RSS

מה חדש

מאפיין מתוקשב / לא מתוקשב -יום שלישי 19 דצמבר 2017
עדכון מאפיין חדש בקטלוג החינוכי
חדש בקטלוג החינוכי - נובמבר 2017 -יום רביעי 22 נובמבר 2017
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
חדש בקטלוג החינוכי - אוקטובר 2017 -יום ראשון 05 נובמבר 2017
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
חדש בקטלוג החינוכי - ספטמבר 2017 -יום ראשון 05 נובמבר 2017
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
קטלוג חומרי חינמיים -יום ראשון 05 נובמבר 2017
מעתה יתרכז הקטלוג בהצגת חומרי הוראה חינמיים בלבד