RSS

מה חדש

חדש בקטלוג החינוכי - יוני 2018 -יום חמישי 14 יוני 2018
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
חדש בקטלוג החינוכי - מאי 2018 -יום חמישי 17 מאי 2018
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
קטגוריית סל פדגוגי - שינוי שם! -יום ראשון 06 מאי 2018
שינוי שם הקטגוריה ל-'חומרי העשרה'
שותפים ללמידה -יום שני 23 אפריל 2018
מעבר מהקטלוג הרגיל אל האתר של מינהל ומטה
חדש בקטלוג החינוכי - אפריל 2018 -יום שני 16 אפריל 2018
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.