RSS

מה חדש

מנוע חיפוש מתקדם בקטלוג החינוכי! -יום שלישי 10 אפריל 2018
מנוע חיפוש מתקדם הוטמע בקטלוג החינוכי
מאגרי תוכן - עדכון! -יום חמישי 29 מרץ 2018
שילוב מאגרי התוכן בקטגוריית 'חומרי הוראה'
חדש בקטלוג החינוכי - מרץ 2018 -יום חמישי 15 מרץ 2018
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
חדש בקטלוג החינוכי - פברואר 2018 -יום חמישי 15 פברואר 2018
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
חדש בקטלוג החינוכי - ינואר 2018 -יום רביעי 17 ינואר 2018
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.