Google Sheets

כלי דיגיטלי המאפשר להציג נתונים בגיליון אלקטרוני
תאריך עדכון אחרון: 13/05/2018
כמות צפיות: 1557

כלי דיגיטלי המאפשר להציג נתונים בגיליון אלקטרוני בצורה ברורה ומעניינת עם תרשימים וגרפים צבעוניים, נוסחאות מובנות, טבלאות, צירים ואפשרויות עיצוב מותנה החוסכות זמן והופכות משימות נפוצות בגיליונות אלקטרוניים לפשוטות יותר.
בעזרת Google Sheets כולם יכולים לעבוד על אותו גיליון אלקטרוני בו זמנית. בלחיצה על "שתף" ניתן לאפשר לאחרים לצפות בגיליון האלקטרוני, להגיב ולערוך.
הכלי מאפשר להוסיף תגובות על חלקים במסמך ולנהל צ'ט, וכך ניתן לדון עם השותפים על סוגיות הקשורות למסמך.
כל השינויים נשמרים באופן אוטומטי בעת ההקלדה. ניתן להשתמש בהיסטוריית גרסאות כדי לראות גרסאות ישנות של הגיליון האלקטרוני, ממוינות לפי תאריך ומי שביצע את השינוי ולחזור לגרסה ישנה.

רישום - כדי ליצור גיליון אלקטרוני המשתמש חייב להיכנס באמצעות חשבון גוגל. ניתן לשתף את הגיליון לצפייה או לעריכה עם אחרים, גם כאשר אין להם חשבון גוגל, על ידי שיתוף של כל אחד שיש לו קישור.

אוכלוסיית יעד - Google Sheets משמש מורים ותלמידים שמעוניינים ליצור גיליון אלקטרוני באופן פרטי או שיתופי אשר יהיה זמין מכל מקום ויאפשר עריכה ושיתוף תכנים.

שיתוף - ניתן לשתף להציג, להגיב או לערוך את הגיליון האלקטרוני עם אנשים ספציפיים באמצעות הוספת כתובת הדואר האלקטרוני שלהם או באמצעות שיתוף הקישור של הגיליון.

מערכת הפעלה - כל מערכות ההפעלה

שפת ממשק - עברית, ערבית, אנגלית

 מותאם לטאבלט - כן

רעיונות לשימוש - במקצוע גיאוגרפיה ומולדת בנושא "החורף" התלמידים יתחלקו לקבוצות, יכינו מד גשם מבקבוק של ליטר וחצי וישימו אותו במקומות שונים ברחבי בית הספר. במשך שבועיים התלמידים ימדדו את כמות הגשם שירדה וירשמו את הנתונים. המורה ייצור גיליון אלקטרוני Google Sheets וישתף לעריכה את הקישור לגיליון באתר הכיתתי. כל קבוצה תיכנס לגיליון האלקטרוני, תיצור לשונית נפרדת, תזין את הנתונים ותפיק גרף אשר יציג את כמות הגשם שירדה. לסיכום השיעור במליאה התלמידים יערכו השוואה בין הנתונים שהתקבלו.