RSS

מה חדש

מעתה - הקטלוג החינוכי גם בפורטוגזית! -יום שלישי 27 אוקטובר 2015
חדש בקטלוג החינוכי - תצוגה מלאה בשפה הפורטוגזית
מעתה - הקטלוג החינוכי גם בספרדית! -יום רביעי 07 אוקטובר 2015
חדש בקטלוג החינוכי - תצוגה מלאה בשפה הספרדית
חדש בקטלוג - מחקרים בחינוך -יום שלישי 16 יוני 2015
קטגוריית מחקר בחינוך עלתה אל הקטלוג החינוכי
מעתה - הקטלוג החינוכי גם בערבית! -יום ראשון 07 יוני 2015
חדש בקטלוג החינוכי - תצוגה מלאה בשפה הערבית
גרסה חדשה בקטלוג -יום שלישי 28 אפריל 2015
פורסמה גרסת הקטלוג עם שיפורים בממשק המשתמש