מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


שם היחידה:   מערכת השמש

תחום היחידה: כדור הארץ והיקום

נושא היחידה הכרת מערכת השמש
פיתוח צוות מדעים, מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שכבת גיל כיתה ה
משך היחידה 5 שיעורים
סביבת הלמידה מחשבים למורים ולתלמידים
רציונל למורה

כיום ברור שהחלל וגרמי השמים הם חלק מהגורמים האביוטים המשפיעים על כדור הארץ ועל האדם. לדוגמה: קרינת השמש מאפשרת את החיים על פני כדור הארץ, השמש והירח מכתיבים את הגאות והשפל, אסטרואידים מהחלל עלולים לפגוע בכדור הארץ ועוד. בעתיד חקר היקום יאפשר למדענים להבין את התהליכים אשר הביאו להיווצרות מערכת השמש ואת כדור הארץ.

יתרה מכך, במאה ה-21 מערכת השמש הופכת להיות חלק מעולמו הטכנולוגי של האדם. מאות לוויינים מקיפים את כדור הארץ ומספקים לנו שירותים בסיסיים לחיי היומיום, ובכללם שירותי טלפוניה וטלוויזיה, שירותי ניווט, שירותי העברת מידע ועוד. לכן במאה ה-21 הכרת החלל היא גם צורך טכנולוגי מיידי וגם צורך קיומי עתידי של התלמיד.

משום כך, חשוב שהתלמידים יכירו את מבנה מערכת השמש כחלק מהסביבה שבה כדור הארץ מצוי.

שימוש במיומנויות של אוריינות מחשב ומידע, ובהן חיפוש מידע רלוונטי ברשת ועבודה במעבד תמלילים ובגיליון אלקטרוני, מקדמים תהליכים של איסוף מידע וריכוז נתונים הקשורים לגופים במערכת השמש, של עיבוד נתונים אלה ושל הצגתם בגרף לצורך השוואה בין כוכבי הלכת השונים. מלבד זאת, סיכום המידע והצגת טקסט ותמונות בתוכנות כמו Power Point מתאימים גם הם להוראת הנושא.  
מטרות בתחום הדעת התלמידים יכירו את כוכבי הלכת במערכת השמש ומאפיינים שונים שלהם.
קשר לתכנית הלימודים

תחום תוכן 4

מדעי כדור הארץ והיקום

סטנדרט תוכן 1.4

התלמידים יכירו מערכות בכדור הארץ וביקום ויבינו תופעות המתרחשות בהן. הם יבינו את השפעת מעורבותו של האדם על מערכות כדור הארץ.

סטנדרט משנה

1.4 א: התלמידים יכירו את כדור הארץ: מיקומו ביקום וצורתו, מבנהו ומרכיביו החיים והדוממים.

ציוני דרך

 • מערכת השמש והיקום: התלמידים יתארו את מערכת השמש (שמש, כוכבי לכת וירחים).
 • מערכת השמש והיקום: התלמידים יציינו שכדור הארץ הוא אחד מכוכבי הלכת במערכת השמש הנמצאים בתנועה מתמדת סביב השמש.
נושא: מערכת השמש
מיומנויות המאה ה-21

מיומנויות חשיבה ולמידה

 • איסוף מידע על כוכבי הלכת במערכת השמש
 • עיבוד מידע וייצוגו בצורות שונות (טבלה ותרשים)
 • השוואה בין מאפיינים של כוכבי הלכת השונים
 • הסקת מסקנות לגבי תופעות טבע במערכת השמש
 • השתתפות בדיון – הבעת דעה, מיומנות טיעון
 • תקשורת בין אישית בכיתה

 

מיומנויות המחשב והמידע
 • ניהול מידע במחשב: יצירת תיקיות, שמירת קבצים, גיבוי
 • עבודה במעבד תמלילים – טקסט, עיצוב טקסט בסיסי
 • עבודה בגיליון אלקטרוני – הכנסת נתונים לטבלה
 • עיצוב טבלה בסיסי, מיון נתונים, יצירת גרף עמודות וגרף רציף
 • עבודה במצגת – עיצוב טקסט, כותרות ורקע, הוספת תמונות למצגת
 • חיפוש מידע ברשת
 • עבודה בדואר אלקטרוני – שליחת דואר לרשימת תפוצה
ידע מוקדם לשיעור בתחום הדעת
 • התלמידים מכירים את המושג "כוכב לכת"
 • התלמידים מכירים את המבנה הכללי של מערכת השמש - השמש במרכז וכוכבי הלכת סובבים אותה.

