מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


שם היחידה:   מנביטים זרעים ומגדלים את הנבטים

תחום היחידה: מדעי החיים, עולם היצורים החיים

נושא היחידה בדיקת התנאים הנחוצים לנביטה ולגדילה של צמחים
פיתוח צוות מדעים, מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שכבת גיל כיתה ג
משך היחידה 9 שיעורים
סביבת הלמידה מחשבים למורים ולתלמידים
רציונל למורה

אחד המאפיינים של כל היצורים החיים הוא היכולת להעמיד צאצאים. הכרת שלב הנביטה במחזור החיים של הצמח, מעמיקה את ההבנה כי גם הצמחים הם חלק מעולם היצורים החיים. שלב הנביטה הוא השלב הראשון במחזור החיים של הצמח. בשלב זה יש מעבר ממצב של עוּבּר של צמח, שנמצא בתרדמה בתוך הזרע, למצב של נביטה וגדילה. זרע שנבט יכול להמשיך ולגדול לצמח חדש.

כמו כל היצורים החיים, גם הצמחים זקוקים לתנאים מסוימים כדי לנבוט ולגדול – תנאי מחייה מתאימים.

העיסוק בתכנון ובביצוע הניסויים, הבודקים את התנאים הנחוצים לנביטה ולגדילה, מזמן התנסות במיומנויות של חקר מדעי: הבנה של מטרת המחקר, ניסוח השערות, תכנון ניסוי ותצפית תוך בידוד משתנים, חזרות וביקורות, ארגון תוצאות והסקת מסקנות. פעילות כזו מפתחת חשיבה לוגית ויצירתית. 
מטרות בתחום הדעת
 • התלמידים יכירו את התנאים ההכרחיים לגידולם של צמחים.
 • התלמידים יכירו את שלבי הנביטה והגדילה, כחלק ממחזור החיים של הצמח.
קשר לתכנית הלימודים

תחום תוכן 3

מדעי החיים

תחום משנה

עולם היצורים החיים

סטנדרט תוכן

1.3. התלמידים יכירו את מאפייני החיים ואת עולם היצורים המורכב. הם יכירו את מגוון המינים ויפתחו מודעות לחשיבותו.

סטנדרט משנה

2.3.א. התלמידים יכירו איברים ותהליכים בצמחים.

ציוני דרך (צמחים: מיון, מבנה ותהליכים)

 • התלמידים יציינו את התנאים ההכרחיים לגידול צמחים (כגון: כמות מים, אוויר, עוצמת אור וטמפרטורה מתאימה).
 • התלמידים יתכננו ויבצעו ניסויים פשוטים לבדיקת תנאים הכרחיים לגידול צמחים, ידווחו על ממצאיהם ויסיקו מסקנות.
מיומנויות המאה ה-21

מיומנויות חשיבה ולמידה

 • שיטת החקר המדעי, ובכלל זה קביעת מטרה, העלאת השערות, תכנון ניסוי, ביצוע של ניסוי מבוקר עם חזרות מתאימות, איסוף ועיבוד התוצאות והסקת מסקנות.
 • ייצוג והצגת המידע והידע.
 • תקשורת, שיתוף ועבודת צוות.

מיומנויות המחשב והמידע

 • ניהול מידע במחשב: איתור קבצים, יצירת תיקיות, שמירה וגיבוי.
 • שימוש במעבד תמלילים.
 • צילום דיגיטלי (טלפון נייד, מצלמה).
 • הורדת תמונות אל המחשב.
 • הוספת מידע ותמונות למצגת.
 • הוספת תמונות ומידע בטבלה.
 • שליחת דואר אלקטרוני.
ידע מוקדם לשיעור

בתחום הדעת

 • הכרת מאפייני החיים וצורכי הקיום של היצורים החיים, ובכללם גם של הצמחים.
 • הכרת מחזור החיים של הצמח ותופעות עונתיות (נביטה, פריחה ושלכת).

באוריינות מחשב ומידע

 • כתיבה במעבד תמלילים, עיצוב ועריכת טקסט.
 • הוספת תמונות לקובץ טקסט ועיצובן (מיקום, גודל).
 • הפעלת צייר (Paint)
חומרי הוראה
(כתובים ומתוקשבים
)


היענות לשונות

שילוב של שיטות הוראה שונות: למידה עצמית ולמידה בקבוצות; שימוש במגוון אמצעי הוראה: דפי הנחיות, טבלאות, מצגת והכנת תערוכה.

תוצר למידה המצופה מהפעילות

קבצים המתארים את תכנית הניסויים ואת התוצאות והמסקנות, כולל צילומים של מערכי הניסויים, של תוצאות הניסויים ושל תהליך הלמידה.

תערוכה ובה: מצגת עם סיכום הניסויים ותיעוד תהליך הלמידה.  
רצף הלמידה

היחידה כוללת 6 משימות לתלמידים, המתאימות ל-6 שיעורים (משימות 1, 2, 3, 5, ו-6 נמשכות שיעור 1 כל אחת, ואילו משימה 4 נפרשת על פני 4 שיעורים).

