מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


שם היחידה:   מחלקות בעלי החיים

תחום היחידה: מדעי החיים, עולם היצורים החיים

נושא היחידה מיון בעלי חיים למחלקות
פיתוח צוות מדעים, מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שכבת גיל כיתה ד
משך היחידה 6 שיעורים
סביבת הלמידה מחשבים למורים ולתלמידים
רציונל למורה

בעולמנו יש מגוון עשיר מאוד של בעלי חיים. לכל בעלי החיים יש תכונות ומאפיינים משותפים אך גם תכונות ומאפיינים המיוחדים לכל מין ומין. אנשי המדע מיינו את בעלי החיים לקבוצות, וכל קבוצה מתחלקת לכמה קבוצות קטנות. ככל שהקבוצה קטנה יותר יש בה פחות מינים, ולהם יותר תכונות משותפות. המיון מאפשר התמצאות בשפע המינים, ויש חשיבות רבה לתהליך המיון עצמו מכיוון שבמהלכו אנו נדרשים להבחין במאפיינים הדומים והשונים של בעלי חיים שונים ובמאפיינים הייחודיים של כל אחד מהם.

התלמידים ממיינים בעלי חיים לקבוצות, ולומדים להכיר את מגוון בעלי החיים בעולמנו, כמו גם תכונות שונות המאפיינות כל קבוצה וקבוצה.

חיפוש המידע והתמונות ברשת מאפשר תרגול של מיומנויות: חיפוש ממוקד ובמקורות מהימנים, בחירה מושכלת בין מגוון אפשרויות, הבחנה בין עיקר לתפל ועוד. התלמידים עובדים בסביבה מתוקשבת (מצגת שיתופית) שהם מציגים בה תמונות שמצאו, ומרכזים מידע על בעלי חיים. כך מתאפשר קישור בין המרכיבים החזותיים (המוחשיים) והמילוליים של מאפייני בעלי החיים שהמיון לקבוצות מתבסס עליהם. בנוסף לכך, שימוש במיומנויות של אוריינות מחשב ומידע, וניצול כלים כמו עבודה עם טבלה ב-word, מתאימים לצורך ריכוז מידע וארגונו, המשמש להשוואה בין קבוצות שונות, ולכן רלוונטיים במיוחד להוראת הנושא.   
מטרות בתחום הדעת

התלמידים יכירו מחלקות שונות של בעלי חיים ואת המאפיינים הייחודיים המשותפים לכל מחלקה.

התלמידים ימיינו בעלי חיים ל-6 מחלקות: מחלקת החרקים (בקבוצת חסרי החוליות) ומחלקות הדגים, הזוחלים, הדו-חיים, העופות והיונקים (בקבוצת בעלי החוליות).
קשר לתכנית הלימודים

תחום תוכן 3

מדעי החיים

תחום משנה

עולם היצורים החיים

סטנדרט תוכן

2.3. התלמידים יכירו מערכות, איברים, תהליכים והתאמות בבעלי חיים, ואת השימוש שהאדם עושה בבעלי החיים.

סטנדרט משנה

2.3.ב. התלמידים יכירו דרכי מיון של בעלי חיים, מערכות, איברים ותהליכים בבעלי חיים, וישימו דגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה.

ציון דרך

מיון בעלי חיים לקבוצות (כגון: חרקים, דגים, דו-חיים, זוחלים, עופות ויונקים) לפי מאפיינים משותפים.

נושא: מיון בעלי החיים למחלקות
מיומנויות המאה ה-21

מיומנויות חשיבה ולמידה

 • איסוף מידע ותמונות על בעלי חיים שונים
 • ארגון מידע וייצוגו בטבלה
 • הכללה של מאפייני בעלי החיים מאותה מחלקה על סמך דוגמאות של בעלי חיים מסוימים
 • השוואה בין מאפיינים של בעלי חיים ממחלקות שונות
 • מיון בעלי חיים למחלקות שונות על סמך מאפייניהם
 • השתתפות בדיון – הבעת דעה, מיומנות טיעון
 • תקשורת בין אישית בכיתה
 • מיומנויות המחשב והמידע
 • ניהול מידע במחשב – יצירת תיקיות, שמירת קבצים וגיבוי
 • חיפוש מידע ותמונות ברשת האינטרנט
 • שימוש במעבד תמלילים – טקסט, הוספת טבלה ועיצוב טבלה
 • שימוש במצגת (שיתופית) – כתיבה, עיצוב טקסט בסיסי, הוספת תמונות
ידע מוקדם לשיעור

בתחום הדעת

הכרת רעיון המיון של בעלי החיים לקבוצות, המושגים חסרי חוליות ובעלי חוליות, הכרת הרעיון של התאמה לסביבה ביצורים חיים.