באוריינות מחשב ומידע

 • התלמידים יודעים כיצד לחפש תמונות ומידע באינטרנט
 • התלמידים יודעים כיצד לעבוד בקובצי Excel – הכנסת נתונים לטבלה, יצירת גרף עמודות
 • התלמידים יודעים כיצד לעבוד בקובצי Word – עריכת ועיצוב טקסט
 • התלמידים יודעים כיצד לעבוד בקובצי מצגות – עיצוב טקסט, כותרות ורקע
 • התלמידים יודעים כיצד לשמור קבצים בדיסק-און-קי.
חומרי הוראה
(כתובים ומתוקשבים
)


היענות לשונות

שילוב של שיטות הוראה שונות: למידה עצמית ולמידה בקבוצות; שימוש במגוון אמצעי הוראה: דפי הנחיות, סיכום נתונים בטבלאות והצגתם בתרשימים, יצירת מצגות אישיות, עבודה במצגת שיתופית, התבטאות בעל פה בדיון כיתתי.

תוצר למידה המצופה מהפעילות
 • קובץ Word – תעודות הזהות של כוכבי הלכת במערכת השמש.
 • קובץ PowerPoint – דוגמה לתבנית של קובץ מצגת שיתופי.
 • קובץ Excel (הכולל 3 גיליונות) – סיכום נתונים על מערכת השמש.
 • קובץ מצגת – תרשים של מערכת השמש וחידה על כוכב לכת.  
רצף הלמידה

היחידה כוללת 5 משימות לתלמידים, המתאימות ל-5 שיעורים (כל משימה נמשכת שיעור אחד).

שיעור 1: היכרות עם מערכת השמש והכנת תעודות זהות של כוכבי הלכת

עבודה בקבוצות – חיפוש מידע על כוכבי הלכת שבמערכת השמש שלנו בספרים וברשת, כתיבת הסבר קצר על אחד מסוגי הגופים שבמערכת השמש והכנת כרטיסיית "תעודות זהות" לאחד מכוכבי הלכת.

עבודה משותפת של קבוצות התלמידים על קובץ מצגת שיתופי בסביבת גוגל דוקס, ליצירת מאגר מידע על מערכת השמש.

חיפוש חומר באינטרנט, עבודה בקובץ Word, שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב.

שיעור 2: משפחות כוכב הלכת

ריכוז נתונים בטבלה – הרדיוסים של כוכבי הלכת (בקו המשווה) והסוגים של כוכבי הלכת השונים (לפי הקטגוריות ארציים, ננסיים, ענקי גזים), עיבוד הנתונים שבטבלה לגרף עמודות, הסקת מסקנה הנוגעת לקשר בין גודל כוכב הלכת לבין סוגו (המשפחה שאליה הוא משתייך), דיון כיתתי בנושא.

ריכוז נתונים בטבלה בגיליון אלקטרוני Excel, סידור הנתונים בטבלה ומיונם, הכנת גרף עמודות מנתוני הטבלה, שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב, גיבוי בדיסק-און-קי, השתתפות פעילה בדיון.

שיעור 3: אורך השנה של כוכבי הלכת

ריכוז נתונים בטבלה – מיקומם של כוכבי הלכת ביחס לשמש ואורכי השנה של כוכבי הלכת השונים, הסקת מסקנה הנוגעת לקשר בין המרחק מהשמש לבין אורך השנה של כוכב הלכת, דיון כיתתי בנושא.

ריכוז נתונים בטבלה בגיליון חדש בקובץ ה-Excel מהשיעור הקודם, סידור נתונים בטבלה ומיונם, שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב, גיבוי בדיסק-און-קי, השתתפות פעילה בדיון.

שיעור 4: המרחק מהשמש והטמפרטורה על פני כוכב הלכת

ריכוז נתונים בטבלה – המרחקים של כוכבי הלכת מהשמש והטמפרטורות הממוצעות (או טווח הטמפרטורות) על פני כוכבי הלכת השונים, עיבוד הנתונים שבטבלה לגרף עמודות, הסקת מסקנה הנוגעת לקשר בין המרחק מהשמש לבין הטמפרטורה על שטח הפנים של כוכב הלכת, דיון כיתתי בנושא.

