מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


שם היחידה:    סלעים

תחום היחידה: כדור הארץ והיקום

נושא היחידה סלעים: תכונות ושימושים
פיתוח צוות מדעים, מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שכבת גיל כיתה ג
משך היחידה חמישה שיעורים
סביבת הלמידה מחשבים למורים ולתלמידים
רציונל למורה

בטבע מצויים סוגים רבים של סלעים, שנוצרו באופנים שונים. עוד מימי קדם היו הסלעים משאב טבע בעל חשיבות גדולה למין האנושי: הכלים הראשונים היו ככל הנראה אבנים, שנשברו מתוך סלעים גדולים יותר. האדם למד ליצור כלי אבן שונים, לדוגמה: כלי נשק וכלי אוכל, ומאוחר יותר אף למד לבנות בתי אבן שישמרו עליו מקור החורף או מחומו הלוהט של הקיץ.

ביחידה זו התלמידים עוסקים בכמה סוגי סלעים, ומכירים את תכונותיהם השונות ואת ההבדלים ביניהם. הם לומדים על שימושים אפשריים בסלעים אלו ועל התאמת השימוש לתכונות הסלע השונות.

חיפוש המידע והתמונות ברשת מקדם מיומנויות חשובות של חיפוש ממוקד במקורות מהימנים, של בחירה מושכלת בין מגוון אפשרויות, של הבחנה בין עיקר לטפל ועוד. הסביבה המתוקשבת מאפשרת לתלמידים להציג בתמונות את חומר הגלם ואת התוצר הסופי, וכך מוסיפה עוד ממד של מוחשיות לחומר הנלמד. מלבד זאת, שימוש במיומנויות של אוריינות מחשב ומידע וניצול כלים כמו עבודה בטבלה ב-word, מתאימים לצורך ריכוז נתונים והשוואתם, ולכן רלוונטיים במיוחד להוראת הנושא.

בתכנית הרב-שנתית, היחידה קשורה לתחום כדור הארץ ולתחום האקולוגיה והכרת מרכיבי הסביבה האביוטים.
רצף הלמידה

שיעור 1: הכנת תעודת זהות למוצר חיפוש מידע בספרים וברשת על סוגים שונים של סלעים ועל המוצרים המיוצרים מהם. הכנת כרטיסיית "תעודת זהות" למוצרי אבן שונים (המיוצרים מסוג סלע מסוים).

חיפוש חומר באינטרנט, כתיבה בקובץ word, שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב, העתקת כתובות אינטרנט והדבקתן.

שיעור 2: הכנת טבלה משווה התנסות ישירה להכרת תכונות של סלעים שונים (תצפיות ובדיקות של תכונות שונות). חיפוש מידע בספרים וברשת על תכונות של סלע מסוג מסוים, והכנת טבלת נתונים להשוואה בין סוגי הסלעים (בקובץ word). איסוף נתונים בנוגע לסוגים נוספים של סלעים מתלמידים אחרים.

חיפוש חומר באינטרנט, שימוש בטבלה בקובץ word, שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב.

שיעורים 3–4: הכנת מצגת על מוצרי המפעל ועל תהליכי הייצור

חיפוש מידע נוסף ברשת בנוגע לתהליכי הפקה וייצור של מוצרי אבן (מוצרים שמיוצרים מסלעים). בניית מצגת על מוצרי האבן השונים, על תכונות הסלע ועל תהליכי הפקה וייצור של מוצרים ממנו (באמצעות מידע שנאסף גם בשיעורים קודמים). חיפוש תמונות של מוצרי אבן ושל תהליכי הפקת אבנים (כרייה) ברשת, הורדת התמונות למחשב והוספתן לקובץ מצגת, שמירת הקובץ בתיקייה ייעודית במחשב ושליחתו בדואר אלקטרוני.

שיעור 5: סיכום הנושא הוראת עמיתים: הצגת חלקים מהמצגת לתלמידים אחרים (מוצר אחד ומידע בנוגע לסוג הסלע שממנו הוא עשוי). דיון בכיתה על תכונות הסלעים השונים ועל ההבדלים ביניהם, ועל תפקיד הסלעים כמשאב טבע חשוב לאדם.

