משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת המדע והטכנולוגיה
עצם למידה – הצמחים כמקור החמצן באוויר
 
 
הנושא הצמחים כמקור החמצן באוויר
פיתוח בתיה אמסלם
שכבת גיל כיתות ג–ו
מטרות 1. להבין כי ייצור החמצן הוא תוצר לוואי בתהליך ייצור המזון (פוטוסינתזה) של הצמחים
2. להבין שהחמצן הוא תנאי הכרחי לחיים וכי בלי חמצן לא יתקיימו יצורים חיים
3. להבין כי שטחים פתוחים ירוקים, יערות ופארקים ירוקים מהווים "ריאות ירוקות" של העולם וכי אם נפגע בהם, נפגע בסופו של דבר גם באדם.
4. לנסח טיעון שיסביר את הקשר בין הצמחים לחידוש החמצן שבאוויר,
ובעקבות זאת, את חשיבותם של הצמחים לעולמנו.
  מהלך הפעילות לפניכם שני סרטים ברשת האינטרנט
אצות באקווריום (יוטיוב)
הפקת חמצן מצמחים (יוטיוב)

מטלות צפייה
1. צפו בסרט אצות באקווריום. מה למדתם מהסרט?
2. צפו בסרט הפקת חמצן מצמחים. מה למדתם מהסרט?

מטלה לאחר הצפייה
השיבו על השאלות בעקבות המידע שמופיע בשני הסרטים
3. איך נקרא תהליך ייצור המזון בצמחים? איזה חומר מזון הם מייצרים?
4. מה נפלט לאוויר בעקבות תהליך זה?
5. הסבירו את הקשר בין הסרט אצות באקווריום לבין הסרט הפקת חמצן מצמחים.
רמז: איזה מידע מרכזי מוצג בכל סרט? כיצד קשורים סוגי המידע זה בזה?
6. הסיקו מסקנה: איזו חשיבות יש לתהליך הפוטוסינתזה לקיומם של היצורים החיים?
הערות למורה
ייצור החמצן הוא תוצר לוואי של תהליך ייצור המזון בצמחים.
אפשר לשלב את הנושא בלימוד הנושאים האלה:
צמחים כיצרני מזון (אוטוטרופיים)
החמצן כאחד מצורכי הקיום של יצורים חיים
השפעת התערבות האדם בטבע

יישום
7. צפו בסרט יער ירושלים (יוטיוב) וענו על השאלות הבאות:
• מהי הבעיה המוצגת בסרט?
• מה עלול לקרות אם ייבנה כביש במקום היער? כיצד תושפע מכך הסביבה?
שלבו בתשובתכם את המושגים: פוטוסינתזה, חמצן, אוויר, שטחים פתוחים, ריאות ירוקות ועוד.
להרחבת המושגים המתאימים ראו: שטחים פתוחים, ריאות ירוקות.
  טיעון כותבים טיעון
8. יש הטוענים כי חשוב לשמור על הצמחים הגדלים בשטחים הפתוחים, ביערות ובפארקים. לאור מה שלמדתם בשיעור, נמקו טענה זו.
שימו לב: הנימוק יכלול עובדות או הסבר לטענה.
הערות למורה
חשוב להדגיש שבלי חמצן אין חיים ושאם נפגע ביערות בקנה מידה גדול, אנו נכרות את הענף שאנו יושבים עליו.