ריכוז נתונים בטבלה בלשונית חדשה בקובץ ה-Excel מהשיעור הקודם, הכנת גרף מנתוני הטבלה, שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב, גיבוי דיסק-און-קי, השתתפות פעילה בדיון.

שיעור 5: תרשים של מערכת השמש וחידות על כוכבי הלכת

הכנת מצגת ובה תרשים של מערכת השמש, חיפוש תמונות של כוכבי הלכת ברשת והדבקתם במקומות המתאימים במצגת, כתיבת חידה על אחד מכוכבי הלכת בעזרת "תעודות הזהות" של כוכבי הלכת.חיפוש תמונותברשת האינטרנט, שימוש  בקובץ Power Point ,שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב, שליחת דואר אלקטרוני.

הנחיות למורה

הערות כלליות

 1. בתחילת קובץ ההנחיות לתלמיד מופיע תרשים זרימה המציג את שלבי הפעילות לאורך כל היחידה, לשימוש המורה והתלמידים.
 2. לפני היחידה חשוב לוודא כי התלמידים מכירים את תפקידי העור ואת חשיבות העור בתפקוד התקין של גופנו. כמו כן כדאי לדון בחשיבות של השמירה על בריאות העור.כאשר התלמידים מחברים שאלות עבור השאלון, יש להנחות אותם לנסח צמדים של היגדים, כאשר היגד אחד משקף דעה מסוימת, והיגד שני עוסק בהתנהגות המתאימה לדעה.

בנוסף, ההיגדים צריכים לשקף דעות או התנהגויות "חכמות בשמש" ולא להיפך. לדוגמה: צריך ללבוש חולצות עם שרוול כשמסתובבים בשמש / אני תמיד לובש חולצות עם שרוול כשאני יוצא לשמש, כדאי לשהות בצל בשעות שבהן קרינת השמש חזקה / אני נוהג לשהות בצל כאשר קרינת השמש חזקה (ראו דוגמאות נוספות בחלק ב של משימה 1, ובטבלה שבחלק א של משימה 2). יש לשים לב שבשאלון הסקר יופיעו היגדים "נכונים" כדי שבהמשך יוכלו התלמידים לנתח את התוצאות בהתאם למחוון (המופיע במשימה 2 חלק ג, סעיף 3), אחרת המחוון לא יתאים.

 1. עבודה בקובץ שיתופי: יש להכין מראש מסמך בסביבה שיתופית דוגמת גוגל דוקס, ולשתף את התלמידים. כדאי שבמסמך יהיה עמוד או שניים לכתיבת היגדים הקשורים לדעות ועמודים נפרדים לכתיבת היגדים הקשורים לעמדות. כל קבוצת תלמידים תכתוב במסמך את ההיגדים שחיברו, במקום המתאים לכך – רק אם קבוצות אחרות לא הוסיפו כבר את ההיגד. בצורה זו יהיה נוח לבחור, יחד במליאה כיתתית, 10 שאלות לשאלון הכיתתי, ויהיה קל יותר לבחור כי יהיו פחות שאלות שיחזרו על עצמן.

לשיעור השני

 1. כאשר התלמידים ממלאים את השאלון שהכינו, הזכירו להם כי בעזרת השאלון יוכלו לבדוק את עצמם ולבחון את ההתנהגויות ואת הדעות שלהם בנוגע לחשיפת העור לשמש, ולגלות האם יש התאמה בין הדעות שלהם בנושא לבין ההתנהגויות שלהם או שיש פערים, ועל כן כדאי מאוד לענות בכנות. כמו כן, השאלון אנונימי.
 2. יש לוודא שהתלמידים מבינים כיצד לחשב את התוצאה האישית שלהם בשאלון וכיצד לנתח את משמעות התוצאה בעזרת המחוון (המופיע בחלק ב, סעיף 4).כדאי להנחות את התלמידים להיעזר בכלים שבגיליון האלקטרוני לחישוב סכום הנקודות, ולהדגים כיצד עושים זאת.
 3. בשלב ביצוע הסקר, כאשר התלמידים שולחים את השאלונים בדואר אלקטרוני, יש להודיע להם תוך כמה זמן עליהם לקבל בחזרה את כל השאלונים מהמכותבים. זאת כדי שיוכלו להמשיך לעבוד עם התוצאות שאספו במשימות הבאות ביחידה (בהתאם לתכנון השיעורים של המורה).

