Deekit

כלי דיגיטלי המאפשר לכתוב באופן שיתופי על גבי לוח וירטואלי
תאריך עדכון אחרון: 15/01/2018
כמות צפיות: 774

כלי דיגיטלי המאפשר לעבוד באופן שיתופי על גבי לוח וירטואלי. ניתן לכתוב בלוח על גבי פתקים, לצייר במגוון כלים ולהוסיף ללוח תמונות.

ניתן ליצור מספר לוחות בהתאם לצורך. שיתוף הלוח מתבצע על ידי זימון בדואר אלקטרוני. את הלוח השיתופי ניתן ליצא באמצעות קישור או באמצעות שמירת הלוח כתמונה.

Deekit משמש תלמידים כאשר הם נדרשים לבצע משימה שיתופית, ועליהם לתכנן, לקבוע לוח זמנים, לקבוע חלוקת תפקידים ועוד.  

קבצים מצורפים