השתתפות בדיון בכיתה, שימוש בדואר אלקטרוני.
מטרות בתחום הדעת התלמידים יכירו את המאפיינים העיקריים של מערכת התחבורה בישראל.
התלמידים יבינו כי פיתוח התחבורה הוא מרכיב הכרחי הנדרש לצורך פיתוח הכלכלה של מדינה.
התלמידים יבחנו את הייתרונות ואת החסרונות של כלי תחבורה יבשתיים מסוגים שונים.
התלמידים יבינו כי הנמלים הימיים תורמים לפיתוח הכלכלי של המדינה, אך יהיו מודעים לבעיות הסביבתיות שהם גורמים.
התלמידים יכירו את המאפיינים של התחבורה האווירית ואת השפעותיה הסביבתיות.
התלמידים יבינו כי תחבורה בת קיימא היא חלק מגישת הקיימות שדוגלת בפיתוח תחבורה אשר עונה על צורכי האוכלוסייה ושומר על הסביבה ועל ערכים חברתיים.
התלמידים יצאו לסיור לימודי שמטרותיו הן: התנסות בשטח והמחשת הנושאים "אמצעי תחבורה ודרכי תחבורה", איסוף נתונים ומידע, סיור לשם הנאה וחוויה, טיפוח הקשר והשייכות למקום.
התלמידים ייקחו חלק במעורבות אזרחית פעילה בסביבה שבה הם מתגוררים. מטרות הפעילות הן: הגברת תחושת המקום והשייכות, סולידריות חברתית והקניית עקרונות דמוקרטיים.
התלמידים יהיו מעורבים בתהליך הלמידה תוך כדי שימוש במיומנויות ובדרכי למידה מגוונות: דיונים בכיתה, עבודה שיתופית ועבודה עצמית.
קשר לתכנית הלימודים

תחום תוכן 4

מדעי כדור הארץ והיקום

סטנדרט תוכן

1.4. התלמידים יכירו מערכות בכדור הארץ וביקום, ויבינו תופעות המתרחשות בהן. הם יבינו את השפעת מעורבותו של האדם על מערכות כדור הארץ.

סטנדרט משנה

1.4.א. התלמידים יכירו את כדור הארץ: מיקומו ביקום וצורתו, מבנהו ומרכיביו החיים והדוממים.

ציון דרך

כדור הארץ – מרכיבים: התלמידים יזהו סוגים שונים של סלעים (כגון בזלת, צור, כורכר, אבן חול), וימיינו אותם לפי תכונות (כגון מרקם, מסיסות, צבע, קשיות).

נושא

סלעים וקרקעות
מיומנויות המאה ה-21

מיומנויות חשיבה ולמידה

 • איסוף מידע על סוגי סלעים שונים
 • עיבוד מידע וייצוגו בצורות שונות (סיכום, טבלה, תעודת זהות)
 • השוואה בין מאפיינים של סלעים שונים
 • הסקת מסקנות בנוגע לקשר בין מאפייני הסלע לבין השימושים הנעשים בו
 • השתתפות בדיון – הבעת דעה, מיומנות טיעון
 • תקשורת בין אישית בכיתה.

 

מיומנויות המחשב והמידע

 • ניהול מידע במחשב – יצירת תיקיות, שמירת קבצים וגיבוי
 • עבודה במעבד תמלילים – טקסט, הוספת טבלה ועיצוב טבלה
 • עבודה במצגת – כתיבה, עיצוב טקסט בסיסי
 • חיפוש מידע ותמונות ברשת האינטרנט
 • העתקת כתובת מהאינטרנט והדבקתה בקובץ
 • עבודה בדואר אלקטרוני.
ידע מוקדם לשיעור

בתחום הדעת

התלמידים מכירים את המושג "סלע" ויודעים מהו המקור של הסלעים וכיצד נוצרו (בכלליות). התלמידים מכירים את המושג "משאבי טבע".

באוריינות מחשב ומידע

התלמידים יודעים כיצד יוצרים תיקיות וכיצד שומרים קבצים. התלמידים יודעים לכתוב במעבד תמלילים, ולבצע עיצוב ועריכת טקסט בסיסיים. התלמידים יודעים כיצד ליצור מצגת וכיצד לעצב טקסט בשקופיות המצגת.
חומרי למידה

קובץ הנחיות לתלמיד

היענות לשונות

שילוב של שיטות הוראה שונות: למידה עצמית, למידה בקבוצות

שימוש במגוון אמצעי הוראה: דפי הנחיות, סיכום נתונים בטבלאות, יצירת מצגות אישיות, התבטאות בעל פה בדיון כיתתי.
תוצרי למידה
 1. קובץ word – תעודות הזהות של מוצרי המפעל השונים.
 2. קובץ word – טבלה המשווה בין תכונות של ארבעה סוגי סלעים.
 3. מצגת – מידע על מוצרי המפעל, על תכונות הסלע ועל תהליכי הפקת האבן, ותמונות רלוונטיות.
רצף הלמידה

שיעור 1: הכנת תעודת זהות למוצר חיפוש מידע בספרים וברשת על סוגים שונים של סלעים ועל המוצרים המיוצרים מהם. הכנת כרטיסיית "תעודת זהות" למוצרי אבן שונים (המיוצרים מסוג סלע מסוים).