שיעור 1: הכנת תכנית הניסויים בקובץ word, שמירה בתיקייה ייעודית במחשב.

שיעור 2: העמדת הניסויים וצילום מערכות הניסויים. הורדת תמונות אל המחשב ושמירתן בתיקייה הייעודית.

שיעור 3: עיבוד התמונות והוספתן לקובץ תכנית הניסויים. הוספת תמונות נבחרות לקובץ word של תכנון הניסויים (בהמשך לטקסט או בטבלה), שמירה וגיבוי. 

שיעורים 7-4: תיעוד הניסויים: צילומים ומדידות. ריכוז התוצאות בטבלה, הורדת תמונות אל קובץ התוצאות, שמירה וגיבוי.

שיעור 8: הכנת מצגת מסכמת, כולל הסקת מסקנות. שמירת המצגת וגיבויה.

שיעור 9: הכנת תערוכה עם כל הממצאים והקבצים המתאימים, צילום התערוכה והורדת התמונות למחשב. הצגת כל המידע באתר האינטרנט של בית הספר ושליחה של כתובת האתר לדואר האלקטרוני האישי של התלמידים / של בני המשפחה.
הנחיות למורה

הערות כלליות:

הפעילות מתייחסת למספר נתון של שעות, ויש בה הצעות למשימות המתאימות לכל שיעור. עם זאת, כל מורה יחליט לפי שיקול דעתו, אם לבצע את כל המשימות המוצעות, או לוותר על כמה מהן.
כמו כן, דפי הפעילות וכמה מן הדפים הנלווים לפעילות זאת ערוכים בקובצי word.המורים יכולים לשנות את הקבצים, להרחיב או לצמצם במקומות הנראים להם, ולהתאים את הפעילות לתלמידים.

לשיעור הראשון:

חשוב לוודא שהתלמידים מתכננים את הניסויים לפי כללי הניסוי המדעי, כולל חזרות ובקרה (ביקורת). יש להקפיד על גורמים דומים בכל הניסויים ועל כך שבכל מקרה רק גורם אחד יהיה שונה.

הטיפולים השונים בניסוי יכולים להוות ביקורת, האחד כלפי האחר. אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות, כל קבוצת תלמידים תבצע ניסוי אחר (עם בקרה וחזרות) ותהיה אחראית על הטיפול ועל תיעוד התוצאות בניסוי זה.

בנוסף לגורמים שנכתבו בקובץ הרעיונות לניסויים, קל לבדוק בכיתה גם את ההשפעה של הוספת דשן למצע הצמיחה (לצורך כך אפשר לקנות במשתלות חומרי דשן לעציצים).

לשיעור השני:

חשוב לתעד את הניסויים במצב ההתחלתי שלהם – לצלם ולהוריד את התמונות למחשב, או להוסיף תיאור מילולי לקובץ המתאים.

את הניסויים יצלמו במצלמה דיגיטלית (אפשר גם במצלמת הטלפון הסלולרי).

חשוב לצלם תמונות אחדות, ולבחור את הטובות יותר.

מומלץ לצלם תקריבים של תוצאות רלבנטיות וחשוב שליד הצמחים יהיה קנה מידה (כמו סרגל) שיאפשר להציג את התצלומים שיצלמו בתקופת הניסויים בגודל יחסי מתאים.

לשיעורים רביעי-שביעי:

חשוב לוודא שהתלמידים עוקבים אחר הניסויים ושמים לב לשינויים החלים בצמחים, ולתוצאות ולנתונים שמתקבלים מכל ניסוי.

יש להנחות את התלמידים "לדפדף" בין כל התמונות שצילמו, ולבחור את התמונות הטובות ביותר של שלבי הניסויים השונים. במקרה הצורך אפשר לגזור מהתמונות את החלק המתאים ביותר.

לשיעור השמיני:

מכיוון שהתלמידים מתבקשים להכין מצגת כיתתית, כדאי שכל קבוצה תרכז מהקבצים שעבדה עליהם במהלך הפעילות את כל המידע, את הטבלאות ואת התמונות הנבחרות מכל ניסוי ותארגן אותם בשקופית נפרדת לכל ניסוי. את השקופיות הסופיות של כל קבוצה יש להעביר למורה, ועליו לאסוף את כל השקופיות שהכינו בקבוצות ולאחד אותן למצגת כיתתית משותפת אחת.

אפשר לרכז את סיכומי התוצאות של כל התלמידים, ואם תלמידים שונים ביצעו ניסויים זהים (כחזרות) רצוי לחשב את התוצאות הממוצעות של כל החזרות של אותו ניסוי. אמנם לא בטוח שהתלמידים מכירים את המושג ממוצע, אבל אפשר לכוונם להבנה אינטואיטיבית-ראשונית של מושג זה.

לשיעור התשיעי:           

בתערוכה כדאי להציג גם את התוצאות ואת סיכומיהן, גם תמונות של השלבים בגדילת הצמחים בכל ניסוי וגם צילומים של השלבים בתהליך הלמידה (תלמידים שעסוקים בהעמדת הניסויים, תלמידים שבודקים את התוצאות וכדומה).