Google Maps

כלי דיגיטלי המאפשר להציג מפות של העולם וליצור מפות אישיות
תאריך עדכון אחרון: 04/04/2019
כמות צפיות: 8177

כלי דיגיטלי המאפשר להציג מפות של תמונות לוויין וצילומי אוויר של העולם כולו בשלושה מצבים: לווין, פני שטח ומפה. לחיצה על תפריט> המקומות שלך> מפות > צור מפה מאפשרת ליצור מפה אישית עם שכבות מידע, סמלים מותאמים, תמונות, סרטונים ומסלולים. ניתן להציג בגוגל מפוות חומר לימודי בעל מאפיינים גאוגרפים כגון: קרבות במלחמות העולם, מלחמות ישראל וכדומה.

רישום - כדי לחפש מפה בגוגל מפות, אין צורך בחשבון כלשהו. כדי ליצור מפה אישית עם מידע, המשתמש חייב להיות בעל חשבון בגוגל.
אוכלוסיית יעד - גוגל מפות משמש מורים ותלמידים אשר מעוניינים לצפות במקומות, לתכנן מסלול וליצור מפה אישית עם שכבות מידע.
שיתוף - ניתן לשתף מפה של אזור באמצעות שיתוף כתובת האינטרנט של המפה. ניתן לשתף מפה שיצרנו לצפייה או לעריכה עם אנשים ספציפיים באמצעות הוספת כתובות הדואר האלקטרוני שלהם בגוגל או באמצעות שיתוף קישור.
מערכת הפעלה - ניתן לצפות בגוגל מפות בכל מערכות ההפעלה.
שפת ממשק - עברית, ערבית, אנגלית
מותאם לטאבלט - כן
רעיונות לשימוש - במקצוע מדעים בנושא: 'ארצות הים התיכון' המורה יצור חשבון גוגל יעודי לכיתה. באמצעות החשבון המורה יצור מפה בגוגל מפות של ארצות הים התיכון. המורה ישתף את פרטי החשבון עם התלמידים אשר יתחלקו לקבוצות, יבחרו מדינה סביב ים התיכון, ויוסיפו סמנים ושכבות מידע על מקמות חשובים במדינה שבחרו. לסיכום כל קבוצה תספר במליאה על המקומות החשובים שחקרה.

כיצד נשתמש בכלי באופן פדגוגי? רעיונות ליישום בקל לי בדיגיטלי

כיצד נשתמש בכלי באופן פדגוגי? רעיונות ליישום בדגם הוראה דיגיטלי