באוריינות מחשב ומידע

יצירת תיקיות, שמירת קבצים; כתיבה במעבד תמלילים, עיצוב ועריכת טקסט בסיסיים; חיפוש מידע ותמונות ברשת האינטרנט.
חומרי הוראה
(כתובים ומתוקשבים
)


היענות לשונות

שילוב של שיטות הוראה שונות: למידה עצמית ולמידה בקבוצות; שימוש במגוון אמצעי הוראה: סיכום נתונים בטבלאות, עבודה במצגת שיתופית, התבטאות בעל פה בדיון קבוצתי/כיתתי

תוצר למידה המצופה מהפעילות
 • 6 קבצי מצגת שיתופיים (כיתתיים) – 1 עבור כל אחת ממחלקות בעלי החיים הבאות: החרקים, הדגים, הדו-חיים, הזוחלים, העופות, היונקים. כל מצגת כוללת תמונות וטבלה שמסכמת תכונות של 3 בעלי חיים מכל מחלקה.
 • קובץ word  (אישי) – טבלת סיכום והשוואה בין המאפיינים המייחדים של מחלקות בעלי החיים השונות.  
רצף הלמידה

ביחידת לימוד זו 9 משימות לתלמידים, המתאימות ל-6 שיעורים: משימה 1 פותחת את הנושא וכל תלמידי הכיתה צריכים לבצע אותה. כך גם לגבי משימות 8­9, המסכמות את הנושא ומשמשות לתרגול. משימות 7-2 מתייחסות כל אחת למחלקה אחרת של בעלי חיים, וכדאי לחלק אותן בין קבוצות תלמידים או בין תלמידים בודדים כך שכל קבוצה/תלמיד יתמקדו ויחקרו 3-2 מחלקות של בעלי חיים ועל השאר ילמדו מחברי הכיתה האחרים (במשימה 8).

משימה 1: פתיחת הנושאהתנסות במיון בעלי חיים על סמך תמונותיהם. דיון בצורות מיון אפשריות שונות, ולפי אילו קריטריונים אפשר למיין בעלי חיים לקבוצות. דיון בצורך למיין בעלי חיים לקבוצות ובאופן שבו אנשי המדע ממיינים בעלי חיים. הצגת קבוצת חסרי החוליות וקבוצת בעלי החוליות וההבדל ביניהן. הכנת טבלה להשוואה בין מחלקות בעלי החיים.

משימות 7-2: הכרת 6 מחלקות של בעלי חיים: מחלקת החרקים, מחלקת הדגים, מחלקת הדו-חיים, מחלקת הזוחלים, מחלקת העופות ומחלקת היונקים בכל משימה: איסוף מידע ותמונות על 3 מינים של בעלי חיים ממחלקה מסוימת, הוספת התמונות וריכוז המידע בטבלה במצגת שיתופית העוסקת באותה המחלקה, דיון בקבוצה וסיכום התכונות המשותפות לבעלי חיים ממחלקה זו. הוספת המאפיינים של בעלי החיים השייכים למחלקה לטבלת ההשוואה.

חיפוש חומר באינטרנט, עבודה במצגת שיתופית, עבודה בטבלה בקובץ word, שמירת קובץ בתיקייה ייעודית במחשב.

משימה 8: סיכום המאפיינים של מחלקות בעלי החיים (בקבוצות) איסוף מידע על המאפיינים של מחלקות בעלי חיים נוספות, שלא עסקו בהן במשימות הקודמות. השלמת טבלת ההשוואה בין מחלקות בעלי החיים.

משימה 9: השוואה בין מחלקות בעלי החיים דיון בכיתה במאפייני המחלקות השונות, בהבדלים ובדמיון ביניהן. יישום הנלמד – מיון של בעלי חיים מרשימה למחלקות השונות על פי תמונות ומידע מהרשת.

השתתפות בדיון בכיתה, חיפוש חומר באינטרנט.

 

הנחיות למורה

כללי:

ביחידה זו התלמידים עוסקים ב-6 מחלקות בעלי חיים: מחלקת החרקים כנציגה של קבוצת חסרי החוליות, ו-5 מחלקות בקבוצת בעלי החוליות: הדגים, הדו-חיים, הזוחלים, העופות והיונקים. בסיום משימת הפתיחה מוצג לתלמידים תרשים חלקי של מיון בעלי החיים, המציג רק את הקבוצות ואת המחלקות שעוסקים בהן ביחידה.

