RSS

מה חדש

ספרים חדשים ללא תשלום בקטלוג -יום רביעי 16 דצמבר 2015
10 ספרים חדשים ללא תשלום נמצאים עכשיו בקטגוריית ספרים דיגיטליים
תחת לשונית מחקר - תוכלו למצוא את הקטגוריה החדשה "למידה משמעותית"
בקטגורית "חומרי הוראה" תחת סינון סוג תוכן "הרצאה מקוונת" תוכלו לראות את כל הרצאות "אקדמיה ברשת"
שינוי בשם תת הקטגוריה "הרצאות"- לתת קטגוריה "אקדמיה ברשת"
שינוי בשם המאפיין "בתשלום" ל"בתשלום או ללא תשלום"