רישום והרשמה לאתר

הרשמה לאתר תתאפשר בעתיד למורים באמצעות מערכת ניהול הזהויות של משרד החינוך.