Classmint

כלי דיגיטלי המאפשר לארגן מידע בכרטיסיות למידה
תאריך עדכון אחרון: 24/02/2019
כמות צפיות: 1604

כלי דגיטלי ליצירת כרטיסיות למידה העוזרות לשפר את ההבנה והזיכרון.

Classmint מאפשר ליצור כרטיסיות למידה ולהוסיף להן מלל, תמונות וקישורים. ניתן להוסיף תמונות באמצעות קישור ולהוסיף על גבי התמוננות מידע נוסף, קישורים לאתרים וקישורים לתמונות נוספות.את הכרטיסיות ניתן לפרסם ולשתף באמצעות קישור.

Classmint משמש מורים אשר רוצים לאפשר לתלמידיהם לארגן מידע בשילוב טקסט ותמונות בצורה ברורה המאפשרת חזרתיות במידת הצורך. Classmint משמש תלמידים אשר מעוניינים לארגן את המידע שלמדו בכרטיסיות למידה, להתכונן למבחן ולשפר את ההבנה והזיכרון בנושאים שלמדו.

כיצד נשתמש בכלי באופן פדגוגי? רעיונות ליישום בדגם הוראה דיגיטלי