RSS

מה חדש

תחת לשונית מחקר - תוכלו למצוא את הקטגוריה החדשה "למידה משמעותית"
בקטגורית "חומרי הוראה" תחת סינון סוג תוכן "הרצאה מקוונת" תוכלו לראות את כל הרצאות "אקדמיה ברשת"
שינוי בשם תת הקטגוריה "הרצאות"- לתת קטגוריה "אקדמיה ברשת"
שינוי בשם המאפיין "בתשלום" ל"בתשלום או ללא תשלום"
מעתה - הקטלוג החינוכי גם בפורטוגזית! -יום שלישי 27 אוקטובר 2015
חדש בקטלוג החינוכי - תצוגה מלאה בשפה הפורטוגזית