חיפוש חומר באינטרנט, כתיבה בקובץ word, שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב, העתקת כתובות אינטרנט והדבקתן.

שיעור 2: הכנת טבלה משווה התנסות ישירה להכרת תכונות של סלעים שונים (תצפיות ובדיקות של תכונות שונות). חיפוש מידע בספרים וברשת על תכונות של סלע מסוג מסוים, והכנת טבלת נתונים להשוואה בין סוגי הסלעים (בקובץ word). איסוף נתונים בנוגע לסוגים נוספים של סלעים מתלמידים אחרים.

חיפוש חומר באינטרנט, שימוש בטבלה בקובץ word, שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב.

שיעורים 3–4: הכנת מצגת על מוצרי המפעל ועל תהליכי הייצור

חיפוש מידע נוסף ברשת בנוגע לתהליכי הפקה וייצור של מוצרי אבן (מוצרים שמיוצרים מסלעים). בניית מצגת על מוצרי האבן השונים, על תכונות הסלע ועל תהליכי הפקה וייצור של מוצרים ממנו (באמצעות מידע שנאסף גם בשיעורים קודמים). חיפוש תמונות של מוצרי אבן ושל תהליכי הפקת אבנים (כרייה) ברשת, הורדת התמונות למחשב והוספתן לקובץ מצגת, שמירת הקובץ בתיקייה ייעודית במחשב ושליחתו בדואר אלקטרוני.

שיעור 5: סיכום הנושא הוראת עמיתים: הצגת חלקים מהמצגת לתלמידים אחרים (מוצר אחד ומידע בנוגע לסוג הסלע שממנו הוא עשוי). דיון בכיתה על תכונות הסלעים השונים ועל ההבדלים ביניהם, ועל תפקיד הסלעים כמשאב טבע חשוב לאדם.

השתתפות בדיון בכיתה, שימוש בדואר אלקטרוני.
הנחיות למורה
 • מערכי השיעור והמטלות המובאים ביחידת לימוד זו הם הצעה בלבד. אפשר לפרק את היחידה ולהשתמש רק בחלק מהמשימות. אפשר גם לשנות, להוסיף או לגרוע על מה שמוצע ביחידה. כל חלק ביחידה אפשרי לביצוע בעבודה אישית או בעבודה קבוצתית.
 • בפעילות זאת התלמידים מתבקשים לחפש תמונות ומידע על סלעים שונים ברשת האינטרנט, ולכן חשוב לדון עם התלמידים על מילות חיפוש מתאימות ולוודא שהם אכן יודעים לחפש מידע ותמונות באינטרנט. רצוי גם להתייחס לתהליך החיפוש ברשת ולמהימנות המקור והמידע שנמצא. בחירה "חכמה" של חומרים: כדי שיהיה אפשר להשתמש במידע ולסכמו בקצרה, רצוי שלמידע לא יהיה אופי "פרסומי", שיהיה בשפה הברורה לתלמיד (לא גבוהה מדי), שהטקסט יהיה קצר, ואם הטקסט ארוך שיהיה מחולק לתתי-נושאים שלפיהם יוכלו התלמידים להתמצא בו.
 • חשוב לשלב גם את מיומנויות החקר המדעי, ולכן כדאי מאוד לתכנן התנסות ישירה בכיתה – לערוך תצפיות ובדיקות של סלעים שונים וללמוד לזהות ולהגדיר את סוגי הסלעים לפי תכונותיהם. מומלץ לקיים פעילות זו לפני ההשוואה בין סוגי הסלעים (המופיעה בשיעור 2), וכמובן, להקצות לה זמן מתאים.
 • תכונות שמומלץ ואפשר לבדוק ולזהות בכיתה (בעזרת בדיקות פשוטות): צבע, מבנה ומרקם, קשיות, עיסתיות. כדאי לזהות ולהגדיר סוגי סלעים כגון שיש, בזלת, שחם (גרניט), גיר, כורכר, חרסית וצור. אפשר להיעזר בהנחיות שבספרי הלימוד השונים, או בדפי עבודה ייעודיים שאפשר למצוא ברשת האינטרנט ולהתאימם לשם כך לכיתה.
 • ביחידת לימוד זו התלמידים אוספים נתונים שונים ותמונות, ומכניסים אותם לתוך קובצי word ו-PowerPoint. המורה צריך להסביר ולהדגים לתלמידים כיצד לעבוד עם קבצים אלה, ובעיקר עליו להסביר את כל הקשור לבניית טבלה ב-word ולהוספת תמונות מהמחשב למצגת.
 • בסוף התהליך התלמידים מונחים לשלוח למורה את תוצרי הלמידה שלהם באמצעות הדואר האלקטרוני. מומלץ למורה להעלות את הקבצים לאתר הכיתתי או לפורום הכיתתי. באופן זה יוכלו התלמידים להציג את תוצריהם לבני המשפחה, ולהשתמש בהמשך בתוצרים של תלמידים אחרים או של קבוצות לימוד אחרות.