 אפשר לבצע כל חלק ביחידה בעבודה אישית או בעבודה קבוצתית. לדוגמה: אפשר לחלק את תלמידי הכיתה לקבוצות עבודה קטנות. התלמידים יאספו את המידע על כמה ממחלקות בעלי החיים בקבוצות, יעדכנו אותו במצגת השיתופית וינסו לעשות הכללה על מאפייניה של כל אחת ממחלקות בעלי החיים שחקרו – בקבוצות.
מכיוון שבפעילות זאת התלמידים מתבקשים לחפש תמונות ומידע על בעלי חיים שונים ברשת האינטרנט, חשוב לדון עם התלמידים במילות חיפוש מתאימות ולוודא שהם אכן יודעים לחפש מידע ותמונות באינטרנט. רצוי גם להתייחס בתהליך החיפוש ברשת למהימנות המקור והמידע שנמצא.

ביחידת לימוד זו התלמידים אוספים תמונות ומשבצים אותן בקובצי מצגת שיתופיים. המורה צריך להסביר ולהדגים לתלמידים כיצד לשבץ תמונות שנמצאו ברשת במצגת השיתופית.
יצירת קובצי מצגת שיתופיים ועבודה בהם:
יש להכין מראש 6 קבצים בסביבה שיתופית דוגמת גוגל דוקס (קובץ 1 עבור כל אחת מ-6 מחלקות בעלי החיים שעוסקים בהן ביחידה), ולשתף את התלמידים. מומלץ ליצור מצגת שיתופית של גוגל דוקס, לפי ההנחיות המצורפות, שהתלמידים יוסיפו בה את תמונות בעלי החיים שמצאו ברשת ואת המידע על כל בעל חיים לפי הטבלה. כדאי שהמצגת תהיה מובנית ומסודרת ותכיל מספר שקופיות שיספיק להוספת תמונות וטבלאות לארגון המידע שאספו על בעלי החיים – בהתאם למספר התלמידים/הקבוצות (ראו קובץ לבניית מצגת שיתופית).
העבודה בקובץ שיתופי מאפשרת לתלמידים לעבוד בו זמנית על אותו קובץ, כאשר כל תלמיד/קבוצה תורמים את חלקם ויוצרים יחד קובץ משותף שמצוי באינטרנט, כך שלכולם יש גישה אליו.כך אפשר לעבוד בשיתוף, ביעילות ובנוחות. בנוסף, קבצים שיתופיים נשמרים ברשת בצורה אוטומטית.
 חשוב שהתלמידים ישמרו על כלל בסיסי: מכיוון שלכל התלמידים יש גישה לקובץ, אין לשנות או לערוך משהו שעשה תלמיד אחר – כל תלמיד עובד על החלק שלו בלבד (אלא אם ניתנה הנחיה אחרת מהמורה).

למשימה 1:

לאחר ההתנסות במיון בעלי חיים לקבוצות על סמך תמונותיהם, חשוב שהתלמידים יציגו את המיון שעשו ויסבירו לפי מה מיינו את בעלי החיים. בעקבות ההבדלים בין צורות המיון השונות שיתגלו, קרוב לוודאי, כדאי לעסוק בכיתה בשאלה מדוע צריך קריטריונים אחידים למיון בעלי חיים, ומה היה קורה אם לא הייתה נהוגה שיטת מיון אחידה.רצוי להזכיר כבר בשלב זה כי ישנם מינים רבים של בעלי חיים וקבוצות רבות לפי שיטת המיון המקובלת, אך יחידה זו עוסקת רק בכמה מהן.חשוב לוודא שהתלמידים מבינים את ההבדל בין 2 קבוצות המיון הבסיסיות: חסרי החוליות ובעלי החוליות.

למשימה 2:

מחלקת החרקים מובאת כנציגה יחידה של קבוצת חסרי החוליות. יש להדגיש בפני התלמידים כי ישנן קבוצות ומחלקות נוספות השייכות לקבוצת חסרי החוליות (כדוגמה אפשר לתת את קבוצת הרכיכות ואת מחלקת העכבישניים).מחלקת העכבישניים לא נזכרת ביחידה זו אך כדאי להפנות את תשומת לבם של התלמידים לכך שעכבישים ועקרבים אינם שייכים למחלקת החרקים אלא למחלקה נפרדת (ולראיה: אין להם מחושים, יש להם 8 רגליים ולא 6 רגליים כמו לחרקים).חשוב להסביר את ההתפתחות בדרך של גלגול שבעלי חיים ממחלקת החרקים עוברים. כדאי להמחיש זאת בהצגת תמונות של השלבים השונים במהלך הגלגול.

