מה עלינו לעשות כדי לחסוך במים?
חלק 3א: צריכת מים גבוהה

דיון בכיתה
בחלק זה אנו מבקשים להוביל את הילדים להבנה שרמת חיים גבוהה (הודות למכשירים המשרתים אותנו ולהרגלי החיים שלנו – רחצה בברכת שחייה, רחצה אישית לעתים קרובות, שמירה על ניקיון בבתים וברחובות, טיפוח גינות) גורמת לצריכת מים גבוהה.
המחסור במים בישראל נובע מהשימוש הגובר במים עקב העלייה ברמת החיים ועקב הגידול באוכלוסייה בישראל.
מכאן נוביל את התלמידים למציאת פתרון לבעיית המחסור במים בישראל.
    חלק 3ב: פתרונות לצריכת מים גבוהה
שקופיות 18–20
אחת הדרכים היעילות לצמצם את כמות המים שאנחנו צורכים היא – חיסכון במים.
עבודה קבוצתית
1. היעזרו בספרי הלימוד ובמקורות המידע שלפניכם ואתרו מידע המתאר דרכים לחיסכון במים.
טיפים לחיסכון במים (החברה להגנת הטבע)
עצות לחיסכון במים (סבבה)
חיסכון במים (סנונית)
• חיסכון במים (אתר הילדים של רשות המים)
2. דונו עם חבריכם לקבוצה איך אפשר לחסוך מים בבתים.
3. הכינו רשימת המלצות והעלו לפורום באתר הכיתה.
היעזרו במארגן הגרפי לכתיבת המלצה.
חלק 3ב: פתרונות לצריכת מים גבוהה

עבודה קבוצתית
בשנים האחרונות אנחנו חשופים לקמפיינים העוסקים בצורך לחסוך במים ובדרכים לחיסכון. התלמידים מופנים לאתרים המציגים מידע זה.
סיכום חלק 3ג: המלצות לחיסכון במים – סיכום
שקופית 21

דיון כיתתי
עיינו ברשימת ההמלצות של הקבוצות השונות
בחרו בהמלצות לפעולות חיסכון במים שאפשר לבצע בבית עם המשפחה.
חלק 3ג: המלצות לחיסכון במים – סיכום

דיון כיתתי
הדיון בכיתה צריך להוביל לרשימת המלצות שאפשר לבצע בבתי התלמידים.
קיימות המלצות רבות ברשת, צריך לבחור את המתאימות ביותר.
יישום (במהלך חודש לפחות) חלק 4: איך אפשר לחסוך מים בבית – יישום
שקופיות 22–24

1. בדקו יחד עם כל בני המשפחה כיצד תוכלו להפחית בצריכת המים ופעלו בהתאם.
2. תעדו את תהליך החיסכון במים שהתרחש בבית.
ייצגו את התהליך ואת החיסכון שהושג באופן חזותי.
3. התכוננו להציג את הידע שרכשתם במליאה וברשת באחת מהדרכים הבאות או בכל דרך אחרת:
• עיצוב כרזה
• הכנת פרסומת הקוראת לחיסכון במים
• מסע הסברה בנושא, בבית הספר ובמשפחה.
ניתן להיעזר בפרסומים הקיימים במדיה (ישראל מתייבשת) או לפנות לגורמים העוסקים בחיסכון במים.

בתום המשימה הציגו במליאה את הממצאים הבאים:
1. מה הייתה הצריכה הביתית ההתחלתית?
2. מה עשתה משפחתי בנידון?
3. כיצד הושפעה הצריכה הביתית מפעולות החיסכון שהוצעו?
4. האם משפחתי ואני הצלחנו להפחית צריכה? מה היו הקשיים?
5. אילו הצלחות השגנו?
6. מה ניתן לעשות עוד?
היעזרו בהנחיות לתהליך העבודה.
חלק 4: איך אפשר לחסוך מים בבית – יישום

לאחר שהתלמידים הציעו במליאת הסיכום דרכים לחיסכון במים בבתים, יועבר הדגש לעשייה ירוקה. אחת ממטרות המשימה היא ליצור שינוי התנהגותי בקרב התלמידים שיוביל לחיסכון במים בבית.
בתום המשימה יציגו התלמידים לפני הכיתה את תיעוד תהליך החיסכון במים שהתרחש בביתם ואת הממצאים העונים לשאלות הבאות:
1. מה הייתה הצריכה הביתית ההתחלתית?
2. מה עשתה משפחתכם בנידון?
3. מה הייתה הצריכה הביתית לאחר פעולות החיסכון של בני הבית?
הכנת המידע לתצוגה מאפשרת לשלב וליידע את בני המשפחה בעשייה למען חיסכון במים ולגרום בעקיפין להבנה שצריך וניתן להפחית בצריכת מים בלי לפגוע באיכות החיים.

המלצה
קיימות הרבה פרסומות בנושא, כדאי לרכז כמה לדוגמה.
  הערכה שקופית 25
לרשותכם מחוון הערכה.
 
רפלקציה שקופית 26
ענו במשפט אחד על השאלות הבאות:
1. האם משפחתי ואני הצלחנו להפחית בצריכת המים?
2. באילו קשיים נתקלנו?
3. אילו הצלחות היו לנו?
4. מה ניתן לעשות עוד?