לשיעור 1

 1. אפשר להתחיל את השיעור הראשון בדיון במליאה ובבירור ידע קודם לגבי מהם סלעים, מה המקור שלהם וכיצד הם נוצרו (באופן כללי בלבד). אפשר להדגיש כבר בשלב זה את ההבדלים הקיימים בין סוגי סלע שונים, בתכונות כגון: מרקם, מסיסות, צבע, קשיות.
 2. רצוי להזכיר כבר בשלב זה כי ישנם סוגים רבים של סלעים ויחידה זו עוסקת רק בחלק מהם.
 3. ניתן להוסיף או לגרוע שדות מידע בתעודת הזהות הנמצאת במטלה. יש לשים לב שהנתונים שיאספו עבור חלק מן השדות אמורים לשמש בשיעורים שבהמשך.

לשיעור 2

 1. כדאי מאוד לערוך התנסות בכיתה שתכלול תצפיות ובדיקות של סלעים שונים לפי תכונותיהם, לפני שיעור זה או בתחילתו. זאת כדי שהתלמידים יוכלו להיעזר במה שלמדו על תכונות הסלעים בכלל, ועל תכונותיו של הסלע שמשמש למוצרי האבן במפעל שבחרו בפרט, לצורך השלמת הטבלה וההשוואה בין סוגים שונים של סלעים.
 2. מומלץ לוודא שהמידע שאספו התלמידים ברשת נכון.
 3. הצעות למורה
 • חיפוש המידע ברשת והכנת תעודת הזהות (בשיעור 1) וחיפוש המידע וריכוז הנתונים בטבלת ההשוואה (בשיעור 2) יכולים להיעשות בקבוצות. כל קבוצה תחפש מידע ותזין אותו בתעודת הזהות ובטבלה, והקבוצות יחליפו ביניהן את המידע שאספו על סוגי הסלעים.
 • אפשרות אחרת: אפשר להפוך מטלה זו למטלה שיתופית כיתתית – בשיעור 1 כל תלמיד או קבוצת תלמידים יכינו תעודת זהות לאחד מסוגי האבנים, ובשיעור 2 יחפשו מידע נוסף ויעדכנו אותו, ויזינו את המידע שבתעודות הזהות לתוך קובץ שיתופי אחד (על המורה להכין מראש קובץ זה).על הקובץ השיתופי לכלול טבלה להשוואה בין סוגי הסלעים, ובה כל הקריטריונים (זהה לזו המופיעה בשיעור 2, סעיף 2). אחרי שהתלמידים ימלאו את הנתונים בטבלה, יהפוך הקובץ השיתופי למאגר מידע כיתתי בנושא, לצורך המשך הפעילות. בסעיף 6 יש להנחות את התלמידים לקרוא בטבלה שבקובץ השיתופי את הנתונים על הסלעים האחרים, שחבריהם לכיתה עדכנו בה.

לשיעורים 3–4

 1. רצוי להסביר לתלמידים כיצד מבדילים בין עיקר לטפל בקטעי טקסט שמצאו ברשת, וכיצד מסכמים טקסט בקצרה.
 2. חשוב להסביר לתלמידים את סדר הפעולות הנכון בייצור מוצרי אבן: מתהליך הכרייה וחציבת האבן ועד הכנת המוצר הסופי.
 3. לצורך חיפוש ברשת תמונות אפשר להיעזר באתרי האינטרנט שהוצעו בשיעורים הראשונים או באפשרות חיפוש התמונות בגוגל – יש להדגים לתלמידים כיצד עושים זאת. חשוב להסביר לתלמידים כיצד להוריד תמונות מהרשת למחשב וכיצד לעשות "הוספה" של תמונות למצגת.

לשיעור 5

מומלץ לקיים דיון בכיתה שבמהלכו המורה יערוך סיכום סופי של תכונות הסלעים השונים וישווה ביניהם בעזרת הטבלה שמילאו התלמידים בשיעור 2 (אם התלמידים לא עבדו בקובץ שיתופי אלא בקובצי word נפרדים אפשר לבחור טבלה של אחד התלמידים או של אחת הקבוצות ולהציגה על הלוח).

בדיון כדאי לעסוק גם בתפקידם של הסלעים כמשאבי טבע חשובים לאדם, כאשר התלמידים יסבירו טענה זו וינמקו אותה על סמך מה שלמדו ביחידה.