Axon School

סביבה מתוקשבת ללא תוכן
תאריך עדכון אחרון: 17/04/2018
כמות צפיות: 290

מערכת ה-Axon School נעזרת במבדק קשבי ממוחשב מתוקף מחקרית דמוי משחק, אותו מבצעים כלל התלמידים בבית הספר. על בסיס תוצאות המבדק, המערכת מייצרת אסטרטגיות למידה והמלצות מותאמות אישית לכל תלמיד, לישום ע"י המורה, היועצת והתלמיד עצמו, זאת במטרה לסייע לכל תלמיד ותלמיד לתפקד באופן יעיל יותר בבית הספר ומעבר לשעות הלימודים. תוצאות המבדק וההמלצות המופקות מקלות על התקשורת מול ההורים בנוגע לאתגרים הקשביים אותם חווים התלמידים.

המערכת מאפשרת הקמה וניהול של כיתות, מורים, תלמידים ומקצועות.

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב
סוג חינוך רגיל