RSS

מה חדש

כלים דיגיטליים חדשים נוספו אל הקטלוג החינוכי!
ספרים דיגיטליים חדשים בקטלוג! -יום רביעי 14 ינואר 2015
חדש בקטלוג - ספרים דיגיטליים חדשים ללא עלות!
עלתה גרסה 1.1 של הקטלוג החינוכי !
ספרים דיגיטליים ללא עלות -יום חמישי 08 ינואר 2015
בקטלוג החינוכי ספרי לימוד דיגיטליים ללא עלות שמשרד החינוך מנגיש. כנסו עכשיו לראות האם הספר שלכם ברשימה