Kahoot

כלי דיגיטלי המאפשר הערכת תהליך הלמידה באמצעות שאלונים, דיונים וסקרים.
תאריך עדכון אחרון: 12/02/2019
כמות צפיות: 4361

כלי דיגיטלי המאפשר להעריך קבוצה גדולה של תלמידים בקלות רבה תוך קבלת תמונת מצב מידית. ניתן להשתמש בכלי כדי ליצור שאלונים, דיונים וסקרים. המורה מקרין את השאלות באמצעות מקרן בכיתה והתלמידים עונים באמצעות הסמארטפון. ניתן להוסיף לכל שאלה תמונות מהמחשב וסרטונים מיוטיוב. השאלות ב- Kahoot ניתנות להתאמה מבחינת זמן הביצוע, קבלת משוב, סדר השאלות, מעבר אוטומטי בין השאלות ועוד. שיתוף הפעילות מתבצע כאשר המורה לוחץ על play, בוחר האם הפעילות היא אישית או קבוצתית ולוחץ על START. התוצאות יופיעו במסך המורה בסיום הפעילות.

רישום - המורה נדרש ליצור חשבון לאתר. התלמידים נכנסים לפעילות באמצעות קוד שמקבלים מהמורה.
אוכלוסיית יעד - Kahoot משמש מורים ותלמידים. המורים יכולים ליצור פעילות מתוקשבת עם שאלות ומשוב בהתאם לנושא נלמד. התלמידים יכולים גם הם ליצור פעילות ב- Kahoot על ידי רישום לאתר ותכנון שיעור מתוקשב עבור חבריהם לכיתה.
שיתוף - ניתן לשתף פעילות באמצעות לחיצה על Share והוספת משתמשים. ניתן להוסיף בכל פעם עד 10 משתמשים, אך אלה לא יוכלו לערוך את הפעילות אלא רק להפעיל אתה.
מערכת הפעלה - כל מערכות ההפעלה
שפת ממשק - אנגלית
רעיונות לשימוש - במקצוע מדעים בנושא "מערכת הלב והנשימה", התלמידים יתחלקו ל-4 קבוצות. כל קבוצה תירשם לאתר Kahoot ותחבר שאלון על החומר הנלמד. לסיכום, כל קבוצה תציג את השאלונים שחיברה בפני הקבוצות האחרות.