לשיעור השלישי

 1. כאשר התלמידים מסכמים את תוצאות השאלונים שהחזירו להם, יש לוודא שהם כותבים מתחת לכל טבלה בשאלון את התוצאות הסופיות בכל אחד מסוגי השאלות ("דעות" ו"התנהגויות").
 2. לקראת השלב של עיבוד תוצאות הסקר הכללי (לפי קבוצות גיל), יש לחלק את התלמידים לקבוצות כאשר כל קבוצת תלמידים תצטרך לעבד את התוצאות של קבוצת גיל אחרת (כל קבוצת תלמידים תעבוד על התוצאות של אוכלוסיות מחקר שונה). לפני כן חשוב לדאוג לכך שכל קבוצה תקבל את כל השאלונים של קבוצת הגיל שהיא עובדת עליה, או לפחות את התוצאות של כל שאלון בקבוצת גיל זו.
 3. כדאי לבדוק שהתלמידים מבינים מהו ממוצע, לפחות ברמה האינטואיטיבית-ראשונית כדי שיקבלו "תחושה" של משמעות המושג (חלק ב, סעיפים 2 ו-3). כך יהיה להם ברור יותר מהן התוצאות הממוצעות של קבוצות הגיל השונות, אותן הם משווים.
 4. חישוב מספר נקודות ממוצע: כדי לחשב את מספר הנקודות הממוצע של משתתפים מקבוצת גיל מסוימת, בשאלות הקשורות לדעות: יש לחבר את סכום הנקודות בשאלות הקשורות לדעות של משתתף 1 + סכום הנקודות בשאלות הקשורות לדעות של משתתף 2 + הסכום של משתתף 3... וכן הלאה. את הסכום הסופי שמתקבל יש לחלק במספר המשתתפים באותה קבוצת גיל.באופן דומה אפשר לחשב את מספר הנקודות הממוצע של משתתפים מקבוצת גיל מסוימת, בשאלות הקשורות להתנהגויות.
 5. התלמידים צריכים להעביר לתלמידי שאר הקבוצות את התוצאות הממוצעות שחישבו (בעזרת המורה) עבור קבוצת הגיל המסוימת שעבדו עליה, כדי שלכל התלמידים יהיו התוצאות הממוצעות של כל קבוצות הגיל. כך יוכלו להשוות ביניהן ובהמשך השיעור לדון בהן.
 6. ניתוח תוצאות הסקר והשוואה בין קבוצות הגיל השונות – לצורך הדיון בתוצאות, על המורה לבחור קובץ Excel אחד ובו טבלה ותרשים נכונים וברורים לעין, ולהציגם בפני המליאה.

לשיעור הרביעי

 1. כיצד לבחור היגד לצורך הכנת כרזת הפרסומת? סביר שתלמידים רבים ירצו לבחור בהיגד שבו יש פער גדול בין עמדתם של משתתפי הסקר ובין התנהגותם, ולכן אם נוצר מצב שבו כל קבוצות התלמידים רוצות לבחור באותו היגד, אפשר לחלק את ההיגדים משאלון הסקר בין הקבוצות.
 2. אפשר להציע לתלמידים להכין זמריר (ג'ינגל) על ההיגד שבחרו, להקליט אותו ולצרף את קובץ השמע למצגת.
 3. לקראת המשימה האחרונה, לאחר שכל הקבוצות העבירו למורה את המצגות הקבוצתיות, על המורה לאסוף את כל השקופיות של כרזות הפרסומת שהכינו בקבוצות ולאחד אותן למצגת כיתתית אחת, לשימוש בשיעור האחרון.

לשיעור החמישי

בסוף השיעור או בתחילתו יש להעביר לכל תלמידי הכיתה את המצגת הכיתתית שכוללת את השקופיות של כל הקבוצות, כדי שהתלמידים יוכלו לשלוח אותה בדואר אלקטרוני למשתתפי הסקר