למשימה 3:

למעשה הדגים מתחלקים ל-3 מחלקות: מחלקת דגים עגולי פה, מחלקת דגי סחוס ומחלקת דגי גרם. אולם כדי לפשט את רעיון המיון והגדרת המאפיינים של הקבוצות השונות, עבור התלמידים, שיעור זה עוסק בדגים ככלל וכולל את כולם במחלקה אחת.

למשימה 4:

חשוב להסביר לתלמידים כי בעלי חיים ממחלקת הדו-חיים מתקיימים ב-2 סביבות מחיה לאורך חייהם: הצעירים חיים במים, הבוגרים חיים ביבשה. חשוב גם להסביר את ההתפתחות בדרך של גלגול.

למשימות 5-4:

תלמידים נוטים לעתים להתבלבל בין בעלי החיים ממחלקת הדו-חיים ובעלי חיים ממחלקת הזוחלים, ככל הנראה בשל דמיון במראה של בעלי חיים מסוימים ממחלקות אלה (לדוגמה: בין הסלמנדרה השייכת למחלקת הדו-חיים, לבין לטאות השייכות למחלקת הזוחלים). יש לשים לב להבדלים בין המחלקות ולהדגישם בדיון שבסוף היחידה.

למשימה 8:

מכיוון שבמשימה זו התלמידים נחשפים למחלקות בעלי החיים שלא חקרו בעצמם, וצריכים להכיר את מאפייניהן, כדאי לקיים בכיתה הוראת עמיתים:אפשר לארגן את קבוצות העבודה בצמדים, כך שכל קבוצה תציג לחברי הקבוצה השנייה את מאפייניהן של מחלקות בעלי החיים שחקרה, ואילו הקבוצה השנייה לא עסקה בהן.לאחר מכן, יתחלפו הקבוצות. לצורך כך, כדאי להנחות את התלמידים להיעזר במצגות השיתופיות של מחלקות בעלי החיים השונות, ובטבלאות ההשוואה המציגות את המאפיינים של מחלקות שלא עסקו בהן בעצמם.חשוב לוודא שלכל קבוצה יש טבלה מלאה המסכמת את התכונות של כל 6 מחלקות בעלי החיים שהיחידה עוסקת בהן, כדי שיוכלו לערוך השוואה במשימת סיכום הנושא.

למשימה 9:

חשוב לקיים דיון בכיתה, שהמורה יערוך בו השוואה בין התכונות של מחלקות בעלי החיים השונות שהתלמידים עסקו בהן, בעזרת הטבלה שמילאו התלמידים בשיעורים (אפשר לבחור טבלה של אחד התלמידים/הקבוצות ולהציגה בפני כל הכיתה). ההשוואה בין המחלקות תזמן סיכום של המאפיינים של כל מחלקה וחזרה עליהם. בדיון יש להדגיש גם את הדומה בין בעלי החיים במחלקות השונות ואת המשותף לכלל בעלי החיים (לדוגמה: מאפייני החיים, צורכי הקיום).בחלק ב של השיעור התלמידים מתבקשים למיין בעלי חיים מסוימים למחלקות המתאימות, ומיישמים למעשה את מה שלמדו ביחידה.חשוב להדגיש בפני התלמידים שיש לבחון האם כל מאפייני המחלקה קיימים בבעל החיים, לפני שקובעים לאיזו מחלקה הוא שייך.אולי כמה מבעלי החיים שיש למיינם פחות מוכרים לתלמידים (לדוגמה: קואלה, פלמינגו) או כאלה שקשה יותר לזהות את מאפייניהם על סמך המראה בלבד, והתלמידים עלולים להתלבט לאיזו מחלקה הם שייכים (לדוגמה: עטלף, לוויתן). חשוב להנחות את התלמידים לחפש ברשת מידע על כל אחד מבעלי החיים ולבדוק האם תכונותיו תואמות את התכונות המאפיינות את המחלקה (כפי שהן מופיעות בטבלה המסכמת).מומלץ לעשות עם התלמידים רפלקציה על תהליך הלמידה שעברו, ושהתלמידים אף ישתפו את שאר הכיתה (בדיון).בסוף שיעור זה אפשר לתת משימה לבית שהתלמידים נדרשים למיין בה את בעלי החיים שניסו למיין בעצמם בתחילת היחידה, והפעם יערכו את המיון לפי שיטת המיון המדעית, למחלקות בעלי החיים  שלמדו עליהן.  משימה זו תיתן הזדמנות נוספת ליישם את מה שנלמד ביחידה.